Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,

annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.

(a 140 éve született Babits Mihály gondolata)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2023. év II. félévében:

A több mint 22 éve Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásaink hallgatósága az Egyesület előadásain „bejárja” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyeket, de bemutatásra kerülnek tengerentúli helyszínek is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében tegye ismertté példaadó és tanulságos gondolataival- nemzeti nagyjaink emlékeit. A 2023. év II. félévi programoknál a korábbi sorozatok folytatása, s az aktuális évfordulók emlékezete játszik meghatározó szerepet. Az előadásokra a korábbi évekhez hasonlóan– a diákság bevonásával kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának BETHLEN GÁBOR TERME

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám, földszint

SZEPTEMBER

12.(kedd) 18.00 óra Magyar emlékek Tirolban (2.) c. előadás. Dinyési János elnökségi tag „Tirol magyar emlékei (1.) Észak-Tirol” című könyvének bemutatója és vetített ismertetője legújabb kutatásairól, elfeledett emlékekeinkről. Vendégeink: Dr.Gazsó Dániel (NPKI), valamint az Innsbrucki Magyar Főkonzulátus és az Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kulturális Egyesület képviselői.

26.(kedd) 18.00 óra: Vármegyerendszer a Magyar Királyságban (2.) Vármegyék és vármegyeházák

a határokon túl. Dr. Nagy-Luttenberger István történész a Magyarságkutató Intézet főmunkatársa nagyszerű előadás-sorozatának folytatása, a tagság közreműködésével, vetített képekkel.

OKTÓBER

10.(kedd) 18.00 óra: A Kossuth-emigráció emlékeinél Európában (8.) Magyar orvosok és mérnökök emlékeinél. A 125 éve elhunyt párizsi „gyógyító dervis” Gruby Dávid, Duka T., Schöpf-Mérei Ágost, Asbóth S. emlékei. A tagság előadása, az Orvostörténeti Múzeum igazgatója meghívásával.

17.(kedd) 18.00 óra Magyar emlékek Svájcban (3.) Emlékek, vélekedések és kutatások nyomában.

A Val d’Anniviers-től a „hunok völgye” történetétől – Horváth Mihály tanulmányáig. Dr. Salamin András mérnök, kutató, író előadása. (Emlékezünk a 145 éve elhunyt Kossuth-emigráns Horváth Mihályra is.)

24.(kedd) 18.00 óra Európa őslakos népei(14.) Aquitánia, Burgundia, Provence magyar emlékeinél (2. rész) Előadás és egy kis kiállítás dr. Messik Miklós szerkesztésében. Vendégeink: A.Szabó Magda a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatóhelyettese, Szabó Zoltánné és Kozmovszky Edina.

(folytatás a köv. oldalon!)

NOVEMBER

7.(kedd) 18.00 óra Magyarok Európa és a nagyvilág színpadjain (1.) A pesti Operától a Metropolitan-ig. Előadónk: Gulyás Dénes nemzetközi hírű operaénekes, a Pécsi Operaház igazgatója és Karczag Márton a Budapesti Operaház Emléktárának vezetője. Emlékezés Erkel Ferencre!

21.(kedd) 18.00 óra Magyarok az Újvilágban (3.) Elfeledett értékeink – Magyarok a kanadai prérin” Előadónk: Dr. Tóth Gergely nyelvész és diaszpórakutató, a Clevelandi Egyetem oktatója. aki 2017 nyarán öthetes út során végig járta és fényképezte a kanadai prériállamok volt magyar településeit. Vetített előadásban -érdekfeszítő- képes összefoglalót láthatunk az elfeledett emlékekről. Meghívott vendégünk és köszöntőt mond: Dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár. Vendégünk még: Dojcsák Gyöző író, az „Indián magyar kapcsolatok” c. tanulmány, az „Amerikai magyar történetek” c. kötet szerzője.

DECEMBER

5.(kedd) 18.00 óra A Kaukázus gyöngyszemétől” a Turáni-alföldig. Jeles magyar utazók emlékei nyomában. Georgia és Közép-Ázsia magyar emlékeinél. Gondos Béla és Nagy Gergely előadása.

19.(kedd) 18.00 óra Messzire szakadt magyarok karácsonya, emlékeik a nagyvilágban (13.) Évfordulós magyar festők nyomában Mányokitól – Munkácsy-ig, Zichytől- Vasarely-ig). Meghívott

vendégünk Dr. Prokopp Mária professzor asszony, pártoló tag előadása, a tagság vetített felvételeivel.

KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2020-ban ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyvünk, amint az „Az elindultam szép hazámból” és a „Mit adott a magyar reneszánsz a világnak” c. kötetünk

2019. évi újra nyomtatása is). A Rákóczi-emlékév keretében elnyert támogatásból megjelent a megújult

Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk katalógusa (2020 év elején kiegészített kiadásban).

Több korábbi kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút kiadó, Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyvében (2020), Magyar Turista magazinban cikkeink (2017-2021)

Dinyési János tagunk Báthory-emlékek nyomában c. kötete online és nyomtatott változatának bemutatása (2020-21)

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére. 2010.év szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építője emlékére közös táblaállítás az

MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint, 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában majd 2018-ban Csömörön Szűcs Sándor emléktáblát állítottunk az 1956-os bátor záhonyi MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, és dr. Béres Józsefnek az eszköz- támogatásáért.

Köszönet az elmúlt évben Borbély Endre, dr. Deák Piroska, Deák Nóra, Dinyési János, Gáspár János, Hermány Miklós,

dr. Horváth Sándor, dr. Körösi Mária, Kubesch Mária, dr. Lovag Lea, Szabó Márton, dr. Szabó Rita, Szóládi Erika tagok közreműködéséért, dr. Béres József (Budapest); Tóth Erzsébet és Krisztina (Nizza),

Káldy Benedek és a Pártoló tagok, anyagi és eszköz támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását,

távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a program felelős szerkesztője: dr.Messik Miklós egyesületi elnök)