A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei és kutatóköri találkozói – 2012. év II. félévében

                                                                                     „…csak úgy remélünk ránk és utódainkra nézve üdvöt, ha szellemi alapon nyugszik jelenünk és jövendőnk,

                                                                                           ha szellemi alapokon emelkedik anyagi kiképzésünk…”                (Széchenyi István)                                                                              

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei és kutatóköri találkozói

2012. év II. félévében

Az immár 15 éve kutató-körként, majd 2001. óta közhasznú egyesületként működő szervezet a határon túli területek, Európa és a nagyvilág magyar emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. A második félév program-tervében továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak a tematikai és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában- kéthetenként, szerdai napokontartjuk. Cél, hogy az egyesületi kutató-kör munkájával a szélesebb közönség előtt minél magasabb színtű előadások, kiállítások keretében mutassa be hazai és külhoni értékeinket, jelölt és jelöletlen emlékeinket.  Esedékes előadásaink előtt mindig részletesebb meghívókat készítünk!

                                                                                                                               �

A nyilvános előadások, könyvbemutatók helyszíne:

a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom plébánia-épületének dísztermében

1014. Budapest, Országház utca 14.

(előadásaink a Szentháromság-téri épület belső átalakításai miatt – átmenetileg- a székhelyünk szomszédságában zajlanak!)

Egy-egy est alkalmával általában két – vetített- előadás hallható, közben rövid szünettel, 18.00 – 19. 45 óra között!

Az Egyesületi Kutató Kör találkozóinak helyszíne:

Magyarság Háza, 1014. Budapest, Szentháromság tér 6.III. 46. szám alatt (az egyesületi irodánál),

a „Budai Parmenius István” kisteremben, csak tagok és pártoló tagok részvételével!

Ezen esteken az egy órányi előadást – és kérdéseket- rövid kötetlen megbeszélés és a további munka tervezése követi.

SZEPTEMBER

12. (szerda)  18.00 -18.50  Nemzetünk évezredes örökségei: a Hungarikumok (IV.)

                                        �A Zsolnay-gyár remekművei és hírük a világban /Benyik Bélatanár,elnökségitag előadása

19. 00 -19. 45 Világkiállító magyarok (V.) Művészeti sikereink nyomában Bécstől- Párizsig

Herczeg Renáta művészettörténész, tag előadása /Messik Miklós és Kiss Ottó tagok kisfilmjével

 

26.(szerda)  18.00- 19.00  Egyesületi Kutató Kör : Magyar építészeti alkotások itthon és a nagyvilágban (I.)

                                      �(felvételekkel Orfűtől – Szamoskérig, Velencétől – Sevilláig)Meghívott vendégeink:

Csete György Kossuth díjas építész és a Makovecz Tervező Iroda (a MAKONA Stúdió) munkatársai

OKTÓBER

3.(szerda)  18.00- 18.50   Szoborsorsok a Kárpát-medencében (I.) A Partiumszoborsorsai

                                     �Csallóközi Zoltán kisfilmjének bemutatása, a szerző köszöntőjével. Emlékezés az Aradi Vértanúkra!

                �19.00-19.45   Magyar kálváriák és jeles sírhelyek (III.)A tagok„egyperces”emlékeztetője: ez évben        „évfordulós”nagyjainkra (Bod Péter, Kelemen László, Beszédes József, Teleki Blanka, Garay János,                                       Tóth Ágoston, Örkény István, Ottlik Géza, Várkonyi  Zoltán, Kovács Ádám Pál, Szentágothai János és  Zsivótzky Gyula) portréik és sírhelyeik egy-egy felvételével

10.(szerda) 18.00-19.00  Egyesületi Kutató Kör:  Híres magyar utazók nyomában (IV.)

                                      Emlékhelyek Bács-vármegyétől a „Buena Vista”-ig, Londontól- Kabulig

                                    �(200 éve született Haraszthy Ágoston és Szemere Bertalan, 150 éve Stein Aurél)    �

                                     �Vendég-előadónk: dr. Csoma Zsigmondfőmuzeológus. (Emlékhelyek bemutatása: a tagokfelvételeivel)

17.(szerda) 18.00-18.50  Közös éltetőnk és ihletőnk a Duna (II.) Esztergomi képek és gondolatok

a város és a folyó közös múltjáról. „Séta” Vitéz János, Sandro Botticelli,  Sobieski  János,

Balassa Bálint és Babits Mihály emlékeinél. Közös program a Balassa Bálint Társasággal,

dr. Prokopp Mária művészettörténész, háziasszony köszöntője, neves közreműködő művészekkel!

19.00- 19.45   Pozsony és Nagyszombat lakója, Esztergom érseke, a „bíboros Ciceró”: Pázmány Péter

A 375 született érsek nyomában… dr. Ajkay Alinka megemlékezése – a tagok felvételeivel                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                             (folytatás a következő oldalon!)

NOVEMBER

7.(szerda)18.00-19.45  Erdélyország nagy alakjai (I.)  325 éve halt meg Kájoni János „a ferences polihisztor”

Emlékest PappÁgnes zenetörténész felvezetőjével,az egyesületi tagságerdélyi felvételeivel.

Meghívott vendégünk: Böjte Csaba testvér.  A zsoltárokat megszólaltató csíkszeredai ROLE együttes

hangjaival emlékezünk az énekeskönyv-szerkesztő, orgonista és hangszerkészítő szerzetesre.

14.(szerda)  18.00-19.00  Egyesületi Kutató Kör: „A világörökség magyar helyszínei” c. előadás-sorozat előkészítése

 

21. (szerda)18.00-19.00 „Az én Katyńom /Mój Katyń”c. könyv bemutatója és „Katyń magyar áldozatai”

címmel előadás. Vendégünk: a szerző Konrad Sutarski és a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete

19.00 -19.45 „Közös kálváriák” – Lengyel-magyar emléktáblák: Budapesttől – Lódź-ig (az egyesületi tagok vetítése)

DECEMBER

     �

12. (szerda)18.00- 18.50  Messzire szakadt magyarok karácsonya(VI.)(Félévzáró rendezvény)                                   �

                                        Irodalmi emlékest erdélyi- és Erdélyt járó- magyar írók karácsonyi írásaiból…

Rövid irodalomtörténeti „utazás” térben és időben (emlékhely-képek: Kolozsvártól – Párizsig,

Székelyzsombortól – a spanyolországi Escorial-ig) közreműködő művészekkel, versekkel,            .  .   . naplórészletekkel, vetített képekkel (a tagság által, Messik Miklós szerkesztésében)

    18.55- 19.45  Erdélyi karácsonyok.Erdélyi írók – Nyírő József- erdélyisége, magyarsága és embersége.

                                        dr. Medvigy Endreirodalomkutató előadása.

 �

19.(szerda)  18.00-19.00.   Egyesületi Kutató Kör: a tagság karácsonyi találkozójaésévzáró megbeszélése  

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK:

/az országjáró kiállítások és előadások meghívásai 2012. június – december között/

Párizs és környéke magyar emlékei” (I.); „Ady Párizsa” c. kisfilmek bemutatása és előadás (iskolákban és emlékmúzeumban); „Széchenyi-emlékek nyomában Európában” (meghívások Felvidéken és a Balaton- felvidéken, Veszprémben); „Erkel-emlékek…” (Csepel, Kazinczy iskola); „Elindultam szép hazámból – Bartók-nyomában” (Bécs: Európa-Club, hazai Bartók-iskolák ); „Hírhedett zenésze a világnak – Liszt emlékek Európában ” (Budapest- Kőbánya: Lengyel Közösség, Mosonmagyaróvár: Piarista Gimnázium és Liszt-iskolák meghívásai); „Magyarország virága – Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Európában”(országjárás: Mórahalom, Balaton-felvidék: Művészetek völgye, Budapest: Balassi Intézet Márton Áron kollégiuma…) ; „Rákóczi és kuruc emlékek Európában” (Dunaharaszti:Rákóczi-iskola, országjárás…)

Az Egyesület már megjelent 21 kiállításának rövid leírásai a megújuló honlapon láthatók!

 

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi- gyűjtését összefoglaló könyv),

„Párizs és környéke magyar emlékei (II.) – Magyar emlékek a Szajna jobb partján” c. kisfilmünk (2012.)

Az Egyesület már korábban megjelent könyveinek, kisfilmjeinek rövid leírásai a honlapon látható.

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

(2009 évben Aranyosgyéresen Paget János és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően,

2010. szeptemberében a felújított Jendrassik síron történt –többnyelvű, vésett- emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben)

Az Egyesület kitartóan szervezi egy Jókai-emlék végleges elhelyezését Bécsben és egy Liszt-tábla állítását Edinburghban.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz is helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

valamint az SZJA 1% -a felajánlóinak!

Külön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az NKA-nak, az NCA- nak, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiadványaink, kiállításaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet a pártoló tagok, az önzetlen adakozók hozzájárulásáért, s kiemelten Benyik Béla, dr. Chikány Gábor, dr. Deák Piroska,

dr. Horváth Sándor, Kiss Ottó, dr. Lovag Lea, Lőrincz Katalin egyesületi tagok – önzetlen- munkájáért, közreműködéséért.

 

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását

– így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)