A MEVE rendezvényei és kutatóköri találkozói 2014. év I. félévében

  „Ne azt nézd, mit kapsz a hazától, hanem, hogy mit adhatsz te a hazának”

                                                                                                                                        „Az igazi szabadság: a szeretetben való szolgálat.”

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei és kutatóköri találkozói

2014. év I. félévében

Az immár 16 éve Egyesületi Kutató Körként, majd 2001 óta közhasznú egyesületként működő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. A tagság – szüntelen bővülő adattára segítségével – 2012-től részt vállal a Julianus (Nemzeti adattár) programban, s immár 16 éve előadásaival „bejárta” a már megjelölt – s a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, Skóciától Szicíliáig. Előadásainkkal jócskán „jártunk” már tengerentúli területeken is. Alapító okiratunknak megfelelve – ez évben megjelenő – új kiállításainkkal, kiadványainkkal kívánjuk elősegíteni itthon múltunk emlékeinek megbecsülését; míg külhonban: az ott élők jobb magyarságismeretét. A 2014. év I. félévi programban továbbra is aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. Az Egyesületi Kutató Körünk munkájának célja, hogy minél magasabb szintű előadások, kiállítások keretében mutassa be hazai és külhoni értékeinket, jelölt és jelöletlen emlékeinket a közönség előtt. Az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával – jeles személyek nevét viselő középiskolák részvételével – szervezzük valamennyi művelődéstörténeti előadásunkat. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában – kéthetenként keddi napokontartjuk. (A kivételt külön kiemeljük.)Esedékes előadásainkról a részletesebb meghívókat – az előadók és közreműködő művészek nevével – legkésőbb a megelőző programra elkészítjük.Estjeinken továbbra is díjmentes, vetített képekkel illusztrált előadásokra kerül sor.

A nagyközönség számára rendezett előadások, könyvbemutatók helyszíne:

Magyarság Háza, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., Deák-terem

Az Egyesületi Kutató Kör találkozóinak helyszíne:

Magyarság Háza, 1014. Budapest, Szentháromság tér 6. III. 345. szám alatt,

a „Budai Parmenius István” kisterembena tagok és pártoló tagok – esetenként a meghívottak – részvételével!

 

JANUÁR

14. (kedd) 18.00Magyar műszaki sikerek a világban (VI.) A magyar repülés hőskora:

A Rákos-mezejétől az Óceánig.Emlékezés a 100 éve elhunyt Zsélyi Aladárra.

Előadó:Gáspár János a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány elnöke, Kiss Ottó és a tagság képeivel

Meghívott díszvendégeink:Czigány Ildikó, az első magyar női kapitány –aki köszöntőjével,

s a közelmúlt izgalmas pilóta-élményeivel színesíti a magyar repülés-történetről szóló estünket-

Végh Zoltán ésÁdám Béla,Bussa és Csalár felvidéki községek polgármesterei, a Zsélyi-emlékek ápolói

/28.(kedd) 18.00 Egyesületi Kutató Kör, a tagok zártkörű találkozója, Budai Parmenius terem/

FEBRUÁR

11.(kedd) 18.00A Baltikum és magyar emlékei (I.) Litvánia. Közös sorsok, közös küzdelmek…

Litvánia a szabadság zarándokútján” c. film bemutatása, a filmben többször megszólaló

Pongrácz Gergely legendás alakjával,Balogh László, a Közszolgálati Alapítvány elnöke felvezetőjével.

Meghívott vendégünk:ALitván Köztársaság budapesti nagykövete.

(A Baltikum-sorozat a második félévben – Észtország emlékeivel- folytatódik, várhatóan Bereczky Urmas

szakértő, a Tallini Magyar Intézet Igazgatója meghívásával, megtisztelő előadásával)

 

/25.(kedd) 18.00 Egyesületi Kutató Kör találkozója/

MÁRCIUS

11.(kedd) 18.00A Kossuth-emigráció emlékeinél Európában (V.) – 120 éve hunyt el Turinban: Kossuth Lajos, . 150 éve Salzburgban: Szalay László.

Meghívott vendég-előadónk: Dr. Hermann Róbertfőtanácsos, hadtörténész, aki a Kossuth-emigrációra, . – Szalay László és kortársai életének izgalmas és tanulságos részleteire is – emlékezik.

A Kossuth-emigráció néhány jelentős emlékhelyét képekkel illusztrálja az előadó és az egyesületi tagság.

/25. (kedd)18.00 Egyesületi Kutató Kör találkozója/(folytatás a túloldalon)

ÁPRILIS

1. (kedd)18.00Emlékezés Ybl Miklós munkásságára, néhány hazai éserdélyi alkotás nyomában…( vetített ea.)

Híres magyar kollégiumok és jeles deákjaik (V.) – a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum

A Farkas utcai templom közelében emelkedik a patinás kollégium. A Líceum múltjáról és jelenéről szól

Vörös Alpár Istvánigazgató úr. Az egykori híres tanulók írásaiból idéznek a mai diákok.

(Az Egyesület „Széchenyi-emlékek Európában” c. kiállítása és előadása márciusban a Líceumban kerül bemutatásra)

 

15. (kedd) 18.00AKossuth-emigráció emlékeinél Európában (VI.) – 200 éve született Pulszky Ferenc

Meghívott vendég-előadónk: Dr. Frank Tibor, történészprofesszor, az ELTE Angol –Amerikai Intézetének . . igazgatója,aki előadásával emlékezik Pulszky Ferencre és kortársaira.Hazai és külhoni (londoni) emlékek

. képeivel villantja fel az emigráció jeles alakjának emlékeitdr. Messik Miklós az angliai emlékek kutatója.

MÁJUS

 

13.(kedd)18.00Magyar műszaki sikerek a világban (VII.) – A magyar vasút története az I. világháborúig.

Hazai és külhoni emlékek nyomában: a 200 éve született Ganz Ábrahám munkásságától

a 145 éve született Kandó Kálmán – Valtellina – villamosított próbavasútjáig.

A rendezvényt az egy éve elhunyt Kiss Ottó tagtárs, s a közelmúltban elhunyt dr. Soltész József vasúttörténész . emlékének ajánljuk, Horváth Lajos a Magyar Vasúttörténeti Part Kuratórium elnöke előadásával.

 

27.(kedd) 18.00 Magyar múlt nyomában Itáliában, olasz emlékek hazánkban (III.)

Ismert, és a közelmúltban feltárt itáliai emlékek Magyarországon.

Dr. Prokopp Mária előadása a hazai olasz remekművekről, képzőművészeti alkotásokról.

Az est alkalmából az Egyesület vetített képekkel illusztrálja hazánk itáliai emlékeit.

Közreműködnek: a budaiKosztolányi Dezső Gimnázium olasz tagozatos hallgatói.

 

JÚNIUS

 

10.(kedd) 18.00Németország magyar emlékei(I.) Ezredévnyi emlékeink – Bajorországban.

Előadónk:Kucsera János mérnök, a müncheni Széchenyi Kör elnöke.

Meghívott vendégünk:A Német Szövetségi Köztársaság budapesti Nagykövete

Az előadást az előadó és az egyesületi tagság vetített képeivel illusztráljuk.

/24. (kedd)18.00 Egyesületi Kutató Kör félévzáró találkozója/

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK:

Országjáró kiállításaink és előadásaink meghívásai 2014. januártól, valamint

az Egyesület már megjelent 22 kiállításának rövid leírásai a megújult honlapon megtekinthetők!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv),

London és környéke (délparti) emlékei (II.)” „Párizs és környéke magyar emlékei (II.)” c. kisfilmünk (2012-2013).

Az Egyesület már korábban megjelent könyveinek, kisfilmjeinek rövid leírása a honlapon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

(2009 évben Aranyosgyéresen Paget János és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően

2010. szeptemberében a felújított Jendrassik síron történt – többnyelvű, vésett – emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben)

Az Egyesület 2014. évben megvalósítja aJókai-emléktábla végleges elhelyezését Bécsben.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz is helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

a Budavári Nagyboldogasszony Főplébániának, a Béres Zrt-nek, a Volánbusznak,

valamint az SZJA 1% -a felajánlóinak, valamennyi egyéni támogatóinknak és pártoló tagjainknak!

Külön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az NCA-nak,

az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának, kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért, s kiemeltenBenyik Béla, dr. Chikány Gábor, Deák Nóra, dr. Deák Piroska,

Hermány Miklós, Juhász János, Lőrinc Katalin, Szilvási Lászlóegyesületi tagok munkájáért

ésMessik György pártoló tag eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását

– így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III. 345- 346.

t.:+ 36-20-476-9718www.magyaremlekekert.hu[email protected]