„Bennünket a világeseményekből legfőképpen az érdekel, mi lesz az úgynevezett kis nemzetekkel, főleg pedig:

hogyan élhetjük a jövőben szabadon a magunk életét, s betölthetjük-e a magunk hivatását itt, Európa szívében.”

( Bajcsy Zsilinszky Endrétől elhangzott 75 éve – 1943. december 9-én- az Országgyűlésben)

„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol”(Illyés Gyula)

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2018. év II. félévében:

A 20 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Estjeink hallgatósága az elmúlt évek előadásain már „bejárta” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek egy részét, s bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is. Az Egyesület Alapító Okirata szellemében kiállításokkal, kiadványokkal és előadásokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését, a külhonban élők jobb magyarságismeretét. 2018. év II. félévi programjában továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak a tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Ebben a félévben több magyar természettudós, feltaláló, orvos évfordulóit is ünnepelhetjük. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyre szélesebb körben tegye ismertté emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás ügyét. Az előadásokra az elmúlt évhez hasonlóan– a diákság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Estjeinkre családtagjaival –belépődíj nélkül- szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának Előadóterme

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám

SZEPTEMBER

11. (kedd) 18.00 Nemzeti értékeink a Hungarikumok (VII.) A magyar víz és gyógyvíz híre a világban.

A magyar környezetvédelem szerepe a nemzet és a Föld sorsának alakulásában. /Az esten emlékezünk az egy éve elhunyt dr. Jancsó Gábor környezetvédő szakmérnökre, egyesületünk egyik tiszteletbeli alapító tagjára./ Előadónk: Dr. Bardocz Zsuzsa egyetemi tanár, környezetvédő. Köszöntőt mond: Terplán Zoltán az esztergomi Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi / Duna / Múzeum főmunkatársa, történész-muzeológus. Közreműködnek: az óbudai Than Károly Ökoiskola Gimnázium és Szakközépiskola diákjai.

25. (kedd) 18.00 Magyar műszaki sikerek a világban (VIII.) 125 éve indult útjára a Bánki-Csonka motor világsikere és Puskás Tivadar telefonhírmondója. Felvezető, meghívott vendégünk dr. Gazda István tudománytörténész, a MATI igazgatója. Előadó dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár (a Bánki- Csonka találmányról) és dr. Horváth László ny. igazgató (a Puskás-életútról) Házigazda: Borbély Endre egyetemi tanár, tag, az előadók és a tagok vetített felvételeivel. Közreműködnek: a Puskás Tivadar Távközlési Technikum diákjai.

OKTÓBER

2. (kedd) 18.00 Magyar építészeti alkotások a világban (II.) A nemzeti szecesszió nagy alkotásaira, egyik kiemelkedő alakjára, a 150 éve született Komor Marcellre emlékezünk. Köszöntőt mond: Dr. Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának tiszteletbeli elnöke. Meghívott előadónk: Papp Gábor György művészettörténész. Vetített előadás, az előadók és az egyesületi tagság felvételeivel. Közreműködnek: az Ybl Miklós Szakgimnázium diákjai. Házigazda: Csőke Antal mérnök, az Óbudai Egyetem díszpolgára, egyesületi tag.

16. (kedd) 18.00 Magyar sport és olimpiai sikerek a világban (III.) Emlékezünk a 75 éve – egy szovjet fogolytáborban- elhunyt kardvívó olimpiai bajnok Petschauer Attilára. Magyar sportsikerek és olimpiai eredmények (a megítélt és elmaradt 1920. évi rendezési jogról!) Trianon után és az 1956-os évben.

Előadó: Dr. Szabó Lajos, a Magyar Olimpiai és Sport Múzeum igazgatója. Köszöntőt mond: Erdélyi Rudolf Zalán a BGA. Zrt. vezérigazgatója. Közreműködnek a zuglói Hajós Alfréd Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai. Házigazda: Hermány Miklós egyesületi elnökségi tag.

NOVEMBER

13. (kedd) 18.00 Magyarok nyomában a Föld körül (VII.) Magyarok Afrikában (3.) Ezen a napon született 200 éve a neves magyar Afrika-utazó, felfedező: Magyar László. Meghívott előadónk: dr. Kubassek János a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának vetített előadása. Közreműködnek: a Magyar László Gimnázium diákjai – Dunaföldvárról. Háziasszony: Rentsch Piroska író, egyesületi tag, afrikai élményei, felvételei bemutatásával.

20. (kedd)18.00 A magyar orvostudomány híre a világban (II.) Jeles személyiségek a balatonfüredi Szívkórház történetében. Köszöntőt mond és meghívott előadónk: Dr. Veress Gábor, a kórház főigazgatója.

200 éve született az aszepszis-tan igazi felfedezője: Semmelweis Ignác. Dr. Körösi Mária egyetemi docens előadása. Az egyesület emlékhely-felvételeivel tisztelgünk a szintén 200 éve született Babarczi Schwartzer Ferenc, az 1848as szabadságharc honvéd-törzsorvosa, a magyar elmegyógyászat megalapítójának emléke előtt is. Háziasszony: Kubesch Mária szakíró-idegenvezető, egyesületi tag. Közreműködők: a SOTE hallgatói.

DECEMBER

4. (kedd) 18.00 Az Orient-expresszel Európában (II.) 135 éve indult el egy Európát átszelő vonat.

A luxusvonat története – magyar vonatkozásokkal. „Utazás Londontól – Doverig ”. Magyar érdekességek az „utazás” első állomásain – a tagság vetített képeivel- különös tekintettel az angliai magyar emigráció emlékeire (Messik Miklós összeállítása). Meghívott vendégeink: Iain Lindsay, az Egyesült Királyság nagykövete és a Vasúttörténeti park vezetősége. Közreműködnek a Kossuth Lajos Két Tanítású Nyelvű Műszaki Szakgimnázium diákjai. Felvezetőt mond a házigazda: Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár, egyesületi elnökségi tag.

18. (kedd) 18.00 Messzire szakadt magyarok karácsonya (VIII.) Az Osztrák-Magyar Északi-sarki expedíció 1873. évi karácsonya. „A karácsonyfa története és elterjedése Európában és a Kárpát-medencében”. Dr. Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár előadása, könyvbemutatója (a szerző és az egyesület képeivel.) Közreműködnek a Széchenyi István Gimnázium diákjai. Háziasszony: Deák Nóra könyvtárvezető, egyesületi tag

2018. II. félévben tervezett hazai és külhoni kiállításaink tematikája és meghívásainak listája külön szórólapunkon – és szeptembertől rendszeresen- honlapunkon is látható!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyve amint az „Az elindultam szép hazámból…”és a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetünk

2017. évi újranyomtatása is). Több kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach (2015), Bécsi Napló (2016), Magyar Turista (2017-18).

A korábban megjelent kiadványaink, kiállításaink és kisfilmjeink rövid leírása honlapunkon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére. 2010. szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában Szűcs Sándor emléktábla a bátor 1956-os MÁV-vezetőről.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, a Béres Zrt.-nek,

és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának nyújtott eszköz- támogatásáéért. Köszönet az elmúlt félévben: Benyik Béla, Békássy Csaba, Borbély Endre, Deák Nóra, dr.Deák Piroska, Győző Miklós, Hermány Miklós, Dr. Horváth Sándor,

Kubesch Mária, Dr. Kőrösi Mária, Lőrincz Katalin, dr. Lovag Lea, Molnár Ágnes, Tari Tamás tagok közreműködéséért, dr.Egyed István, dr Béres József, Káldy Benedek és a Pártoló tagok eszköz-támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását, így távoli emlékeinkről

készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk! (a program-szerkesztő: dr. Messik Miklós egy. elnök)

Az előadások helyszínét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja!

MEVE, Iroda: H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Bethlen Gábor Alapkezelő Székháza

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu [email protected]