A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület rendezvényei 2016. év I. félévében

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” (Széchenyi István)

A 18 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és mutatja be. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Hallgatóságunk az elmúlt 18 év előadásain már „bejárta” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, amint jócskán bemutatásra kerültek már tengerentúli emlékek is. Az Egyesület – Alapító Okirata szellemében- új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni itthon: emlékhelyeink méltó megbecsülését, külhonban: az ott élők jobb magyarságismeretét. Jelen év I. félévi programjában továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak a tematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyre szélesebb körben tegye ismertté a már jelölt – és a még jelöletlen – emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhely-kutatás szerintünk fontos és más nemzetekhez is kapcsolódó nemes ügyét. Az előadásokra – az elmúlt évhez hasonlóan- az ifjúság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Továbbra is díjmentes estjeinkre szeretettel várjuk!
A 2016. évi évfordulókra tekintettel Zrínyi Miklós a szigeti hős-, gróf Széchenyi István-, Márton Áron püspök- és 1956 példái előtt a II. félévi rendezvényeinken szeretnénk tisztelegni. „Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk ország (és külföld)- járó útját januártól folytatja. A Széchenyi Szabad Akadémia előadásain is emlékezünk a „nemzet napszámosa” maradandó emlékeire, amint a lengyelországi Magyar Évad programjaihoz is csatlakozunk lengyel kutatásainkkal.
Rendszeres előadásaink helyszíne: Magyarság Háza, Deák-terem (1014 Bp. Szentháromság tér 6. I. emelet)

JANUÁR

12. (kedd) 18.00 Magyar Irodalmi emlékhelyek (VII.) 250 éve született Fazekas Mihály, a Ludas Matyi kalandos életű írója, a botanikus költő. Előadó: Dr. Ajkay Alinka irodalomtörténész, a PPKE tanára. Közreműködnek:a Fazekas Mihály Gimnázium tanulói írásrészletek felolvasásával, és az egyesületi tagság emlékhely- felvételeivel. Évnyitó előadásunkra meghívott vendég: Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója.

26. (kedd) 18.00 Szent Márton „mint a magyar föld védőszentje”. A szent alakja a magyar művészetben.
Dr. Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár előadása, az előadó és a tagság vetített képeivel. Vendégeink, közreműködők: a halászi Szent Márton iskola tanárai és diákjai.

FEBRUÁR

9. (kedd) 18.00 Magyar emlékek Németországban (III.) Jeles magyarok németországi egyetemeken.
Budai, pesti és óbudai diákok egyetem járása. Dr. Szögi László történész, író előadása. Magyar diákok Drezdában, a „Hamvazószerda” c. film levetítése. Az előadást az előadó és az egyesületi tagság vetített képekkel illusztrálja. Közreműködnek: a Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola diákjai napló-részletek felolvasásával.

23.(kedd) 18.00 A Rákóczi-szabadságharc emlékezete Európában (III.) A ruszinok, „Rákóczi népe” a kuruc szabadságharcban. Közös emlékeink Kárpátalján. Előadó: Dr. Popovics Tibor Miklós tanár, a Magyarországi Ruszin Kutatóintézet igazgatója. „340 éve született a vezérlő fejedelem” címmel a tagság rövid, megemlékező vetített összeállítása. Vendégeink: a Ruszin Önkormányzat képviselői és a Rákóczi Gimnázium diákjai.

MÁRCIUS

8. (kedd) 18.00 A Kossuth-emigráció emlékeinél Európában (VII.) Egy nagy ívű és tragikus életpálya:
gróf Teleki László a szabadságharcos emigráció párizsi követe. Dr. Hermann Róbert író, történész előadása.
„Jelöletlen 48-as emlékhelyek nyomában” címmel vetített képek Párizstól Drezdáig az egyesület felvételeiből.
Vendégeink, közreműködők: a gyömrői Teleki László Gimnázium tanárai és diákjai.
(Márc.) 22.(kedd)18.00 „Elindultam szép hazámból…” A 135. éve született Bartók Béla emlékei Európában és a tengerentúlon: Nagyszentmiklóstól – New York-ig. Az Egyesület azonos c. kiállítása és könyve alapján vetített „utazás” a világ Bartók-emlékei nyomában. Közreműködnek: a Bartók Béla Zeneművészeti Iskola diákjai.

ÁPRILIS

12. (kedd) 18.00 Magyar sportsikerek a világban (II.) A Népstadiontól a Wembley-ig. Az Aranycsapat nagy „csataterei” Kű Lajos az Aranycsapat Alapítvány elnöke előadása, saját és az egyesületi tagság felvételeivel.
Közreműködök: az Alapítvány által támogatott sikeres ifjú sportolók képviselői a Kárpát-medencéből.

26. (kedd) 18.00: Magyarok nyomában a Föld körül (III.) Utazás Georgia tájain: szépséges felvételekkel és magyar emlékekkel. Gondos Béla egyesületi tag vetített előadása. Meghívott vendégünk: Grúzia budapesti nagykövetségének, valamint a magyarországi grúziai utazási szervezetek képviselői.

MÁJUS

10.(kedd) A nagy háború emlékezete (III.) „Egy eltitkolt halálmars” bemutatója és remek filmje után ismét
Trianon titkairól – a diktátum okairól és következményeiről. Dr. Raffai Ernő, író, történész előadása. Közreműködnek: Az Apponyi Albert iskola diákjai és az Egyesület tagjai, napló-részletekkel és vetített képekkel

24.(kedd) Magyar emlékek az Egyesült Államok Keleti Partvidékén (II.) Különös tekintettel Kováts Mihály huszár-ezredes és a magyar szabadságharcos emigrációk -1956- emlékeire. Magyarok Clevelandban és Chicagóban. Deák Nóra az Angol-Amerikai Intézet könyvtárvezetője és Messik Miklós egyesületi tagok vetített előadása. Köszöntőt mond: Dr. Frank Tibor az Angol-Amerikai Intézet igazgatója, egyetemi tanár. Vendégeink, közreműködőink: a karcagi Kováts Mihály huszár-ezredesről elnevezett iskola tanárai, diákjai.

JÚNIUS

14.(kedd) „1526 A végzetes mohácsi úttévesztés” Dr. Cey-bert Róbert író, kutató eladása, könyvének bemutatása. Közreműködnek: a budapesti Tomori Pál iskola diákjai, és az egyesület tagjai felvételekkel.

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv). 2015. évben: „Az elindultam szép hazámból…” valamint 2016 évben a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetek újranyomtatása mellett több kiadványunk előkészületben. A korábban megjelent, kiadványaink, kiállításaink, kisfilmjeink rövid leírása a honlapunkon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget János emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére 2010. szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2014 májusában: Juhász László emléktábla elhelyezése a bécsi Ilona Stüberl étterem falán.
2015. év októberében egy Jókai Mór emléktáblánk elhelyezésre került Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben előadóinak, a munkánkhoz helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, a Béres Zrt-nek, a külföldre szállítást támogató Volánbusznak,
valamint az SZJA 1% -a felajánlóinak, minden egyéni támogatónknak és pártoló tagunknak,
az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.
Köszönet kiemelten Benyik Béla, dr. Chikány Gábor, dr. Deák Piroska, Győző Miklós, Hermány Miklós,
Horváth Sándor, Juhász János, Lőrinc Katalin, Szilvási László egyesületi tagok közreműködéséért,
dr. Béres József,Takács Borbála, valamint Messik György+ pártoló tagok eszköz-támogatásáért.
Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)