A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2016. év II. félévében

A 18 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. Szervezetünk egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus programban. Hallgatóságunk az elmúlt évek előadásain már „bejárta” a megjelölt és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, de bemutatásra kerültek már tengerentúli emlékek is. Az Egyesület – Alapító Okirata szellemében új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését, s a külhonban élők jobb magyarságismeretét. A félév programjában továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyre szélesebb körben tegye ismertté a már jelölt – és a még jelöletlen emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás szerintünk fontos és más nemzetek emlékeihez is kapcsolódó nemes ügyét. Az előadásokra a jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Az évfordulókra tekintettel Zrínyi Miklós a szigeti hős-, gróf Széchenyi István-, és 1956 – mint az önzetlen önfeláldozás- példái előtt szeretnénk tisztelegni. „Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk folytatja ország-,és külföld járó útját.

Előadásaink helyszíne a Magyarság Háza Deák terme (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.)

Továbbra is díjmentes estjeinkre szeretettel várjuk!

SZEPTEMBER

6. (kedd) 18.00 Zrinyi Miklós a hősies hazaszeretet példája. Emlékei itthon és Horvátországban.

Dr. Padányi József dandártábornok, rektor-helyettes, egyetemi tanár vetített előadása, a tagság felvételeivel. Közreműködnek: a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai, az Egyesület tagjai.

Házigazda:Dr.Horváth Sándor elnökségi tag, c. egyetemi tanár

20. (kedd) 18.00A nemzet napszámosa”. Széchenyi István élő gondolatai és emlékei nyomában, születésének 225. évfordulóján. A MEVE tagságának közös előadása. Köszöntőt mond: dr. Körösi Mária a Széchenyi Társaság elnökségi tagja. Közreműködnek a Széchenyi István Gimnázium diákjai.

OKTÓBER

4. (kedd) 18.00 „Magyar októberek” (I.) 1848 és 1956 mártírjai és emigrációja az egyetemi ifjúság körében /a Jogi Kartól – a Műegyetemig./ dr. Horváth Attila egyetemi tanár, jogtörténész előadása.

Közreműködnek: budapesti egyetemi hallgatók, a tagság vetített képekkel.

18.(kedd)  18.00  A hősies hazaszeretet , az önfeláldozás legszebb példái Balassitól – 1956-ig.

Emlékezünk Balassi Bálint október 20-i születésnapjára, az esztergomi Balassa Bálint szavalóverseny győzteseivel s az esztergomi vendégekkel. Dr. Prokopp Mária a Balassa Bálint Társaság elnöke köszöntője után Meszes Balázs Esztergom város idegenforgalmi és kulturális bizottság elnöke szól az  Önkormányzat főbb eredményeiről és az EU kulturális fővárosi címre való jelentkezésről, Prokopp Mária bemutatja Borz Tamás fiatal történész „Az érsek vitéze ” című új könyvét, amely Esztergom 1543. évi ostromának Horváth Bertalan parancsnoknak és vitézeinek állít méltó emléket. Vereckei András, a Keresztény Múzeum múzeum-pedagógusa bemutatja az idei országos Balassi vetélkedőt (folyt.-)

NOVEMBER

8. (kedd) Szent Márton emlékezete Európában (II.) Márton, mint Magyarország társvédőszentje és könyörületesség példája. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr köszöntőjével az egyesületi tagság európai felvételeinek vetítése, a Szent Márton iskola diákjainak közreműködésével.

29 (kedd) 18.00 1956 emlékezete (II.) Emlékhelyek az Egyesült Államokban Deák Nóra az Angol-Amerikai Intézet könyvtár-vezetője, egyesületi tag előadása. Közreműködnek: egyetemi hallgatók amerikai költőknek a magyar szabadságharcról szóló verseivel.

DECEMBER

14. (szerda) 18.00 Messzire szakadt magyarok karácsonya (VII.) 1956 emigrációjának emlékei nyomában Európában, Észak-Amerikában. A MEVE tagságának vetített előadása, meghívott közreműködő művészekkel, vendégekkel. (részletek a meghívón)

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

2016-ban nyomdába került az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv kiegészített kiadása. Több kiadvány előkészületben. Megjelent könyveink, kisfilmjeink rövid leírása a honlapunkon megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget János emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére 2010. szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2014 májusában: Juhász László emléktábla elhelyezése a bécsi Ilona Stüberl étterem falán. 2015. év októberében: egy Jókai Mór emléktábla került elhelyezésre az ausztriai Felsőőr két tannyelvű Iskolájának könyvtárában. 2016-ban Kárpátalján, Csapon (Csop) a

Széchenyi Gimnázium oldalán kerül elhelyezésre a csapi születésű, Oslóban elhunyt Szűcs Sándor emléktáblája,

aki Záhony bátor kiállású állomásfőnöke volt, 1956-os szabadságharcunk hőse.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

az együttműködő Százak Tanácsának, a Béres Zrt-nek, a külföldre szállítást támogató Volánbusznak,

valamint az SZJA 1% -a felajánlóinak, valamennyi egyéni támogatónknak és pártoló tagunknak!

Külön köszönet az elmúlt félévben meghívott előadóinknak, a tagságnak, valamint

az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért és külön Benyik Béla, dr Deák Piroska, dr. Chikány Gábor,

Győző Miklós, dr. Horváth Sándor, dr. Lovag Lea, Lőrinc Katalin, egyesületi tagok közreműködéséért,

dr. Béres József, Hatvani Sándor, Messik György+ és Jancsó Ildikó pártolók eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III.66.

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu [email protected]