Az immár 17 éve Egyesületi Kutató Körként, 13 éve (2001 óta) közhasznú egyesületként működő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. A tagság – szüntelen bővülő adattára segítségével – 2012-től részt vállal a Julianus (Nemzeti adattár) programban, s a 17 év alatt előadásaival „bejárta” a már megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, Skóciától Szicíliáig. Előadásainkkal jócskán „jártunk” már tengerentúli területeken is. Alapító okiratunknak megfelelve új kiállításainkkal, kiadványainkkal kívánjuk elősegíteni itthon múltunk emlékeinek megbecsülését; míg külhonban: az ott élők jobb magyarságismeretét. A 2014. év II. félévi programjában továbbra is aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. Az Egyesület munkájának célja, hogy minél magasabb szintű előadások, kiállítások keretében mutassa be hazai és külhoni értékeinket, jelölt és jelöletlen emlékeinket a közönség előtt. Az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával – jeles személyek nevét viselő középiskolák részvételével – szervezzük valamennyi művelődéstörténeti előadásunkat. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában – keddi napokon tartjuk. Esedékes előadásainkról a részletesebb meghívókat – az előadók és közreműködő művészek nevével – legkésőbb a megelőző programra elkészítjük. Estjeinken továbbra is díjmentes, vetített képekkel illusztrált előadásokra kerül sor.

Az előadások helyszíne: Magyarság Háza, Deák-terem (1014 Szentháromság tér 6. I. emelet)

 

SZEPTEMBER

16. (kedd) 18.00   500 éve történt: A Dózsa-féle parasztháború és emlékezete – különös tekintettel annak következményeire címmel Dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató, egyetemi tanár, előadása. Közreműködnek: a XV. kerületi Dózsa György Gimnázium tanulói.

 1. (kedd) 18.00 „A megbékélés kulcsa: az igazmondás” (Trianon „békéje” – s annak felfoghatatlansága)

 Kocsis István író, történész előadása. A nagy háború katona- emlékeinél Lengyelországban és Itáliában (a tagság rövid vetített előadása.) Közreműködnek: a jászberényi Gróf Apponyi Albert Általános iskola diákjai.

 

OKTÓBER

7.(kedd)  18.00   Szép és szomorú magyar emlékek Párizs kék ege alatt…

A „Place Franz Liszt”-től és a „Place Kossuth”-tól  –  a  Nagy Trianon- és a Luxembourg-palotáig.

Sediánszky János író, újságíró és Messik Miklós egyesületi elnök vetített előadása.

Közreműködnek – napló-részletekkel – a budai Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjai.

14.(kedd) 18.00   Balassi Bálint emlékezete Törökországban: költészete a török irodalomban                                A  Balassi Társaság, a Magyar – Török Társaság és az Egyesület közös irodalmi-zenés estje. Köszönti:

Vásáry István volt követ, tansz.vez. egy. tanár, Vendéglátó: Prokopp Mária professzor asszony   

Meghívott vendégünk: Tasnádi Edit a Török-Magyar Baráti Társaság alelnök asszonya, a költő török fordítója, Dursun Ayan a Balassi-kard tulajdonosa. Meghívott közreműködők: a Balassa Szakközépiskola diákjai.                  

1. (kedd) 18.00 Lengyel-magyar est (III.) Közös szabadságharcos emlékeink. Molnár Imre történész, volt varsói diplomata előadása, az egyesület vetített képeivel. Gloria Victis -1956 emlékezete a világban c. kiállítás bemutatása”. Meghívott vendégünk: a Lengyel Kulturális Intézet igazgató Asszonya. Közreműködnek: a budapesti Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola diákjai.           (folytatás a következő oldalon)

NOVEMBER

 4. (kedd) 18.00  A Baltikum és magyar emlékei (II.) Közös sorsok, közös küzdelmek és 1956 hatása. Észtország  magyar vonatkozásai. Meghívott vendégeink: Bereczky András tisztbeli konzul, egyetemi tanár és Balogh László a Közszolgálati Alapítvány elnöke előadása filmvetítéssel, a sikeres Litvánia előadás folytatásaként. Közreműködik: Leila Kimmel, az ELTE lektor Asszonya, észt versek tolmácsolásával.

18.(kedd)18.00   Magyarok a Távol-Keleten (IV.) – Koreában. Csoma Mózes tanszékvezető egyetemi docens a „Magyarok Koreában” c. kötet írójának vetített előadása, Gáspár János egyesületi tag úti-beszámolója. Meghívott vendégünk: a Koreai Köztársaság Kulturális Intézete. Közreműködnek: a budai Kosztolányi Gimnázium diákjai.

DECEMBER

2. (kedd) 18.00 Magyar helyszínek a Világörökség Listán. Jelölt – és várományos- magyar helyszínek.

Vetített előadás Wollák Katalin régész, a Forster Gyula Központ főmunkatársa előadásában.

(19.00:)  Magyar Műszaki sikerek a világban (VII.) Jendrassik találmánya. Sírja egy londoni temetőben. 

Dr. Horváth Sándor dékán, egyesületi tag, Dr. Szunyogh Gábor egy. docens és a tagság vetített előadása.                                                                                                                        

 6. (kedd) 18.00: Magyar irodalmi emlékhelyek (VI.) Csáktornyától- Veronáig –az egyesület képeivel:

Zrinyi Miklós és Amade László barokk irodalma, emlékhelyekkel. Dr. Ajkay Alinka irodalomtörténész előadása.

Távolba szakadt magyarok karácsonya(V.) Írások, emlékhelyek a nagy háború éveiből (Noirmoutier, Premysl, Galícia) Kuncz Aladár, Gyóni Géza, Erdélyi József nyomában. Dr. Medvigy Endre irodalomtörténész előadása, a tagság képeivel. Közreműködik versrészletekkel, énekszámmal Cziráki Melinda a PTTE hallgatója.                                                         

 

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK

Országjáró kiállításaink és előadásaink meghívásai (2014. júniusától), valamint

az Egyesület már megjelent 22 kiállításának rövid leírásai a megújult honlapon megtekinthetők!

 

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv),

„London és környéke (délparti) emlékei (II.)” „Párizs és környéke magyar emlékei (II.)” c. kisfilmünk (2012-2013).

Az Egyesület már korábban megjelent könyveinek, kisfilmjeinek rövid leírása a honlapon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK

2009 évben Aranyosgyéresen Paget János emlékére és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően 2010. szeptemberében a felújított Jendrassik síron történt – többnyelvű, vésett – emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014 május 5-én, a Juhász László emléktábla állítása a bécsi Ilona Stüberl étterem falán.

(Az Egyesület szorgalmazza a Jókai-emléktábla végleges elhelyezését Bécsben)

 

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

az együttműködő Százak Tanácsának, a Béres Zrt-nek, a Volánbusznak, valamint az  SZJA 1% -a felajánlóinak, valamennyi egyéni támogatóinknak és pártoló tagjainknakKülön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az NCA-nak, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának, kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért, s kiemelten Cziráki Melinda, Benyik Béla, dr. Chikány Gábor, Deák Nóra, Deák Piroska, Hermány Miklós, Horváth Sándor, Juhász János, Lőrinc Katalin, Szilvási László egyesületi tagok közreműködéséért, munkájáért, Juhászné Takács Borbála, valamint Messik György pártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását – így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk! (a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6.

+ 36-20-476-9718  www.magyaremlekekert.hu  [email protected]