„Bennünket a világeseményekből legfőképpen az érdekel, mi lesz az úgynevezett kis nemzetekkel, főleg pedig:

hogyan élhetjük a jövőben szabadon a magunk életét, s betölthetjük-e a magunk hivatását itt, Európa szívében.” (Bajcsy Zsilinszky E.)

„…fáradságunk jutalma azon meggyőződésünk,hogy kötelességünket teljesítettük”(Eötvös Lóránd.)

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2019. év I. félévében:

A 20 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásaink hallgatósága az elmúlt évek előadásain már „bejárta” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek egy részét, s bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is. Az Egyesület Alapító Okirata szellemében kiállításokkal, kiadványokkal és előadásokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését, a külhonban élők jobb magyarságismeretét. 2019. év I. félévi programjában továbbra is az aktuális évfordulók (Rákóczi, Ady) játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak a tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyre szélesebb körben tegye ismertté emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás ügyét. Az előadásokra az elmúlt évhez hasonlóan– a diákság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának Előadóterme

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám

JANUÁR

15. (kedd) 18.00 „Magyarország Bécsben” című kötet bemutatása. Rákóczi-emlékhelyeknél Bécsben.

Dr. Újváry Gábor és Vertel Beatrix vetített előadása. Meghívott vendégünk: az Osztrák Nagykövetség Kulturális attaséja. Közreműködnek: a Kosztolányi Dezső Gimnázium német tagozatos diákjai és az egyesület tagjai.

29. (kedd) 18.00 A nagy háború emlékei (II.) Ezen a napon 100 éve történt: A „Civitas Fortissima” – Balassagyarmat hősiessége. Dr. Pollmann Ferenc hadtörténész, kutató-tanácsos a HM Hadtörténeti Intézete főmunkatársának előadása. Közreműködnek: a balassagyarmati Balassi Gimnázium diákjai, az egyesület tagjai.

FEBRUÁR

12. (kedd) 18.00 Az Orient-expresszel Európában (III.) Magyar emlékhelyeknél Calais-tól Strasbourg-ig.

A 100 éve elhunyt Ady Endre Párizs-élményei – magyar emlékhelyekkel. Horváth Zsuzsa irodalomtörténész, a PPTE adjunktusának előadása az Egyesület kisfilmjével és Messik Miklós felvételeivel. Köszöntőt mond: Sediánszky János író, művelődéstörténész. Közreműködnek a Széchenyi Gimnázium francia tagozatos diákjai.

26. (kedd) 18.00 „Magyarok Kievben”. Magyar Árpád István könyvének vetített bemutatója. Kollár János volt kievi vezető konzul köszöntőjével, Dr. Fodor István régész-történész, az MNM volt főigazgatója előadásával, a szerző és az Egyesület tagságának vetített képeivel. Meghívott vendégeink Kravcsenko György az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke. Zenei részlettel közreműködik: az Ukrán Kulturális Egyesület előadóművésze.

MÁRCIUS

12. (kedd) 18.00 Magyar emlékek a Távol-Keleten. (III.) Magyar-Japán emlékév 2019. (1.) 150 éve történt…

„A kezdetektől – az I. világháborúig” Kiss Sándor a Magyar – Japán Gazdasági Klub elnöke Dr. Vihar Judit egyetemi tanár, a Magyar Japán Baráti Társaság elnök asszonya köszöntőjével, hazánkban tanuló japán diákok versmondó közreműködésével, Morgós András tag, Japánban élt restaurátor-tanár felvételeivel, beszámolójával.

.

26.(kedd)18.00 Híres magyar hegymászók(II.) A 100 éve elhunyt tudós fizikus és természetjáró – fotográfus Eötvös Lóránd. Kis Domokos Dániel OSZK kutató, előadása, könyveinek bemutatása, az előadó és az egyesületi tagság vetített felvételeivel. Közreműködnek az ELTE TTK hallgatói levél- és életrajzi részletekkel

ÁPRILIS

16. (kedd) 18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek Európában (I.) A kuruc-kor emlékeinél a Felvidéken.

Balassa Zoltán művelődéstörténész, író és Gondos Béla egyesületi tag előadása, az előadók és a tagság vetített felvételeivel. Az előadás-sorozathoz köszöntőt mond: Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség alelnöke.

30. (kedd) 18.00 Rákóczi-és kuruc emlékek nyomában (II.) Emlékek Kárpátalján. Ruszinok a Rákóczi- szabadságharcban. Kovács Sándor matematikus, idegenvezető, író előadása, saját és a tagság felvételeivel. Meghívott vendégeink: Dr. Grezsa István kormánybiztos és az Országos Ruszin Önkormányzat vezetői.

MÁJUS

14.(kedd)18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában(III.) Erdélyben. Előadók: Okos Márton és Horváth Zoltán György emlékhely-felvételekkel. Meghívott vendégeink: Csallóközi Zoltán főtanácsadó és B. Kis Béla az Erdélyi Magyar Egyesület elnöke. Közreműködnek: a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium diákjai.

28.(kedd)18.00 Rákóczi- és a kuruc emlékek nyomában (IV.) Emlékek Lengyelországországban. Mitrovits Miklós történész, polonista előadása. Meghívott vendégeink:Joanna Urbanska a budapesti Lengyel Kulturális Intézet igazgatója, a budapesti Lengyel Nyelvi Iskola diákjainak közreműködésével.

JÚNIUS

11. (kedd) 18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában(V.) Ausztria és Csehország emlékei bemutatása az egyesületi tagság képeivel. Meghívott vendégeink: a Cseh Centrum igazgató Asszonya és a Bohemia Baráti Kör.

25. (kedd) 18.00 Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában (VI.) Itália és Németország. Ifjúkori itáliai utazás,

a házasság és Bajorország emlékhelyei. Rákóczi-emlékek: Velencétől Nápolyig, Köln-től Bad Kissingen-ig. Dr. Szörényi László irodalomtörténész professzor, volt római nagykövet előadása, Kucsera János a „Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban” c. kötet írója és Messik Miklós egyesületi tag vetített képeivel.

/a Rákóczi-sorozat a következő félévben – az angliai, franciaországi és törökországi- emlékekkel folytatódik!

2019. I. félévben tervezett hazai és külhoni kiállításaink tematikája és meghívásainak listája külön szórólapunkon, s januártól rendszeresen a honlapunkon is látható!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyve amint az „Az elindultam szép hazámból…”és a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetünk

2017. évi újranyomtatása is). Több kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach (2015), Bécsi Napló (2016), Magyar Turista (2017-19),

a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyve (2018) Korábbi kutatásaink rövid leírásai a honlapunkon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére. 2010. szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában, 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla,

majd 2018-ban Csömörön Szűcs Sándor emléktáblát állítottunk a bátor 1956-os MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, a Béres Zrt.-nek nyújtott eszköz- támogatásáéért.

Köszönet az elmúlt félévben: Benyik Béla, Békássy Csaba, Borbély Endre, Csöke Antal, Deák Nóra, dr.Deák Piroska,

Győző Miklós, Hermány Miklós, dr.Horváth Sándor, Kubesch Mária tagok segítő közreműködéséért,

dr Béres József, dr. Egyed István, Káldy Benedek és a Pártoló tagok eszköz-támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötlet 0eit, bármilyen támogatását, így távoli emlékeinkről készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!
(a program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egy. elnök)

Az előadások helyszínét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja!