A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei
2011. év II. félévében

 „..Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem”.

 (báró Eötvös József)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2011. év II. félévében

Az éppen 10 éve – közhasznú egyesületként- működő szervezet a határon túli területek, Európa és a nagyvilág magyar emlékeit (esetenként más népekkel közös örökségét) kutatja és mutatja be.  2011. év második félévének rendezvény-terveit elsősorban az esedékes évfordulók határozták meg: kiemelten Liszt Ferenc emlékezete, a hasonlóan 200 éve született hídépítő Clark Ádám, vagy a 100 éve világra jött csángó költő, Lakatos Demeter életének bemutatása szerepel rendezvényeinken. Folytatódnak tematikai és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. A 15 éves közösség a közhasznú bejegyzésének 10. évfordulóját karácsonyi előadásán ünnepli. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában- kéthetenként, szerdai napokon(!) tartjuk. Az eltérő időpontokat külön jelöljük. Esedékes előadásaink előtt részletesebb meghívókat készítünk.

                                                                                                                               �

Az előadások helyszíne:

1014. Budapest, Szentháromság tér 6.szám alatt.

SZEPTEMBER

2. (péntek) 18.00 óraEurópa katonái Buda felszabadításában (III.)325 éve történt:

Bajor, szász, brandenburgi katonák és a magyar hajdúk közös küzdelme…

Dr. Varga J. János történész,az MTA Történettud. Intézete munkatársának vetített előadása.

 Az Egyesület „Európa katonái Buda felszabadításánál”című kiállítása szept. 17-ig látható!

Meghívott vendégünk: Németország Nagykövetségének katonai attaséja

21. (szerda) 18.00 óra: Széchenyi egyik leghívebb munkatársa: Clark Ádám

Clark-emlékhelyek Edinburghtól – Pest-Budáig.

220 éve született a Lánchíd megálmodója, 200 éve a híd építésvezetője.

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület, a Lánchíd Kör és a Széchenyi Társaság közös estje,

vetített előadással. Meghívott vendégeink a Clark-  és a Teasedale(Teasdale)-család leszármazói.

 

OKTÓBER

5. (szerda) 18.00 óra:  Liszt Ferenc emlékei nyomában (I.)

Liszt-emlékhelyek és történetek Pest-Budán.

 Watzatka Ágnes, a „Budapesti séták Liszt Ferenccel” c. könyv szerzőjének vetített előadása.

 Meghívott vendégeink: a Liszt Ferenc Kutatóközpont Munkatársai és a Liszt Zeneiskola diákjai

12. (szerda) 18.00 óra:Balassa Bálint és a régi magyar költészet születésének emlékestje (III.)

 Balassa Bálint nyomában a Felvidéken  �

Dr. Prokopp Máriaegyetemi tanár, a Balassa Társaság elnöke és az Egyesületvendégeinek előadása.

Előadók: a Balassa –szavalóverseny középiskolás nyertesei; Balassa Zoltán /Kassa/: „Balassa Bálintról mesélnek a kövek”; Pálmai Árpád/ a Régizene Társaság tagja, tanár/: „Balassi énekek” címmel.

19. (szerda) 18.00 óra: Liszt Ferenc emlékei nyomában (II.)

 Liszt-emlékhelyek Franciaország, Anglia, Itália és Luxemburg városaiban.

    Messik Miklós és Deák Piroska (egyesületi tagok) vetített előadása.

Az Egyesület foto-dokumentációs tárlata: „Liszt-emlékek Európában” címmel

  2011.október 17-től  november 1-ig tekinthető meg!

NOVEMBER

2. (szerda) 18.00 óra:  Magyar irodalmi emlékhelyek (III.) Kosztolányi Dezső emlékezete

(Emlékek Szabadkától az Üllői útig, Stockholmtól a Krisztinavárosig).

Irodalmi emlékest az íróhalálának 75. évfordulóján.Dr. Szörényi Lászlóirodalomtörténész,

az MTA Irodalomtudományi Intézete igazgatójának előadása,közreműködő művészekkel.

9. (szerda) 18.00 óra:„Csángó-magyarok Moldvában”

 Csángó-magyar est a legnagyobb csángó költő, a 100 éve született Lakatos Demeter  tiszteletére.

Csoma Gergelycsángókutató, szobrász, fotós előadása és kiállítása, Gondos Bélavetített képeivel.

          �Meghívott vendégeink: a Csángó-Magyar Kulturális Egyesület és a Keresztszülők Egyesülete

23. (szerda) 18.00 óra: Nemzetünk évezredes örökségei a Hungarikumok (II.)

A huszárság szerepe lovas-kultúránkban.Bercsényi emlékeknél francia földön.     �

 Emlékest Nagy Kálmán, egykori előadónk tiszteletére. Az Egyesület tagjainak vetített előadása.

DECEMBER

7. (szerda) 18.00 óra: Királylányok messze földön (III.)

 Árpád-házi hercegnők lengyel földön, lengyelek a magyar udvarban. �

Bajcsy Lajos esperes-plébános, földrajztanár és az egyesületi tagság vetített előadása.�

Meghívott vendégünk: a Lengyel Köztársaság nagykövete

14. (szerda)18.00 óra: „Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék”(Vörösmarty M.)

Hazai és külhoni emlékeink tiszteletéről és a közös munka szeretetéről

  kíván szólni  a 10 éves Egyesület tagságának karácsonyi emlékestje, vetített képekkel,

az elmúlt éveket „felvillantó”  emlékkiállítással, közreműködő művészekkel, fogadással.

(A kiállítás december 22-ig látható, a részletes programok külön szórólapon jelennek meg).

KIÁLLÍTÁSAINK – ELŐADÁSOKKAL:

(országjáró kiállításaink és előadásaink  meghívásai:)

„Széchenyi-emlékek nyomában Európában” (Vác, Balatonkenese, Esztergom, Győr: Széchenyi Egyetem,

Nagykapos, Érd:Magyar Földrajzi Múzeum, Szeged …); 55 éve történt – Gloria Victis… (országjáró kiáll.),

„Erkel-emlékek – a gyulai tanító házától az Operaházig”;„Elindultam szép hazámból – Bartók-nyomában”;

„Hírhedett zenésze a világnak – Liszt emlékek Európában ” (hazai és határon túli meghívások…);

Magyarország virága – Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Európában” (Tokaj, Balatonlelle,Várpalota, Galgahéviz, országjárás); „Rákóczi és kuruc emlékek Európában” (országjárás, Felvidék).

Az immár 21 témakörben készült kiállításaink leírásai a www.mka.hu/meve  honlapon láthatók!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában itthon és a nagyvilágban (az Egyesület gyűjtését összefoglaló könyv),

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék” (az Egyesület első 10 évét áttekintő kiadvány) .

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

( 2009 évben Aranyosgyéresen, Bécsben és Isztambulban állított tábláinkat követően, 2010. szeptemberében

a Jendrassik Györgysíron történt emléktáblánk elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben).

 Az Egyesület 2011-ben Liszt-emléktábla felállítását tervezi Edinburghban.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító

Magyar Kultúra Alapítványnak, az SZJA 1% -a  felajánlóinak, támogatóinknak és pártoló tagjainknak!

Külön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az NKA-nak, az NCA- nak, az Óbudai Egyetemnek, kiadványaink, kiállításaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért. Köszönet Bíró László és Péter, dr. Micskó Erzsébet hozzájárulásáért, Benyik Béla, dr.Chikány Gábor, dr.Deák Piroska, Kiss Ottó, Szöllősi Annamária – valamint megjelent könyvünknél Molnár Ágnes, Tari Tamás tagok – önzetlen munkájáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását,

távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével –  köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)