A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2015. év II. félévében

 

    �                                  „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” (Széchenyi István)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2015. év II. félévében

A 18 éve  Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületkéntműködő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közösemlék-örökségét kutatja és mutatja be. Szervezetünk kutatásaival, segyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Hallgatóságunk az elmúlt 18 év előadásainmár„bejárta” amegjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, amint  jócskán bemutatásra kerültek már tengerentúli emlékek is. Az Egyesület – Alapító Okirata szellemében új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni itthon: emlékhelyeink méltó megbecsülését,    � külhonban: az ott élők jobb magyarságismeretét. Jelen év II. félévi programjában továbbra isazaktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnakatematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretébenegyreszélesebb körben tegye ismertté a márjelölt – és a még jelöletlen emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatásszerintünk fontos és más nemzetekhez is kapcsolódó nemes ügyét. Azelőadásokrakeddi napokon (18.00 órakor) kerül sor,az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével. A részletesebb meghívókat legkésőbb az azt megelőző előadásra elkészítjük, s szétküldjük.Továbbra is díjmentes estjeinkre szeretettel várjuk!

Rendszeres előadásaink budai helyszíne: Magyarság Háza, Deák-terem (1014 Bp. Szentháromság tér 6. I. emelet)

SZEPTEMBER

 

  1. (kedd) 18.00 Az európai utazások és tapasztalatok összegezése gróf Széchenyi István írásaiban.

„A HITEL c. munka intelmei, nemzetmegtartásának időszerű feladatai akkor és most” Előadó: Dr. Körösi Máriaegyetemi docens és Popotász Nikolász,az Óbudai Egyetem Bánki-Karának végzős hallgatója. Köszöntőt mond: Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója. Közreműködik: Pándy Piroska művésznő, Liszt Ferenc-, Príma- és Madách-díjas operaénekes, valamint a tagság kivetített felvételekkel, térképekkel „Széchenyi István nagy utazásai Európában” címmel. Meghívott vendégeink: a Széchenyi Társaságvezetősége.

  1. (kedd) 18.00 A Kárpát-medence kincsei nyomában (III.) Beszélő vármegyeházák, városházák – meglepő történetekkel.Építészeti- és üveg”kincseink” különleges emlékeit Hatvani Sándor mérnők, és a tagság mutatja be. Emlékezünk a 160 éve született Alpár Ignácra, s a 150 éve született Róth Miksára egy vetített „utazással” (Marosvásárhelytől- Szabadkáig és Oslótól –Mexikóvárosig). Köszöntőt mond: Győző Eszter művészettörténész.Meghívott közreműködők: a Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diákjai.

OKTÓBER

  1. (kedd) 18.00Magyar emlékek Lengyelországban (IV.) Közös 48-as emlékeink itthon és Európában.Jozef Bem, Henrik Dembinsky, és mások emlékezete nyomában: Tarnowtól – Montmorency-ig. Meghívott vendégünk: Katarzyna Sitko a Lengyel Kulturális Intézet Igazgatója és Dr. Kovács István történész, író. Az egyesületi tagságvetített képekkel, kisfilmmel emlékezik a vértanúkra. Közreműködnek: a Lengyel Iskola diákjai.

20.(kedd)  18.00 Magyarok nyomában Törökországban (V.)Dr. Prokopp Máriávalemlékezés a már török fordításban is ismert költőnk: Balassa Bálint születése napjára. A tagság vetített képeivel emlékezünk a 350 éve született Bercsényi Miklósra, a fejedelem főgenerálisára, egy rövidfilmmel- török tolmácsára: a 270 éve elhunyt Ibrahim Müteferrikára, a törökországi nyomdászat kolozsvári születésű megalapítójára. Meghívott vendégeink: Hasan Kemal Gür úr a Török Köztársaság Nagykövete, a Balassa Társaság és Magyar-Török Baráti Társaság, a Rodostó Alapítvány, a Bornemissza Társaság vezetői, és a kisfilm készítői. Közreműködnek: levélrészletek felolvasásával, Mikes Kelemen idézetekkel a Bercsényi Miklós Szakközépiskola diákjai.

NOVEMBER

  1. (kedd) 18.00Nemzeti és történeti emlékhelyeinknél – nevezetes történetekkel. (II.) A pesti oldal: a Hősök terétől – a Kossuth-térig.Száz éve hunyt el Schickedanz Albert.Emlékezés életére, alkotásaira. Gábor Eszter építészeti szakíró Schickedanz-könyvének bemutatása. „A Kossuth-tér és környéke – történetekkel” címmel az Egyesület tagságának vetített előadása. Köszöntőt mond:Radnainé dr. Fogarasi Katalin a Nemzeti Örökség Intézetének elnökasszonya. Meghívott közreműködők: az Ybl Miklós Szakközépiskolahallgatói.

 

17.(kedd)18.00 Magyar emlékek Németországban (II.) Szászország és Türingia magyar vonatkozásai.Árpád-házi Szent Erzsébet türingiai emlékei. Jeles magyarok, diákok nyomában Drezdában és Lipcsében. Egyesületi tagokelőadása Messik Miklós szerkesztésében.  Meghívott vendégünk:a Német Szövetségi Köztársaság nagykövete Köszöntőt mond: dr.Szabó Írén,a sárospataki Szent Erzsébet Történeti Társaság elnöke. Közreműködnek: a Német Nemzetiségi Iskola és AMI diákjai Pilisborosjenőről.

DECEMBER

  1. (kedd) 18.00 Magyarok nyomában a Föld körül (II.) Jeles utazóink és felfedezőink a Kaukázusban (1.) Magyarok Örményország, Grúzia és Dagesztán tájain.Kránitz Péter Pál kutató, az OSZK-ban bemutatott –azonos című – kiállítás kurátora vetített előadása. Meghívott vendégünk: Chumburidze Zviad úr, Grúzia budapesti nagykövete. Közreműködnek: a budapesti vasárnapi Örmény Iskola hallgatói.

  1. (kedd) 18.00: Messzire szakadt magyarok karácsonya (VI.) Lövészárkok és barátkozások a nagy háborúban – Szlovéniától Doberdóig.Az ’Isonzó expressz útján” címmel Pintér Tamásaz NHA elnöke és T.Hámori Ferenc főszerkesztő úr (Indóház Magazin) beszámolója. Meghívott vendégünk: Maria Assunta Accili, Olaszország nagykövet asszonya. Előadónk: Dr. Csorba Lászlótörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Meghívott közreműködők: a budai Kosztolányi Dezső Gimnázium olasz nyelvi tagozatos diákjai.

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv). Több kiadvány előkészületben. A korábban megjelent könyvei, kisfilmjei rövid leírása a honlapon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John  Paget János emlékére, Isztambulban, a Héttoronyban: a „Magyar Rabok”emlékére, 2010. szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2014 májusában: Juhász László emléktábla elhelyezése a bécsi Ilona Stüberl étterem falán. 2015. év októberében: egy Jókai Móremléktáblánk elhelyezésére kerül sor az ausztriai Felsőőrben.

 

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

az együttműködő Százak Tanácsának, a Béres Zrt-nek, a külföldre szállítást támogató Volánbusznak,

valamint az  SZJA 1% -a felajánlóinak, valamennyi egyéni támogatóinknak és pártoló tagjainknak!

Külön köszönet az elmúlt félévben meghívott előadóinknak, a tagságnak, valamint az EMMI,

az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért, s kiemelten Benyik Béla, dr. Chikány Gábor,

  1. Deák Piroska, Győző Miklós, Hermány Miklós, Horváth Sándor, Juhász János, Lőrinc Katalin, Szilvási Lászlóegyesületi tagok közreműködéséért, dr. Béres József,Takács Borbála, valamint Messik György+ pártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit,   a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

 

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III.66.

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu  [email protected]