A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2019. év II. félévében

„Kinek a földön nincsen hazája, annak az égben sincsen szállása” (II. Rákóczi Ferenc)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2019. év II. félévében:

A 20 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, segyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásainkhallgatósága az elmúlt évek előadásain már„bejárta” amegjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek egy részét, s bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is. Az Egyesület Alapító Okirata szellemében kiállításokkal, kiadványokkal és előadásokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését, akülhonban élők jobb magyarságismeretét. 2019. év II. félévi programjában továbbra is azaktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak atematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyreszélesebb körben tegye ismertté emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás ügyét. Azelőadásokra az elmúlt évhez hasonlóan– a diákság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székháza, BETHLEN GÁBOR TEREM

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám

SZEPTEMBER

10. (kedd) 18.00 „Jeles magyar utazók írásai – a régi Európáról” (VII.) Mikes Kelemen levelezése és Rhédei Ádám – közelmúltban megjelent- útinaplójának bemutatása. A szerkesztő S. Sárdi Margit egyetemi docens (ELTE) előadása a tagság képeivel. Közreműködnek: a tatabányai Mikes Kelemen Szakiskola diákjai.

Az előadás alkalmával az Egyesület tagsága által készített „Rákóczi-és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. foto-dokumentációs tárlat válogatása is megtekinthető. A gyűjtés visszatér a Rákóczi Szövetség meghívásából, a július-augusztusi sátoraljaújhelyi ifjúsági Táborból. A tervezett őszi ország-és külföldjárás (Edinburgh – Magyar Közösség, Párizs- Institut Hongrois, Lyon-AFHRA, Bécs -CH,Európa Club stb.) több határon-túli, s hazai intézmény meghívásai előtt a gyűjtés a Bethlen Gábor teremben látható. Azonos című vetített előadásra a hollandiai Mikes Kelemen Körben november 24-én, Vianen-ben kerül sor, a Hollandiai Magyar Szövetség szervezésében.

24. (kedd) 18.00 „Magyar emlékek Izraelben” Novák Attila és Shiri Zsuzsa könyvének bemutatása, vetített előadás keretében. Meghívott vendégünk: az Antall József Tudásközpont igazgatója Antall Péter, Csepregi Zsolt nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató-helyettes, a zenei közreműködő: Rosenfeld Dániel Imre kántor, a MAZSISZEM, a Magyar- Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság alapító elnöke.

OKTÓBER

8. (kedd) 18.00 Magyar emlékek a Távol-Keleten (IV.) Magyar-Japán emlékév 2019.(2. emlék-előadás) 150 éve történt az első egyezmény aláírása. Közös emlékek és események az első világháborútól – napjainkig.

Előadó: Dr. Vihar Judit a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke. Ő emlékezik Hani Kyokóra, aki a 20. század 60-as éveiben Magyarországon élt, s japán műveket magyarra és magyar műveket japánra fordított. Ő volt, aki Japánban megalapította a ma is működő Kodály Intézetet. Majd Haraguchi Shoji japán karmester és énekművész japán népdalokat énekel. Kiss Sándor elnök úr (MJGK) vetített képekkel a történeti kapcsolatokról és

Dr. Umemura Yuko, az ELTE BTK Japán tanszékének vezetője Imaoka Juiichiróra szól, aki az első hosszabb ideig hazánkban tartózkodó japán volt, aki a „János vitéz”, az „Az ember tragédiája” és más művek fordítója.

15. (kedd) 18.00 „Balassi Bálint emlékezete”(V.)A költő hatása és példája napjainkban. (465 éve született és 425 éve hunyt el a magyar líra megteremtője) Köszöntőt mond:Dr. Prokopp Máriaegyetemi tanár, az est házigazdája. Meghívott vendégek: Esztergom képviselői és a közreműködő Balassi-szavalóverseny győztesei.

22. (kedd) 18.00 Béres József: Szép magyar ének (II.) c. bővített kiadású énekeskönyve és a könyv ihlette film bemutatása (Rendezők: Petényi Katalin és Kabay Barna) Felvezeti: Dr. Béres József a kötet összeállítója.

„Kodály Zoltán nyomában Budapesten” c. könyvét bemutatja Ittzésné Kövendi Kata a kecskeméti Kodály Iskola tanára. A könyvet a tavaly elhunyt a nálunk is nagy sikerrel előadó Ittzés Mihály tanár úr szerkesztette.

NOVEMBER

5. (kedd) 18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában (VII.) A nagy hajóút a Keleti-és Északi-tengeren – Skandinávia és Anglia Rákóczi-emlékei. XII. Károly hazánkban, svéd katonák a szabadság-harcban. A tagság vetített előadása. Vesztegzár az angliai Hull- kikötőjénél. Meghívott vendégeink: a Svéd Nagykövetség és a budapesti Skandináv Ház képviselői. Közreműködnek: diákok naplórészletek felolvasásával.

19.(kedd) 18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában (VIII.) A bujdosók napjai és utazásai Franciaországban. (Dieppe, Rouen, Paris, Grosbois-Yerres, Lyon, Marseille) Messik Miklós és Deák Piroska vetített összeállítása. Meghívott vendégünk Florent Heridel a Francia Nagykövetség kulturális attaséja. Köszöntőt mond: Sediánszky János szerkesztő, író, újságíró. Közreműködnek: az ELTE francia tagozatos hallgatói.

DECEMBER

3.(kedd)18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában… (IX.) Rákóczi és a kuruc-kor emlékeinél Törökországban – Nikomédiától Rodostóig. Dr. Hóvári János és Pintér Tamás előadása, az előadók és a tagság vetített felvételeivel. Köszöntőt mondanak: a török Nagykövetség és a Yunus Emre Intézet képviselői.

17.(kedd)18.00 Messzire szakadt magyarok karácsonya (VIII.) A kuruc-kor és a bujdosók karácsonya. Naplórészletek, írások és emlékhely-képek a tagság felvételeivel. (Messik Miklós összeállításában.) A tagság Rákóczi –és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. könyvének bemutatója Dr. Mészáros Kálmán történész, Rákóczi-kutató köszöntésével és a Rákóczi Gimnázium diákjai közreműködésével. Meghívott vendégünk: Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke és Dr. Lomnici Zoltán a Rákóczi-emlékév ötletgazdája.

2019. II. félévben tervezett hazai és külhoni kiállításaink tematikája és meghívásainak listája külön szórólapunkon, s januártól rendszeresen a honlapunkon is látható!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyve amint az „Az elindultam szép hazámból” és a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetünk

2017. évi újranyomtatása is). Több kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach (2015), Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyve (2018) Magyar Turista (cikkek: 2017-2019) Korábbi kutatásaink rövid leírásai a honlapunkon is megtekinthetők!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére. 2010.év szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint, 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában majd 2018-ban Csömörön Szűcs Sándor emléktáblát állítottunk az 1956-os, bátor záhonyi MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, a Béres Zrt.-nek nyújtott eszköz- támogatásáéért.

Köszönet az elmúlt félévben: Benyik Béla, Békássy Csaba, Borbély Endre, Csöke Antal, Deák Nóra, dr. Deák Piroska,

Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor, Kubesch Mária tagok segítő közreműködéséért,

dr. Béres József, dr. Egyed István, Káldy Benedek és a Pártoló tagok eszköz-támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását, így távoli emlékeinkről készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk! (a program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egy. elnök)

Az előadások helyszínét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja!

MEVE, Iroda: H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Bethlen Gábor Alapkezelő Székháza

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu [email protected]