A madárnak szárnya van és szabadsága. Az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.” (Tamási Áron)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2017. év II. félévében:

A 19 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. E szervezet kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Estjeink hallgatósága az elmúlt évek előadásain már „bejárta” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, de bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is. Az Egyesület Alapító Okirata szellemében új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését, a külhonban élők jobb magyarságismeretét. 2017. év II. félévi programjában továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak a tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyre szélesebb körben tegye ismertté emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás ügyét. Az előadásokra az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Estjeinkre Családtagjaival szeretettel várjuk!

Várbeli előadásaink helyszíne: a Mátyás templom Plébániájának díszterme (1014 Bp. Országház u. 14,)

 

SZEPTEMBER

19. (kedd) 18.00 Utazás Csángóföldön – Istensegítstől Vizántáig- híres csángók emlékei nyomában.

(Emlékest a 100. éve született, fiatalon elhurcolt Mikecs László tanár, történész tiszteletére) Előadó:

Gondos Béla, a Csángómagyar Kulturális Egyesület titkára, egyesületi tag és Kóka Rozália néprajzkutató.

Az előadó meghívott vendégei: a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület tagsága, Csoma Gergely szobrász és Bogdán Tibor kutató. Közreműködők: a László Ildikó énekes és a Virággyöngy Együttes,

OKTÓBER

3. (kedd) 18.00 Magyar irodalmi emlékhelyek (IX.) A 100. éve született Szabó Magda élete és emlékezete.

Előadó: Dr. Ajkay Alinka irodalomtörténész, a PPKE tanára, az egyesületi tagság emlékhely-felvételeivel.

Meghívott közreműködők: a budapesti Szabó Magda Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola diákjai.

17.(kedd) 18.00 „Ki kereszténységnek viseled paizsát…” Emlékest Balassa Bálint október 20-i születése napja tiszteletére.(IV.) Dr. Prokopp Mária egyetemi tanár, a Balassa Társaság elnök asszonya előadása. Meghívott vendégeink: Esztergom város Polgármestere a Társaság tagjai, a Balassa-szavalóverseny győztesei.

NOVEMBER

7. (kedd) 18.00 Magyar emlékek az Egyesült Államok Keleti-partvidékén (III.) Kossuth-emigrációs emlékeknél Mississippi Államtól – New Yorkig. 200 éve született Kossuth Zsuzsa.

Dr. Csorba László történész, az MNM volt főigazgatója előadása, Deák Nóra egyesületi tag, az Angol-Amerikai Intézet Könyvtárának vezetője képeivel, kutatásaival kiegészítve. Meghívottunk a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola diákjai, akik közreműködnek naplórészletekkel, az egyesületi tagság emlékhely-felvételeivel.

21.(kedd) 18.00 Jeles magyar alkotók, feltalálók emlékezete (VI.) A Ganz-öntödétől a transzformátorig…

A 150 éve elhunyt Ganz Ábrahám, a 125 éve elhunyt Baross Gábor és a 75 éve elhunyt Zipernowsky Károly emlékezete. Előadók: Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár és dr. Körösi Mária egyetemi docens, egyesületi tagok. Meghívottak: a Budafok-Tétény -i Baross Gábor iskola diákjai, néhány naplórészlet felolvasásával. /Az

egyesületi tagok felvételeivel képeket láthatunk Ganz Ábrahám svájci szülővárosából Eimbrach-ból is /.

(folytatás a következő oldalon)

DECEMBER

5. (kedd) 18.00 Magyar emlékek Itáliában (III.) Római séta, római képek – magyar emlékek nyomában.

Dr.Deák Piroska egyesület tag előadása, római felvételeinek és kutatásainak bemutatása.

Meghívott vendégünk: Gian Luca Borghese, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója.

19. (kedd) 18.00 Szent László, a lovagkirály (II.) Az európai kereszténység védőpajzsa – egy magyar király példája és emlékezete Ádvent idején. Dr. Körösi Mária egyetemi docens előadása, a tagság-felvételeivel. Meghívott vendégeink: Dr. id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, a Szent László emlékbizottság tagja és Okos Márton a Báthory-Bem hagyományőrző Egyesület elnöke, az emlékév ötletadója. Meghívott közreműködők: Pálmai Árpád, egyházzenész, karnagy és a kőbányai Szent László Gimnázium diákjai.

ORSZÁG-ÉS KÜLFÖLD-JÁRÓ KIÁLLÍTÁSAINK, ELŐADÁSAINK 2017. év II. félévében:

2017.08.20-09.15.Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark. „Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék” – Magyar emlékek nyomában, Európában kiállítás (előadás a Szent István nap alkalmából)

2017.09.01- 09.03.Partium Konferencia, Nagyvárad. „Széchenyi-emlékek a Partiumban”címmel előadás

2017.09.20.-10.14.MMA Pesti Vigadó Széchenyi-emlékek nyomában Európában kiállítás

2017.09.06.-09.30.Monor, Kossuth Általános Iskola, „Kossuth-emlékek itthon és a nagyvilágban” kiáll.,ea.

2017.09.06.-09.30.Taksony,Szent Erzsébet Otthon„Árpád-házi Szt. Erzsébet emlékei Európában” kiáll. ea.

2017.09.20.-10.30.Budapest, Morus Tamás terem (XII. ker.) „Magyar emlékek nyomában Itáliában”

2017.09.21.-10.05.MTA Könyvtár Vasarely-terem, „Liszt emlékeknél Európában” kiállítás és előadás”

2017.09.21 -10.12.Bécs,Collegium Hungaricum „Széchenyi emlékek nyomában” kiállítás és előadás

2017.09.21.-10.15.Sopron,Pannónia Szálló Galériája„Magyar emlékek nyomában, Európában” kiállítás

2017.10.15.-11.15 Dabas,ÉSZC Kossuth Zsuzsa Szakképző Isk. „Kossuth-emigrációs emlékek nyomában”

2017.10.17.-11.15.Budapest, Morus Tamás terem „Gloria Victis -1956 emlékei Budapesten és környékén”

2017.10.20.-11.20.Sopron,Berzsenyi LiceumGloria Victis – 1956 emlékei a világban” kiállítás, előadás

2017. 10.19.Felvidék:Nagykapos-Királyhelmec Arany emlékek Nagyszalontától- Montgomery –igea.

2017.10.24.-11.24.Jászapáti, Vágó Pál Emlékház:Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában kiállítás

(néhány meghívás egyeztetése még szervezés alatt)

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyve amint az „Az elindultam szép hazámból…” valamint a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetünk)

2017. évi újranyomtatása mellett több kiadványban szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány – Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach – Napút folyóirat, 2016) több előkészületben.

A korábban megjelent kiadványaink, kiállításaink és kisfilmjeink rövid leírása honlapunkon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget János emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére, 2010. szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2014 májusában: Juhász László emléktábla elhelyezése a bécsi Ilona Stüberl étterem falán.

2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezésre került Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában Szűcs Sándor, a bátor 1956-os MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak,

a munkánkat támogató BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.-nek,

az SZJA 1% -a felajánlóinak, minden egyéni támogatónknak s pártoló tagunknak, valamint

az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiállításaink megjelenéséhez nyújtott támogatásáéért.

Köszönet – kiemelten- dr.Egyed István pártolónk önzetlen támogatásáért, Deák Nóra, dr. Deák Piroska, Békássy Csaba, Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor,Juhász János, Lőrinc Katalin, Tari Tamás egyesületi tagok munkájáért,

Vajk Zsuzsanna, Bacsi Lajos és Lukács Miklós fordítók közreműködéséért,

dr. Béres József és Jancsó Ildikó pártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

Az előadások helyszínét a Mátyás templom Plébániája – kedvezménnyel- biztosítja!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)