A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2023. év I. félévében

„Mögöttem a múlt szép kék erdősége, előttem a jövő szép zöld vetése” (Petőfi Sándor)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2023. év I. félévében:

A több mint 20 éve Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásaink hallgatósága az Egyesület előadásain „bejárja” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyeket, de bemutatásra kerülnek tengerentúli helyszínek is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében tegye ismertebbé példaadó és tanulságos nemzeti emlékeinket. A2023. év I. félévi programoknál a korábbi sorozatok folytatása mellett az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet. Azelőadásokra a korábbi évek gyakorlata szerint – diákok bevonásával kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának BETHLEN GÁBOR TERME

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám, földszint

JANUÁR

17.(kedd) 18.00 óraŐslakos népek és kultúrák Európában (12) A palóc nép eredetéről és nagy alakjairól (2.)A 200 éve született Madách Imre hazai és külhoni emlékezete. Előadónk: Dr. Limbacher Gábornéprajzkutató, a szécsényiMNM Forgách-Lipthay Kastélymúzeum igazgatója.Vendégünk:Kalász Ákos a váci Piarista Gimnázium igazgatójaés a nagy író egykori iskolájának diákjaiírás-részletekkel, s a tagság felvételeivel.

31.(kedd) 18.00 óra:200 éve született nemzeti imádságunk: a Himnusz. Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc emlékei nyomában itthon és a határokon túl.Ajkay Alinka a PPTE tanára irodalomtörténész és a MEVE tagsága rövid előadása az „Erkel emlékek…” című kisfilmünk bejátszásával. Meghívott vendégünk -köszöntő gondolatokkal:Somogyváry Ákos az Erkel Ferenc Társaság elnöke, a Himnusz megzenésítőjének szépunokája.

FEBRUÁR

14.(kedd) 18.00 óra:A Vármegyerendszer ezeréves szerepe a magyar államiságban (1.)Dr, Nagy L Istvána Magyarságkutató Intézet főmunkatársának előadása, majd rövid „Séta” a magyar vármegyeházák építészetének jeles példáinál a határainkon túl -a tagság s vetített képeivel, kiállított felvételeivel. (a köv. félévben a 2. rész!)

28.(kedd) 18.00 óra A Kossuth-emigráció emlékeinél Európában (7.) A „szép akasztott”. A 200 éve született Andrássy Gyula szabadságharcos-emigrációs emlékei nyomában,Dr. Hermann Róbert a Veritas Intézet vezető kutatójának vetített előadása, kiegészítve az Egyesület tagságának külhoni felvételeivel.

MÁRCIUS

14.(kedd) 18.00 óra Petőfi Sándor és Szendrey Júlia emlékei itthon és külhonban (2.)Egy március 175 éve. A „Petőfi Travel Guide”. Utazási szokások Petőfi korában. Különleges Petőfi-emlékek. A PIM és az OSZK munkatársainak izgalmas vetített bemutatója, előadása hazai, külhoni és világirodalmi Petőfi-emlékekről.

28.(kedd)18.00 óra Magyar emlékek Svájcban (2.) R. Heinrich Oehninger:„A korona -hercegnő fátyla- Árpád-házi Boldog Erzsébet legendája” címmel könyvbemutató – Michel Bakoccsal, Verebes Csabával- és Zürichből meghívott kedves vendégeinkkel. Néhány középkori svájci emlékünk vetítése – a tagság felvételeivel.

ÁPRILIS

11.(kedd) 18.00 óra Keresztényeknél Afrikában és a Közel-Keleten.Napjaink leginkább üldözött vallása hívőinél. Sorsuk és reményeik.A „Hungary Helps Program” szerepe a világban. Meghívott vendégünk

Érszegi Márk Aurélosztályvezető úr,a Külgazdasági és Külügyminisztérium Vallásdiplomáciai és Elemző Osztályának vezetője.Előadás az ártatlanul szenvedő, néhány nehéz sorsú, katasztrófáktól sújtott -a magyarok által humanitárius segélyprogrammal támogatott – helyi vallási vagy etnikai közösségek bemutatásával.

(ÁPRILIS)

25.(kedd) 18.00 óra Magyar emlékek Ausztráliában (2.) „Az 1848-as szabadságharc emigrációjának jeles alakjai és a magyar expedíciós kutatók emlékei nyomában az ötödik kontinensen.” Emlékezés a 100 éve született Loksa Imrére.Dr. Domaniczky Endre volt ausztráliai magyar konzul, jogtörténész, író vetített előadása,

MÁJUS

16.(kedd) 18.00 óra�Tengerentúli magyar közösségek múltja és jelene.A Dél-Amerikába irányuló magyar emigráció története.�Vendégünk:Dr. Gazsó Dániel a Nemzetpolitikai Kutatóintézet főmunkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, az�Otthon és itthon – A magyar diaszpóra és anyaországa c. kötet szerzője.

30.(kedd)Magyar emlékek Itáliában, olasz emlékek hazánkban (4.)Rómától- Budáig: A Chronica Hungarorumot 550 éve kinyomtató Hess András és500 éve elhunytLazoi Jánosemlékezete.Dr. Sárközi Péter professzor úr előadása, valamint az Egyesület rövidfilmjének bemutatása. Az est alkalmával megjelenikDinyési János tagtársunk munkája, a már online bemutatott„Tirol magyar emlékei” c. könyv immár nyomtatott formában.

(Emlékezünk a 300 éve -Tirolban született- Scopoli János természettudósra, Giovanni Antonio Scopolira is).

JÚNIUS

13.(kedd) 18.00 óraMagyar emlékek Görögországban (1.)Emlékezünk a 100 éve elhunytGerster Bélára a Korinthoszi Csatorna tervezőjére ésTürr Istvánra a 175 évvel ezelőtti szabadságharc tábornokára.Dr. Horváth Sándor ésGáspár János (MKKA elnök) előadása a MEVE tagok és pártolóik görögországi felvételeivel.

27.(kedd) 18.00Jeles magyar mérnökök és feltalálók emlékezete (9.) 100 éve hunyt elPekár Imre a gépészmérnök és feltaláló.Világhírű malomiparunk jelentősége és emlékei Széchenyi István kezdeményezésétől a világkiállítási sikerekig.Csőke Antal előadása. dr.Horváth Sándor áttekintő köszöntőjével.

KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2020-ban ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyvünk, amint az „Az elindultam szép hazámból”és a„Mit adott a magyar reneszánsz a világnak”c. kötetünk 2019. évi újra nyomtatása is). A Rákóczi-emlékév keretében elnyert támogatásból megjelent a megújultRákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk katalógusa (2020 év elején kiegészített kiadásban). Több korábbi kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Napút kiadó, Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyvében (2020),Magyar Turista magazinban cikkeink (2017-2021)Dinyési János tagtársunkBáthory-emlékek nyomában c. kötete online és nyomtatott változatának bemutatása (2020-21)

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: AranyosgyéresenJohn Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a„Magyar Rabok”emlékére. 2010.év szeptemberében: aJendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: JobbágyibanGubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építője emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberébenJókai Móremléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában majd 2018-ban CsömörönSzűcs Sándor emléktáblátállítottunk az 1956-os bátor záhonyi vasutas emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki azelmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, és dr. Béres Józsefnekaz eszköz- támogatásáért. Köszönet az elmúlt évben:Borbély Endre, Deák Piroska, Deák Nóra, Dinyési János, Hermány Miklós, Horváth Sándor, Körösi Mária, Kubesch Mária, Lovag Lea, Szabó Márton és Tari Tamás tagok munkájáért, valamintBatár Zoltán, Gombos László, Káldy Benedek, Rajnai Zoltán, Sas László és a

bécsi Európa Club, az AFHRA (Lyon) és Tóth Krisztina (Nizza) és másPártoló tagok támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását,

távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a program felelős szerkesztője: Messik Miklós egyesületi elnök)