A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.” (Illyés Gyula)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2022. év I. félévében:

A több mint 20 éve Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásaink hallgatósága az Egyesület előadásain „bejárja” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyeket, de bemutatásra kerülnek tengerentúli helyszínek is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében tegye ismertté példaadó és tanulságos nemzeti emlékeinket. A 2022. év I. félévi programoknál az őslakos európai népekkel és kultúrákkal való kapcsolatok, s az aktuális évfordulók emlékei játszanak meghatározó szerepet. Az előadásokra a korábbi évekhez hasonlóan– a diákság bevonásával kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának BETHLEN GÁBOR TERME

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám, földszint

JANUÁR

11.(kedd) 18.00 óra Őslakos népek és kultúrák Európában (7.) „A jó Palócok.” Elképzelések a palóc nép eredetéről, tények múltjáról és nagy alakjairól a palóc író Mikszáth Kálmán, s egy Jobbágyiban született mérnők Gubányi Károly évfordulóján. Előadóink: Limbacher Gábor a szécsényi Kubinyi F. Múzeum igazgatója, Gáspár János a Magyar Közlekedési Közművelődési Alapítvány (MKKA) elnöke, Szabó Márton a Gubányi-család hagyatékőrzője, volt pilisi polgármester.

25.(kedd) 18.00 óra: Jeles magyar utazók Európában (4.) 400 éve hunyt el Szepsi Csombor Márton, az első magyar nyelvű európai útleírás szerzője. Előadó: Sárkány Mihály néprajzkutató, történész. Meghívott vendégeink: a „Polonica Varietas” című kötet szerzője Móser Zoltán és a volt Szepsi Csombor- ma Szent Márton- Gimnázium közreműködő diákjai.

FEBRUÁR

8.(kedd) 18.00 óra: Őslakos népek és kultúrák Európában (8.) Kelták és Bretonok Utazás a tenger (az „Armor”) és az erdő (az „Argoat”) országában. Bretagne kulturális örökségének nyomai magyar emlékekkel. Dinyési János egyesületi tag előadása. Utazás néhány érdekes magyar vonatkozás nyomában a Nantes-i katedrális sírjaitól „Madame Liszt” hírnevéig és Kuncz Aladár kolostorától Szabó Dezső Bretagne-i nyaralásainak színhelyéig, Messik Miklós egyesületi tag képeivel.

22.(kedd) 18.00 óra Őslakos népek és kultúrák Európában (9.) Örményföld ősi földjén és Erdélyország örményeinél.

Az örmény építészet és díszítőművészet – magyar vonatkozásokkal. Várady Mária közreműködésével Prokopp Mária professzor asszony köszöntője, Horváth Zoltán György felvételeivel. Emlékezés a 200 éve született Czetz János tábornokra, a tagság Czetz-emlékhelyeket bemutató képeivel. Meghívott vendégeink: a Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselői.

MÁRCIUS

8..(kedd) 18.00 óra Kossuth-emigrációs emlékek Európában és a világban ( 6.) Deák Nóra és Szóládi Erika tanárnő újabb kutatásainak vetített előadása Kossuth Zsuzsanna emlékeiről. Emlékezünk a 200 éve született Irányi Dániel alakjára a tagság hazai és európai emlékhely-felvételeivel. Meghívott vendégeink: a Kossuth Zsuzsanna Szakiskola diákjai.

22.(kedd)18.00óra Jeles magyar utazók Európában (5.) A magyar peregrináció nagy alakjai nyomában. Éppen 350 éve indult nagy tanulmányútjára Pápai Páriz Ferenc. Előadó: Dr. Szögi László történész,az Egyetemi Könyvtár volt főigazgatója.

.

ÁPRILIS

12.(kedd) 18.00 óra „Messzire szakadt magyarok húsvétja”(3.) A „Magyar Húsvét”. Szigethy Gábor színháztörténész által szerkesztett antológia bemutatásával a tagság vetített összeállítása, jeles magyarok külhonban töltött húsvéti napjainak emlékeiről. Meghívott vendégeink: a Rákóczi Szövetség és a Széchenyi Társaság képviselői, vezetőségének tagjai.

26.(kedd) 18.00 óra Jeles utazók Magyarországon. Emlékek nyomában Evlia Cselebitől Paget Jánosig (1.)

A 330 éve elhunyt Evlija Cselebi utazásai. dr. Fodor Pál Széchenyi díjas turkológus, történész előadása.

Vendégeink: a Yunus Emre Enstitüsü, a Budapesti Török Kulturális Központ igazgatója, és az ELTE török szakos hallgatói.

MÁJUS

10 (kedd) 18.00 óra A magyar főváros jeles alkotói és csodálói (2.) A magyar ipar- és bútorművészet szépségei.

A felújított Szent István terem a Királyi Palotában. Dr. Rostás Péter művészettörténész előadása. A 180 éve született

Thék Endrére is emlékezünk, a tagság korábbi írásaival és felvételeivel. Háziasszony: Kubesch Mária idegenvezető szakíró.

24(kedd) 18.00óra Őslakos népek és kultúrák Európában (10.) A barcasági, a gyimesi és a moldvai csángók nyomában. Előadónk: Csoma Gergely csángókutató, szobrász és fotóművész. Meghívott vendégeink: a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület vezetői és tagjai. Közreműködnek: a Domokos Pál Péter Általános Iskola diákjai.

JÚNIUS

7.(kedd) Őslakos népek és kultúrák Európában (11.) Frízföld és a frízek. A „Peregrinatio Hungarica” Franekerben.

Képek Frízföld és Hollandia magyar vonatkozásaiból. Emlékezés – ma is felkereshető nyomokkal- a 320 éve született Misztótfalusi Kis Miklós hollandiai tartózkodására, művészi rangra emelt könyvnyomtató tevékenységére. Messik Miklós tag előadása. Meghívottaink: Urbán Ákos a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke és az ELTE Néderlandisztika tanszék hallgatói.

21.(kedd) Jeles magyar utazók Európában (6.) 200 éve hunyt el a könyvtáralapító gróf: Teleki Sámuel. Meghívott vendégünk, előadónk: Lázok Klára, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár, az 1797.évben létesített Teleki Téka igazgató asszonya. Közreműködnek – úti jegyzetek felvillantásával- a dédunokáról elnevezett Teleki Sámuel Iskola diákjai.

KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2020-ban ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyvünk, amint az „Az elindultam szép hazámból” és a „Mit adott a magyar reneszánsz a világnak” c. kötetünk

2019. évi újra nyomtatása is). A Rákóczi-emlékév keretében elnyert támogatásból megjelent a megújult

Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk katalógusa (2020 év elején kiegészített kiadásban).

Több korábbi kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút kiadó, Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyvében (2020), Magyar Turista magazinban cikkeink (2017-2021)

Dinyési János tagunk Báthory-emlékek nyomában c. kötete online és nyomtatott változatának bemutatása (2020-21)

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére. 2010.év szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építője emlékére közös táblaállítás az

MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint, 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában majd 2018-ban Csömörön Szűcs Sándor emléktáblát állítottunk az 1956-os bátor záhonyi MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, és dr. Béres Józsefnek az eszköz- támogatásáért.

Köszönet az elmúlt évben:

Borbély Endre, dr. Deák Piroska, Deák Nóra, Dinyési János, Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor, dr. Körösi Mária,

Kubesch Mária, dr. Lovag Lea, Nemescsói Csilla, Sármány Ágnes, dr. Szabó Rita tagok; Szákné Bajnai Zsuzsanna közreműködéséért, dr. Béres József (Budapest); Tóth Erzsébet és Krisztina (Nizza),

Káldy Benedek és a Pártoló tagok, anyagi és eszköz támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását,

távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a program felelős szerkesztője: dr.Messik Miklós egyesületi elnök)

Az előadások helyszínét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja!