A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei – 2020. év II. félév

Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzetet hordoz szívében”. (Gróf Széchenyi István)

Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás”. (Théophile Delcassé)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2020. év II. félévében:

A 20 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásaink hallgatósága az Egyesület előadásain „bejárja” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyeket, de bemutatásra kerültek tengerentúli helyszínek is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében tegye ismertté példaadó és tanulságos nemzeti emlékeinket.2020. év II. félévi programjában továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, tekintettel a rendkívüli helyzet miatt még az első félévből elhalasztott előadásokra.Több, már korábban tervezett előadás ezért csak 2021. év első félévére szervezhető! A vetített előadásokra az elmúlt évek rendezvényeihez hasonlóan a diákság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák vagy egyetemek közreműködésével kerül sor a BGA székház előadótermében.

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székháza, BETHLEN GÁBOR TEREM

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám. Ideje -minden alkalommal: 18.00 órakor!

SZEPTEMBER(szeptember és december között több az előző félévről elhalasztott előadásra is sor kerül:)

10 (csütörtök!) A trianoni békediktátum emlékezete (6)„A diktátum a geográfia tükrében és a történelem mérlegén. Teleki Pál, a földrajztudós”. Meghívott vendégünk: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, MTA köztestületi tag. Köszöntőt mond:Dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos. Az előadó és a tagság – Teleki Pál-emlékhelyek felvételeivel – valamintdiákok irodalmi közreműködésével emlékezik a magyar földrajztudomány egyik meghatározó, nagyszerű alakjára.Csóti György Trianon-könyvének megjelenése!

AZ ALÁBBI ELŐADÁSOK­HATÁROZATLAN IDEIG ­_HALASZTVA!

22. (kedd) A trianoni békediktátum emlékezete (7.) Trianon hatása a vasúti közlekedésre: a hazai és a határokon túli nagy- és kisvasutak sorsára. A nagyvasutakrólZávodszky Zoltánné,MÁV mérnök főtanácsos, a Keleti pu. egykori állomásfőnöke – a trianoni határokon kívülre szorult kisvasutakrólBacsinszky Tibor a Kisvasutak Baráti Köre Közhasznú Egyesület elnöke – szól, az előadók vetített képeivel. Házigazda:Gáspár János MKKA. üv.

OKTÓBER

6. (kedd)Nem vagyunk egyedül. A magyarság barátai: jeles külhoni tudós, politikus, alkotóművész- személyiségek emlékei a Kossuth-emigráció korától Trianonig. Meghívott előadónk:Dr. Frank Tibor professzor úr, az ELTE Angol-Amerikai Intézet volt igazgatója. Az előadáson diákok által tolmácsolt írásrészletekkel, és a tagság –Dinyési János kutatásaival – is emlékezünk jeles külhoni személyiségekre.

20. (kedd)Balassa Bálint -emlékest (6.) Irodalmi esta korábbi hagyományt követve- a költő születése napján.Háziasszony: Dr. Prokopp Mária professzor asszony, a Balassa Bálint Társaság elnöke, a Társaság tagjainak és Esztergom vezetőinek meghívásával, a Balassa-szavalóverseny győzteseinek közreműködésével.

NOVEMBER

3.(kedd)400 éve született a költő-hadvezér:Zrínyi Miklósa szigetvári hős dédunokája.

Ajkay Alinka irodalomtörténész, a PPTE. tanára előadása a költőről, a tagság által vetített Zrínyi emlékhely – felvételekkel és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjainak közreműködésével, írás-részletek felolvasásával.

17. (kedd) Magyar tudósok emlékei itthon és a nagyvilágban (1.) Két -100 éve született- kutató életpályája. RövidemlékezésHarsányi Jánosra, a 100 éve Budapesten született és a háborúban megmentett tudósra.

Béres József emlékezete. „A feltaláló” c. film és a megtörhetetlen emberről szóló kötetbemutatása.

DECEMBER

1.(kedd) A trianoni békediktátum emlékezete (8.)„A megbékélés kulcsa az igazmondás – A trianoni diktátum és Európa végveszélybe kerülése”.Kocsis István történész, drámaíró, a magyar Szentkorona-tan kutatójának előadása, a tagság vetített képeivel, diákok közreműködésével – írásrészletek felolvasásával.

15. (kedd)A trianoni békediktátum emlékezete (9.) „Elszakított magyarok karácsonya.”Évzáró irodalmi est.

Trianon költészete és prózája. „A magyarokhoz” c. kötet bemutatása. Magyarság- és istenes versek Trianon diktátuma és a két világháború idején.Dr. Medvigy Endre irodalomtörténész, író, szerkesztő előadása.

A határokon túli magyar színjátszás történelme és nagy alakjai.A Színháztörténeti Múzeum meghívott kutatója,Gajdó Tamás képekkel illusztrált vetített előadása, emlékezeteskarácsonyi irodalmi részletekkel.

KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyvünk, amint az „Az elindultam szép hazámból”és a„Mit adott a magyar reneszánsz a világnak”c. kötetünk

2019. évi újra nyomtatása is). A Rákóczi-emlékév keretében elnyert támogatásból megjelent a

Rákóczi-és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. megújult tárlatunk katalógusa (2020 elején javított kiadás).

Több korábbi kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach (2015), Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyvében (2018), Magyar Turista magazin cikkek (2017-2020)

Korábbi kutatásaink rövid leírásai a honlapunkon is megtekinthetők!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: AranyosgyéresenJohn Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a„Magyar Rabok”emlékére. 2010.év szeptemberében: aJendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: JobbágyibanGubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építője emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberébenJókai Móremléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint, 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában majd 2018-ban CsömörönSzűcs Sándor emléktáblátállítottunk az 1956-os bátor záhonyi MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki azelmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, és a Béres Zrt.-nekaz eszköz- támogatásáért.

Köszönet az elmúlt félévben:

Borbély Endre dr. Deák Piroska, Dinyési János, Gondos Béla, Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor, dr. Körösi Mária, Kubesch Mária, Nemescsói Csilla, Okos Márton tagok, Gábor Áron (Lyon),dr. Rákóczi György, Szendrei Tibor (UK.)

Urbán Ákos (Hollandia)pártolóink, s a Rákóczi Gimnázium tanárai, diákjaisegítő közreműködéséért,

ifj. dr. Béres József (Budapest);Tóth Erzsébet és Krisztina (Nizza), s aPártoló tagok, anyagi-és eszköz-támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását,

távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a program felelős szerkesztője: dr.Messik Miklós egyesületi elnök)