Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2012. év I. negyedévében

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék!”

(Vörösmarty Mihály)

 

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei

2012. év I. negyedévében

 

Az immár 15 éve kutatókörként, majd 2001. óta – közhasznú egyesületként – működő szervezet a határon túli területek, Európa és a nagyvilág magyar emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. 2012. év első félévének program-tervét elsősorban az aktuális évfordulók határozták meg, de folytatódnak a tematikai és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában- kéthetenként, szerdai napokon tartjuk. Esedékes előadásaink előtt részletes meghívókat készítünk.

 

Az előadások helyszíne:

Magyarság Háza, 1014. Budapest, Szentháromság tér 6., Deák terem

(Helyszínváltozás esetén azt előadásainkon, honlapunkon előre jelezzük!)

 

JANUÁR

 

11. (szerda) 18.00 óra:
Magyar műszaki sikerek  a világban (V.)
A magyar folyam- és tengerhajózás neves alakjai (II.)
Emlékek a Vaskaputól a fiume-i magyar kikötőig. Híres tengerjáróink nyomában.

Gáspár János tanár és Kiss Ottó mérnök, egyesületi tagok vetített előadása.
(Dr. Juba Ferenc emlékest)

Meghívott vendégünk:
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum hajózási muzeológusa

 

25. (szerda) 18.00 óra:
Rejtőzködő Kárpát-medence: közös értékek és kapcsolódások

Magyarrá vált örmények a Kárpát-medencében, az aradi vértanúktól jeles tudósokig

Benyik Béla egyesületi elnökségi tag vetített előadása

Meghívott vendégünk: a Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vezetősége

 

FEBRUÁR

 

8. (szerda) 18.00 óra: Nagy magyar alkotók a képzőművészetben (III.)

Évfordulós festőink életpályája és művészete (III.)
„A fény festői”

Bécstől – Nagybányáig: 150 éve született Ferenczy Károly, 155 éve Hollósy Simon

Herczeg Renáta művészettörténész, egyesületi tag vetített előadása

 

22. (szerda) 18.00 óra: Híres magyar utazók és felfedezők (III.)

A 175 éve született Széchenyi Béla, Lóczy Lajos és társai hazai, s távoli emlékei nyomában…
Gáspár János MKKA elnök és Kiss Ottó egyesületi tagok vetített előadása

 

MÁRCIUS

 

7. (szerda) 18.00 óra: Nemzetünk évezredes örökségei: a Hungarikumok (III.)

A magyar huszárság szerepe a napóleoni háborúktól Solferinoig.

Dr. Kedves Gyula hadtörténész előadása.

Meghívott vendégünk: a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöksége és tagjai

 

21. (szerda) 18.00 óra: Jeles magyarok Európában (IV.)

Messzire szakadt székelyek: Orbán Balázs, Teleki Sándor és a Kossuth-emigráció híres menekültjei

Victor Hugo társaságában a Csatorna-szigeteken.

dr. Messik Miklós egyesületi elnök vetített előadása, meghívott vendégeink:

az Egyesült Királyság nagykövete és az Angol-Amerikai Intézet igazgatója

 

ÁPRILIS

4. (szerda) 18.00 óra: Magyar irodalmi emlékhelyek (IV.)

Örkény István emlékezete: Irodalmi emlékest az író születésének 100. évfordulóján.  Pomogáts Béla irodalomtörténész előadása, a Kosztolányi Dezső Gimnázium közreműködő diákjaival, az egyesület vetített képeivel.

 

18. (szerda)18.00 óra: Híres magyar kollégiumok jeles deákjai (V.) Az Eötvös-kollégium.

Háziasszony Mátyus Aliz. Vendégeink: Horváth László, Szijártó István, Bakos István

A képanyagokat készítette és összeállította Péterffy András

(korábban bemutatkozott már: Sárospatak, Pápa, Nagyenyed és Miskolc Református Gimnáziuma és Kollégiuma)

 

MÁJUS

 

2.(szerda) 18.00 óra:  A magyarság éltetője és ihletője: a Duna (I.)

Kultúrtörténeti utazás térben és időben: Dévénytől a Vaskapuig, az Árpádoktól-napjainkig

Emlékeink nyomában a forrásvidéktől Esztergomig (I. rész)

Az Egyesület tagságának vetített előadása, meghívott testvér-egyesületekkel, közreműködő művészekkel.

 

16. (szerda) 18.óra:  Határon-túli szervezetek a magyar-magyar kapcsolatépítésben (I.)

Bécs környéki magyar emlékek és szervezetek (II.)

Az est keretében emlékezés dr. Juhász Lászlóra. Vendégünk: a bécsi magyar Európa-Club

 

30. (szerda) 18 óra: Határon-túli szervezetek a magyar-magyar kapcsolatépítésben (II.)

A„Hídverő Társulás” – 13 felvidéki és 5 anyaországi település –

közös tevékenységeinek bemutatása. Meghívott díszvendégeink: a Polgármesterek.

 

JÚNIUS

 

13. (szerda) 18.00 óra: Magyar irodalmi emlékhelyek (V.)„Tanár úr kérem”.

125 éve született Karinthy Frigyes.  dr. Ajkay Alinka a PPKE Btk. tanára,  irodalom-történész előadása

 

KIÁLLÍTÁSAINK – ELŐADÁSOKKAL:

(országjáró kiállításaink és előadásaink  meghívásai:)

 

„Párizs és környéke magyar emlékei” (előadás a bécsi Európa- Clubban)

„Széchenyi-emlékek nyomában Európában” (Pápa, erdélyi és felvidéki meghívások)

„Erkel-emlékek…”(Vác, Miskolc,Dunaharaszti)

„Elindultam szép hazámból – Bartók-nyomában”; (Miskolc, Borsodszirák)

„Hírhedett zenésze a világnak – Liszt emlékek Európában ” (Vác, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Óbudai Egyetem, Fasori Gimnázium, Győr, Szombathely)

„Magyarország virága – Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Európában”(országjárás);

„Rákóczi és kuruc emlékek Európában” (Dunaharaszti Rákóczi-iskola, Budapest, országjárás…)

 

A már 21 témakörben készült kiállításaink leírása a www.magyaremlekekert.hu  honlapon látható!

 

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában itthon és a nagyvilágban (az Egyesület gyűjtését összefoglaló könyv),

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék” (az Egyesület első 10 évét áttekintő kiadvány)

 

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

(2009 évben Aranyosgyéresen Paget János és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően,

2010 szeptemberében a Jendrassik síron történt táblánk elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben).

Az Egyesület tervezi a Jókai-emlék végleges elhelyezését Bécsben és Liszt-tábla állítását Edinburghban.

 

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, támogatóinknak és pártoló tagjainknak!

Külön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az NKA-nak, az NCA- nak, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának, kiadványaink, kiállításaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért. Köszönet az önzetlen adakozók hozzájárulásáért, valamint Kiss Ottó, dr. Deák Piroska, dr. Chikány Gábor tagok – kiemelkedően önzetlen- munkájáért.

 

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását, távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

 

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. ½ em. 30.

Honlap: www.magyaremlekekert.hu

Tel.:(+36-1)201-1982, 06-20-476-9718;
Fax:(+36-1) 375-1886;
email: [email protected]