A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2024. év I. félévében

Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. (Babits Mihály)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2024. év I. félévében:

A több mint 23 éve Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásaink hallgatósága az Egyesület előadásain „bejárja” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyeket, de bemutatásra kerülnek tengerentúli helyszínek is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében tegye ismertté példaadó és tanulságos gondolataival-nemzeti nagyjaink emlékeit. A2024. év I. félévi programoknál a korábbi sorozatok folytatása, s az aktuális évfordulók emlékezete játszik meghatározó szerepet. Azelőadásokra a korábbi évekhez hasonlóan– a diákság bevonásával kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának BETHLEN GÁBOR TERME

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám, földszint

JANUÁR

9.(kedd) 18.00 óra: Őslakos népek Európában (15.) Flamandok és vallonok – magyar történelmi kapcsolatokkal. „A magyar diaszpóra közösségeiben és emlékeinél Belgiumban” ,Az Egyesület két tagjának – a flamand, a vallon népcsoportokról és magyar történelmi kapcsolataikról szóló rövid felvezetője után Tarics Péter író, újságíró belgiumi emlékeiről szóló vetített előadása.

23.(kedd) 18.00 óra: Ady Endre emlékei nyomában- írásaival és istenes verseivel . Emlékezés a költő halálának 105. évfordulóján. Horváth Zsuzsanna egyetemi tanár előadása, majd „Párizstól az Azúr-parti Ady-emlékekig” címmel az Egyesület rövid összeállítása. Az est felvezetőjénél a költő legszebb istenes verseiből hallhatunk részleteket a Károlí Gáspár Református Egyetem hallgatóitól.

FEBRUÁR

6.(kedd) 18.00 óra: Magyar emlékek Hollandiában (3.) „Gyermekvonatokkal Hollandiába és Belgiumba” Trianon békediktátuma után. Dr. Réthelyi Orsolya dékánhelyettes, tanszékvezető asszony előadása, könyvének és kutatásainak bemutatása, s a tagok felvételei, hollandiai emlékeinkkel.

20.(kedd) 18.00 óra: A magyar fotóművészet emlékei a világban (1.) Országh Antal és a 40 éve elhunyt Brassai (Halász) Gyula munkásságáról és más művészek és feltalálók – a 135 éve született Mihályi József – emlékeiről. A Kisképző Fotográfia Szakosztálya előadása -a tagság felvételeivel.

MÁRCIUS

12.(kedd) 18.00 óra: A Kossuth-emigráció emlékeinél Európában (9.) Lengyelek a magyar szabadságharcban. 160 éve hunyt el Henryk Dembinszky honvéd altábornagy.

Meghívott vendégünk, Dr. Kedves Gyula történész vetített előadása a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola diákjainak közreműködésével, a tagság felvételeivel, rövidfilmjével.

26.(kedd)18.00 óra: Jeles magyar utazók húsvétja a távolban (4.) A 100 éve született Balázs Dénes nyomában a Húsvét-szigeten.Meghívott vendégünk: Dr. Kubassek János a MFM címzetes igazgatója a most megjelent „Atlasz árnyékában” c. remek kötet írója. A megemlékező előadáson és könyvbemutatón a nagyszerű kutató és múzeumalapító utazásait vetített formában követhetjük. (folyt.-

ÁPRILIS

9.(kedd) 18.00 óra: Magyarok Norvégiában, norvégok Magyarországon (1.) Jeles magyar mérnökök emlékezete (10.) Gregersen Labossa György lelkész úr előadása, emlékezve a 200 éve született Gulbrand Gregersen életére, emlékeire és hatalmas alkotói munkásságára.

23.(kedd) 18.00 óra: Tengerentúli magyar közösségek múltja és jelene (2.) Latin-Amerkában: Venezuelában, Kolumbiában és Ecuadorban. Meghívott vendégünk, előadónk: Fedor Alice elnök asszony, a Venezuelai Magyarok Egyesülete és a magyar diszpóra hazatért képviselői.

MÁJUS

7.(kedd) 18.00 óra: Magyar emlékek az Egyesült Államokban és Kanadában (3.) Beszélgetés a „Magyar-indián kapcsolatok” c. tanulmány, fejezet írójával, Dr. Dojcsák Győző professzor úrral – kutatásairól, utazásairól, korábbi könyveiről, és a legutóbb megjelent „Vallomások” c. kötetéről is.

21.(kedd) 18.00 óra: Magyar emlékek Ausztráliában (3.) 200 éve született a honvédsereg főpapja Mednyánszky Cézár. Az 1848-as emigráció és más magyarok emlékei nyomában az ötödik kontinensen. Dr. Domaniczky Endre volt ausztráliai magyar konzul, jogtörténész, író vetített előadása.

„Mednyánszky Cézár útja Melbourne-től a végső állomásig – Hyéres-ig” (Messik M. rövid összeállítása).

JÚNIUS

4.(kedd) 18.00 óra: Trianon, avagy magyar Passiójáték a XX. században (-1920 június 4-én).

Kocsis István drámaíró, történész előadása és könyvbemutatója a tagság vetített képeivel.

A diktátumnak -és külhoni visszhangjának- emlékei Dinyési János tagtársunk szerkesztésében

.

18.(kedd) 18.00 óra: Magyar sportsikerek a világban (2.) A két korábbi olimpia Párizsban:1900-ban és 1924-ben. Bauer Rudolf, diszkoszvető, első magyar atlétikai aranyérmes sportoló emlékezete. Dr. Szabó Lajos történész, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Igazgatójának előadása.

KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2020-ban ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyvünk, amint az „Az elindultam szép hazámból” és a „Mit adott a magyar reneszánsz a világnak” c. kötetünk

2019. évi újra nyomtatása is). A Rákóczi-emlékév keretében elnyert támogatásból megjelent a megújult

„Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk katalógusa (2020 év elején kiegészített kiadásban).

Több korábbi kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő,Napút kiadó: Zrínyi tanulmány, Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyvében (2020), Magyar Turista magazinban cikkeink (2017-2021)

Dinyési János tagtársunk Báthory-emlékek nyomában c. (2020-21) és Tirol magyar emlékei c. (2023) kötete kiadása.

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére.

2010.év szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építője emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint, 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában majd 2018-ban Csömörön a 2. Szűcs Sándor emléktáblát állítottuk az 1956-os bátor záhonyi MÁV-vezető emlékére, 2023-ban a NÖRI-vel közös impozáns emlékkő állítása Mányoki Ádám születése 350. évfordulóján…

Köszönet a támogatóknak: Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, és dr. Béres Józsefnek az eszköz- támogatásáért.

Köszönet az elmúlt évben Borbély Endre, dr. Deák Piroska, Deák Nóra, Dinyési János, Gáspár János,

Hermány Miklós, dr. Körösi Mária, Kubesch Mária, dr. Lovag Lea, Szabó Márton, dr. Szabó Rita, Szóládi Erika tagok közreműködéséért és Batár Zoltán, Gombos László, Káldy Benedek, dr. Horváth Sándor,

Tóth Erzsébet és Krisztina (Nizza), és a Pártoló tagok, anyagi- vagy eszköz-támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását,

távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)