A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2014. év II. félévében

Az immár 17 éve Egyesületi Kutató Körként, 13 éve (2001 óta) közhasznú egyesületként működő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. A tagság – szüntelen bővülő adattára segítségével – 2012-től részt vállal a Julianus (Nemzeti adattár) programban, s a 17 év alatt előadásaival „bejárta” a már megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, Skóciától Szicíliáig. Előadásainkkal jócskán „jártunk” már tengerentúli területeken is. Alapító okiratunknak megfelelve új kiállításainkkal, kiadványainkkal kívánjuk elősegíteni itthon múltunk emlékeinek megbecsülését; míg külhonban: az ott élők jobb magyarságismeretét. A 2014. év II. félévi programjában továbbra is aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. Az Egyesület munkájának célja, hogy minél magasabb szintű előadások, kiállítások keretében mutassa be hazai és külhoni értékeinket, jelölt és jelöletlen emlékeinket a közönség előtt. Az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával – jeles személyek nevét viselő középiskolák részvételével – szervezzük valamennyi művelődéstörténeti előadásunkat. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában – keddi napokon tartjuk.Esedékes előadásainkról a részletesebb meghívókat – az előadók és közreműködő művészek nevével – legkésőbb a megelőző programra elkészítjük.Estjeinken továbbra is díjmentes, vetített képekkel illusztrált előadásokra kerül sor.

Az előadások helyszíne: Magyarság Háza, Deák-terem (1014 Szentháromság tér 6. I. emelet)

 

SZEPTEMBER

16. (kedd) 18.00   500 éve történt: A Dózsa-féle parasztháború és emlékezete – különös tekintettel annak következményeire címmel Dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató, egyetemi tanár, előadása.Közreműködnek: a XV. kerületi Dózsa György Gimnázium tanulói.

 1. (kedd) 18.00 „A megbékélés kulcsa: az igazmondás”(Trianon „békéje” – s annak felfoghatatlansága)

Kocsis István író, történész előadása.A nagy háború katona- emlékeinél Lengyelországban és Itáliában (a tagság rövid vetített előadása.) Közreműködnek: a jászberényi Gróf Apponyi Albert Általános iskola diákjai.

 

OKTÓBER

7.(kedd)  18.00   Szép és szomorú magyar emlékek Párizs kék ege alatt…

A „Place Franz Liszt”-től és a „Place Kossuth”-tól  –  a  Nagy Trianon- és a Luxembourg-palotáig.

Sediánszky János író, újságíró és Messik Miklós egyesületi elnök vetített előadása.

Közreműködnek – napló-részletekkel – a budai Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjai.

14.(kedd) 18.00  Balassi Bálint emlékezete Törökországban: költészete a török irodalomban                              �A Balassi Társaság, a Magyar – Török Társaság és az Egyesület közös irodalmi-zenés estje. Köszönti:

Vásáry István volt követ, tansz.vez. egy. tanár, Vendéglátó: Prokopp Mária professzor asszony  �

Meghívott vendégünk: Tasnádi Edit a Török-Magyar Baráti Társaság alelnök asszonya, a költő török fordítója, Dursun Ayan a Balassi-kard tulajdonosa. Meghívott közreműködők: a Balassa Szakközépiskola diákjai.                 �

1. (kedd) 18.00Lengyel-magyar est (III.) Közös szabadságharcos emlékeink.Molnár Imre történész, volt varsói diplomata előadása, az egyesület vetített képeivel.Gloria Victis -1956 emlékezete a világbanc. kiállítás bemutatása”. Meghívott vendégünk: a Lengyel Kulturális Intézet igazgató Asszonya.Közreműködnek: a budapesti Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola diákjai.          �(folytatás a következő oldalon)

NOVEMBER

 4. (kedd) 18.00  A Baltikum és magyar emlékei (II.) Közös sorsok, közös küzdelmek és 1956 hatása. Észtország  magyar vonatkozásai.Meghívott vendégeink: Bereczky András tisztbeli konzul, egyetemi tanár és Balogh László aKözszolgálati Alapítvány elnöke előadásafilmvetítéssel, a sikeres Litvánia előadás folytatásaként. Közreműködik: Leila Kimmel, az ELTE lektor Asszonya, észt versek tolmácsolásával.

18.(kedd)18.00   Magyarok a Távol-Keleten (IV.) – Koreában.Csoma Mózes tanszékvezető egyetemi docens a „Magyarok Koreában” c. kötet írójának vetített előadása, Gáspár János egyesületi tag úti-beszámolója.Meghívott vendégünk: a Koreai Köztársaság Kulturális Intézete. Közreműködnek: a budai Kosztolányi Gimnázium diákjai.

DECEMBER

2. (kedd) 18.00 Magyar helyszínek a Világörökség Listán. Jelölt – és várományos- magyar helyszínek.

Vetített előadás Wollák Katalin régész,a Forster Gyula Központ főmunkatársa előadásában.

(19.00:)  Magyar Műszaki sikerek a világban (VII.) Jendrassik találmánya. Sírja egy londoni temetőben.�

Dr. Horváth Sándordékán, egyesületi tag, Dr. Szunyogh Gáboregy. docens és a tagság vetített előadása.                                                                                                                       �

 6.�(kedd) 18.00: Magyar irodalmi emlékhelyek(VI.) Csáktornyától- Veronáig –az egyesület képeivel:

Zrinyi Miklós és Amade László barokk irodalma, emlékhelyekkel. Dr. Ajkay Alinka irodalomtörténész előadása.

Távolba szakadt magyarok karácsonya(V.) Írások, emlékhelyek a nagy háborúéveiből (Noirmoutier, Premysl, Galícia) Kuncz Aladár, Gyóni Géza, Erdélyi József nyomában. Dr. Medvigy Endre irodalomtörténész előadása, a tagság képeivel. Közreműködik versrészletekkel, énekszámmal Cziráki Melinda a PTTE hallgatója.                                                        �

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK

Országjáró kiállításaink és előadásaink meghívásai (2014. júniusától), valamint

az Egyesület már megjelent 22 kiállításának rövid leírásai a megújult honlapon megtekinthetők!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv),

„London és környéke (délparti) emlékei (II.)” „Párizs és környéke magyar emlékei (II.)” c. kisfilmünk (2012-2013).

Az Egyesület már korábban megjelent könyveinek, kisfilmjeinek rövid leírása a honlapon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK

2009 évben Aranyosgyéresen Paget János emlékére és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően 2010. szeptemberében a felújított Jendrassik síron történt – többnyelvű, vésett – emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014 május 5-én, a Juhász László emléktábla állítása a bécsi Ilona Stüberl étterem falán.

(Az Egyesület szorgalmazza a Jókai-emléktábla végleges elhelyezését Bécsben)

 

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

az együttműködő Százak Tanácsának, a Béres Zrt-nek, a Volánbusznak, valamint az  SZJA 1% -a felajánlóinak, valamennyi egyéni támogatóinknak és pártoló tagjainknak!�Külön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az NCA-nak, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának, kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért, s kiemelten Cziráki Melinda, Benyik Béla, dr. Chikány Gábor, Deák Nóra,�Deák Piroska, Hermány Miklós, Horváth Sándor, Juhász János, Lőrinc Katalin, Szilvási Lászlóegyesületi tagok közreműködéséért, munkájáért, Juhászné Takács Borbála, valamint Messik György pártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását – így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk! (a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6.

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu  [email protected]