A MEVE rendezvényei 2016. év II. félévében

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2016. év II. félévében

A 18 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületkéntműködő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. Szervezetünkegyre bővülőadattára, felvételei segítségével2012-től részt vállalt a Julianus programban. Hallgatóságunk az elmúlt évek előadásainmár„bejárta” amegjelölt és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, de bemutatásra kerültek már tengerentúli emlékek is. Az Egyesület – Alapító Okirata szellemében új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését,s akülhonban élők jobb magyarságismeretét. A félév programjában továbbra isazaktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretébenegyreszélesebb körben tegye ismertté a márjelölt – és a még jelöletlen emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatásszerintünk fontos és más nemzetek emlékeihez is kapcsolódó nemes ügyét. Azelőadásokraajeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor.Az évfordulókra tekintettel Zrínyi Miklós a szigeti hős-, gróf Széchenyi István-, és 1956– mint az önzetlen önfeláldozás-példái előtt szeretnénk tisztelegni.„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk folytatja ország-,és külföld járó útját.

Előadásainkhelyszíne a Magyarság Háza Deák terme (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.)

Továbbra is díjmentes estjeinkre szeretettel várjuk!

SZEPTEMBER

6. (kedd) 18.00 Zrinyi Miklós a hősies hazaszeretet példája. Emlékei itthon és Horvátországban.

Dr. Padányi József dandártábornok, rektor-helyettes, egyetemi tanár vetített előadása, atagság felvételeivel. Közreműködnek: aZrínyi Miklós Gimnázium diákjai, az Egyesülettagjai.

Házigazda:Dr.Horváth Sándor elnökségi tag, c. egyetemi tanár

20. (kedd) 18.00A nemzet napszámosa”. Széchenyi István élő gondolatai és emlékei nyomában, születésének 225. évfordulóján.A MEVEtagságának közös előadása. Köszöntőt mond:dr. Körösi Máriaa Széchenyi Társaság elnökségi tagja.Közreműködnek aSzéchenyi István Gimnázium diákjai.

OKTÓBER

4. (kedd) 18.00„Magyar októberek” (I.) 1848 és 1956 mártírjai és emigrációja az egyetemi ifjúság körében/a Jogi Kartól – a Műegyetemig./dr. Horváth Attila egyetemi tanár, jogtörténész előadása.

Közreműködnek: budapestiegyetemi hallgatók, a tagság vetített képekkel.

18.(kedd)  18.00  A hősies hazaszeretet , az önfeláldozás legszebb példái Balassitól – 1956-ig.

Emlékezünk Balassi Bálint október 20-i születésnapjára, az esztergomiBalassa Bálint szavalóverseny győzteseivels az esztergomi vendégekkel.Dr. Prokopp Mária a Balassa Bálint Társaság elnöke köszöntője utánMeszes Balázs Esztergom város idegenforgalmi és kulturális bizottság elnöke szól az  Önkormányzat főbb eredményeiről és az EU kulturális fővárosi címre való jelentkezésről,Prokopp Mária bemutatjaBorz Tamás fiatal történész „Az érsek vitéze ” című új könyvét, amely Esztergom 1543. évi ostromának Horváth Bertalan parancsnoknak és vitézeinek állít méltó emléket.Vereckei András, a Keresztény Múzeum múzeum-pedagógusa bemutatja az idei országos Balassi vetélkedőt(folyt.-)

NOVEMBER

8. (kedd)Szent Márton emlékezete Európában (II.) Márton, mint Magyarország társvédőszentje és könyörületesség példája.Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úrköszöntőjévelaz egyesületitagságeurópai felvételeinek vetítése, aSzent Márton iskola diákjainakközreműködésével.

29 (kedd) 18.00 1956 emlékezete (II.) Emlékhelyek az Egyesült ÁllamokbanDeák Nóra az Angol-Amerikai Intézet könyvtár-vezetője, egyesületi tag előadása. Közreműködnek:egyetemi hallgatók amerikai költőknek a magyar szabadságharcról szóló verseivel.

DECEMBER

14. (szerda) 18.00 Messzire szakadt magyarok karácsonya (VII.) 1956 emigrációjának emlékei nyomában Európában, Észak-Amerikában. A MEVE tagságának vetített előadása, meghívott közreműködő művészekkel, vendégekkel.(részletek a meghívón)

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

2016-ban nyomdába került az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv kiegészített kiadása. Több kiadvány előkészületben. Megjelent könyveink, kisfilmjeink rövid leírása a honlapunkon megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: AranyosgyéresenJohn Paget János emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a„Magyar Rabok”emlékére 2010. szeptemberében: aJendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: JobbágyibanGubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2014 májusában:Juhász László emléktábla elhelyezése a bécsi Ilona Stüberl étterem falán. 2015. év októberében: egyJókai Móremléktábla került elhelyezésre az ausztriai Felsőőr két tannyelvű Iskolájának könyvtárában. 2016-ban Kárpátalján, Csapon (Csop) a

Széchenyi Gimnázium oldalán kerül elhelyezésre a csapi születésű, Oslóban elhunytSzűcs Sándor emléktáblája,

aki Záhony bátor kiállású állomásfőnöke volt,1956-os szabadságharcunk hőse.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

az együttműködőSzázak Tanácsának, aBéres Zrt-nek, a külföldre szállítást támogatóVolánbusznak,

valamintaz SZJA 1% -a felajánlóinak, valamennyi egyéni támogatónknak és pártoló tagunknak!

Külön köszönet az elmúlt félévben meghívottelőadóinknak, a tagságnak, valamint

azÓbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért és különBenyik Béla, dr Deák Piroska, dr. Chikány Gábor,

Győző Miklós, dr. Horváth Sándor, dr. Lovag Lea, Lőrinc Katalin,egyesületi tagok közreműködéséért,

dr. Béres József, Hatvani Sándor, Messik György+ és Jancsó Ildikó pártolók eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III.66.

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu[email protected]