A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2020. év I. félévében

„Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzetet hordoz szívében” (Gróf Széchenyi István)

„..nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás” (Théophile Delcassé)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2020. év I. félévében:

A 20 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, segyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásainkhallgatósága az elmúlt évek előadásain már„bejárta” amegjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek egy részét, s bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is. 2019. év II. félévi programjában továbbra is azaktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyreszélesebb körben tegye ismertté nemzetiemlékeinket. Azelőadásokra az elmúlt évhez hasonlóan– a diákság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székháza, BETHLEN GÁBOR TEREM

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám

JANUÁR

7. (kedd) 18.00 100 éve történt – A trianoni békediktátum emlékezete (1.) Trianon hatása a magyar folyam és tengerhajózásra. Legérdekesebb hajózási emlékeink. Előadó: Dr. Schláth János az „Eltékozolt örökség…”

c. kötet írója. Ritka filmrészletek, felvételek és írás-részletek a szerző és a diákok felolvasásával.

21. (kedd) 18.00 A trianoni békediktátum emlékezete (2.) Kalotaszentkirálytól – a Grand Trianon palotáig. „Negyedszázada gyalog vittük Erdélyt Európába” c. kötet szerzője Okos Márton -vetített képes-előadása, a szerző és a tagság felvételeivel, diákok közreműködésével és különleges emlékhely-képekkel.

FEBRUÁR

4. (kedd) 18.00 A trianoni békediktátum emlékezete (3.) A Felvidék nagy tudósai a magyar tudománytörténetben Dr. Gazda István tudománytörténész, az MTTI igazgatója előadása – vetített képekkel.

18. (kedd) 18.00 A trianoni békediktátum emlékezete (4.) „Trianon hatása a magyar műszaki és ipari fejlődésre – Ipari emlékeink nyomában”Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár ésDr. Legeza László az Óbudai Egyetem tanára vetített művelődéstörténeti elődása, atagság és meghívott diákokközreműködésével.

MÁRCIUS

10. (kedd) 18.00 A A trianoni békediktátum emlékezete (5.)„Erdély nincs elveszve” Dr. Raffay Ernő író, egy. tanár, volt államtitkár előadása az Erdélyi Magyar Szövetség tagjainak és erdélyi diákok közreműködésével.

24.(kedd) 18.00 A trianoni békediktátum emlékezete (6.) Teleki Pál a földrajztudós. Meghívott vendégünk: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. Előadása a szerző, és a tagság felvételeivel, a Teleki Pál Társaság tagjainak és a Teleki Blanka Gimnázium volt diákjainak a közreműködésével.

ÁPRILIS

7.(kedd)18.00 Rákóczi és Széchenyi emlékezete -és útmutatása napjainkra- haláluk napja előestéjén (285 éve hunyt el a „vezérlő fejedelem” és 160 éve a „legnagyobb magyar”) A tagság vetített előadása, naplórészletekkel és a Rákóczi- és Széchenyi Gimnázium diákjainak felolvasásával, emlékhely-képekkel.

21.(kedd)18.00 400 éve történt – Egy jeles magyar hadvezér és költő születése. (1.)

„Zrínyi Miklós a katona, a szigetvári hős dédunokája” Dr. Hausner Gábor László hadtörténész -történész elődása, a tagság és az előadó felvételeivel a Zrínyi Miklós Iskola közreműködésével.

MÁJUS

5.(kedd) 400 éve történt – Egy jeles magyar hadvezér és költő születése.(2.)

„Zrínyi Miklós a költő, a szigetvári hős dédunokája” Ajkay Alinka irodalomtörténész, PPTE. tanár

előadása, a tagság által vetített képekkel, a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjainak közreműködésével.

19.(kedd) A trianoni békediktátum emlékezete (7.) „Trianon a magyar irodalomban”

Dr. Medvigy Endre irodalomtörténész előadása, a „Magyar írók trianoni novellái” c. kötetből is

felolvasott részletekkel, a tagság irodalmi emlékhely-felvételeivel, diákok közreműködésével.

JÚNIUS

2.(kedd) A trianoni békediktátum emlékezete (8.) A békediktátum előzményeiről és háttéréről.

„A megbékélés kulcsa az igazmondás”. Kocsis István történész, író, a magyar Szent-korona tan

kutatójának előadása, a tagság vetített képeivel, diákok közreműködésével.

16.(kedd) „Nem vagyunk egyedül” A magyarság barátai, jeles külhoni – tudós, politikus, alkotóművész- személyiségek emlékei. Vetített képekkel – a tagság által is felkutatott emlékhelyek felvételeivel.

Meghívott vendég, előadó: Dr. Frank Tibor professzor úr, az ELTE Angol-Amerikai Intézet volt igazgatója,

az egyetemi hallgatók által felolvasott izgalmas és megrendítő írás-részletekkel.

2020. I. félévben tervezett hazai és külhoni kiállításaink tematikája és meghívásainak listája külön szórólapunkon, s januártól rendszeresen a honlapunkon is látható!

KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyve amint az „Az elindultam szép hazámból” és a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetünk

2019. évi újra nyomtatása is). A Rákóczi-emlékév keretében elnyert támogatásból megjelent a

„Rákóczi-és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. megújult tárlatunk katalógusa. Több korábbi kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach (2015), Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyve (2018) Magyar Turista (cikkek: 2017-2019)

Korábbi kutatásaink rövid leírásai a honlapunkon is megtekinthetők!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére. 2010.év szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint, 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában majd 2018-ban Csömörön Szűcs Sándor emléktáblát állítottunk az 1956-os, bátor záhonyi MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, a Béres Zrt.-nek nyújtott eszköz- támogatásáéért.

Köszönet az elmúlt félévben: Benyik Béla, Békássy Csaba, Borbély Endre, Csöke Antal, Deák Nóra, dr. Deák Piroska,

Gondos Béla, Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor, Kubesch Mária tagok segítő közreműködéséért,

dr. Béres József és a Pártoló tagok eszköz-támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását, így távoli emlékeinkről készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk! (a program felelős szerkesztője: dr.Messik Miklós egy. elnök)