A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2015. év I. félévében

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” (Széchenyi István)

Az immár 18 éve Egyesületi Kutató Körként, 14 éve (2001 óta) közhasznú egyesületként működő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és mutatja be. A tagság – egyre bővülő adattára segítségével – már 2012-től részt vállal a Julianus (Nemzeti adattár) programban, s a 18 év alatt előadásaival „bejárta” a már megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, Skóciától Szicíliáig. Előadásainkkal jócskán „jártunk” már tengerentúli területeken is. Alapító okiratunk szellemében új kiállításainkkal, kiadványainkkal kívánjuk elősegíteni itthon múltunk emlékeinek megbecsülését; míg külhonban: az ott élők jobb magyarságismeretét. A 2015. év I:. félévi programjában továbbra is aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak a tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. Az Egyesület munkájának célja, hogy minél magasabb szintű előadások, kiállítások keretében mutassa be hazai és külhoni értékeinket, jelölt és jelöletlen emlékeinket a közönség előtt. Az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával – jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével – szervezzük művelődéstörténeti előadásainkat. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában – keddi napokon tartjuk. A  részletesebb meghívókat – az előadók és közreműködő művészek nevével – legkésőbb a korábbi programra elkészítjük. Estjeinken továbbra is díjmentes, vetített képekkel illusztrált előadásokra kerül sor.

Rendszeres előadásaink budai helyszíne:
Magyarság Háza, Deák-terem (1014 Szentháromság tér 6. I. emelet)

 

JANUÁR

6. (kedd) 18.00 A nagy háború magyar emlékei Európában(II.) Egy eltitkolt halál-mars Szerbiától ­- Itáliáig.

A szamár-sziget szellemkatonái címmel Margittai Gábor vetített könyvbemutatója vetített előadással, egy izgalmas tárlatvezetéssel, a budai Kosztolányi Dezső Gimnázium olaszos diákjainak közreműködésével.

20. (kedd) 18.00 A Magyar Kultúra Napja „előestéjén”:Nemzeti jelképek a magyar népviseletben címmel Selmeczi Kovács Attila előadása, a Cser Kiadó könyvbemutatója. Közreműködnek: a jászberényi Apponyi Albert Iskola diákjai. Nemzeti Imádságunkra, a Himnusz születésére is emlékezve közös énekléssel zárjuk estünket.

FEBRUÁR

3. (kedd) 18.00 A Baltikum és magyar emlékei (III.) Lettország és magyar vonatkozásai. Meghívott vendégeink: Lettország nagykövete, Balogh László a Közszolgálati Alapítvány elnöke. Előadás, filmvetítéssel, a sikeres Litvánia- és Észtország magyar emlékei című előadások után, a baltikumi barangolás folytatásaként

17.(kedd)  18.00 Magyar emlékek Törökországban (IV.) Magyar rabok, emigrációk, alkotók nyomában….

Az egyesületi tagok (Gondos Béla, Gáspár János, Messik Miklós) vetített előadása. Meghívott vendégünk:

a Török Köztársaság volt katonai attaséja és Szickné Tóth Kornélia a Rodostó Alapítvány elnök asszonya.

MÁRCIUS

3. (kedd) 18.00 Nemzeti és történeti emlékhelyeink, nevezetes történetekkel. Az Egyesület tagságának vetített előadása. Meghívott vendégünk: Radnainé dr. Fogarasi Katalin a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke.

17.(kedd)18.00 Magyarok a Föld körül (I.) Jeles magyar utazók és felfedezők Kínában, a Távol-Keleten

Dr. Kubassek János a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának vetített előadása. Közreműködnek:

balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítású Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola diákjai

ÁPRILIS

7. (kedd) 18.00 Rómer Flóris emlékezete. 200 éve született a „magyar régészet atyja”, művészettörténész, bencés tanár Herczeg Renáta művészettörténész, egyesületi tag előadása. Meghívott vendégünk: A Magyar Régészeti Társaság és a Bencés Rend képviselői, és a Rómer Flóris cserkészcsapat diákjai.

21. (kedd) 18.00: Magyar sikerek a világban (V.) A magyar játék híre a világban. Kempelen Farkas 225 éve szerkesztett beszélő gépétől – Rubik Ernő kockájáig. A „7 fivér” játék készítői. Sipka László technika-történész előadása, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság és a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum ig. köszöntőjével.

MÁJUS

5. (kedd) 18.00 Magyar emlékek Itáliában, itáliai emlékek hazánkban (II.) Nápoly középkori emlékei. Prokopp Mária professzor asszony és Horváth Zoltán előadása. Nápoly újkori magyar emlékei: az Egyesület tagsága előadása. Közreműködnek: a Kosztolányi Dezső Gimnázium olaszos diákjai

19.(kedd)18.00  Magyar emlékek Lengyelországban (III.) Krakkó és Dél-Lengyelország magyar emlékeinél

Az egyesületi tagság előadása, Gondos Béla szerkesztésében. Közreműködnek: a Lengyel Nemz. Iskola diákjai.

Meghívott vendégünk: a Lengyel Kulturális Intézet Igazgatója és Molnár Imre volt varsói tanácsos.

JÚNIUS

2.(kedd)18.00  Magyar emlékek Franciaországban (III.) Emlékeink nyomában a francia vidéken…

Sediánszky János és Messik Miklós előadása. Tanulmányok, képek Lyon és környéke magyar emlékeiről.

Közreműködnek: naplórészletekkel, versekkel a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjai.

16.(kedd)18.00 Semmelweis Ignác pályája, emlékezete. 150 éve hunyt el az „Édesanyák megmentője”

1. Gazda István a MATI igazgatója, tudománytörténész előadása, az Egyesület vetített képeivel.

Közreműködnek: a budapesti Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium diákjai.

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK:

  1. 2015. január (csütörtök) A magyar kultúra napján: Erkel Ferenc a Himnusz megzenésítőjének emlékei nyomában. az Egyesület tagságának kiállítása Budapesten, az Erkel Színházban
  2. február 11.(Betegek Világnapja) Szent Erzsébet Szeretetotthon: Magyar szentek emlékeinél…a tagság előadása
  3. március 14.(a Nemzeti Ünnep alkalmából) A Kossuth emigráció emlékezete Angliában és Skóciában (Messik Miklós előadása és kiállítása(a MAOSZ meghívása, London) … További országjáró kiállításaink és előadásaink meghívásai – egyben az elmúlt években megjelent 22 kiállításunk rövid leírásai – a megújult honlapunkon megtekinthető!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv).

Az Egyesület már korábban megjelent könyveinek, kisfilmjeinek rövid leírása a honlapon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009 évben Aranyosgyéresen Paget János emlékére és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően 2010. szeptemberében a felújított Jendrassik síron történt – többnyelvű, vésett – emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014 május 5-én, a Juhász László emléktábla állítása a bécsi Ilona Stüberl étterem falán.

(2015-ben –várhatóan- egy Jókai-emléktáblánk végleges elhelyezésére kerül sor az ausztriai Felsőőrben)

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

az együttműködő Százak Tanácsának, a Béres Zrt-nek, a Volánbusznak, valamint az  SZJA 1% -a felajánlóinak, valamennyi egyéni támogatóinknak és pártoló tagjainknak!

Külön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az EMMI,

az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának segítségéért, kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért, s kiemelten Cziráki Melinda,Benyik Béla,Bodó Emese, dr. Chikány Gábor,

Deák Nóra, dr. Deák Piroska, Győző Miklós, Hermány Miklós, Horváth Sándor, Juhász János, Lőrinc Katalin, Szilvási László egyesületi tagok közreműködéséért, J.Takács Borbála, valamint Messik György pártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit,   a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III.366.

+ 36-20-476-9718  www.magyaremlekekert.hu  [email protected]