A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.” (Illyés Gyula)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2022. év II. félévében:

A több mint 20 éve Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, s egyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Előadásaink hallgatósága az Egyesület előadásain „bejárja” a megjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyeket, de bemutatásra kerülnek tengerentúli helyszínek is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében tegye ismertebbé példaadó és tanulságos nemzeti emlékeinket. A 2022. év II. félévi programoknál a korábbi sorozatok folytatása, s az aktuális évfordulók emlékezete játszik meghatározó szerepet. Az előadásokra a korábbi évek gyakorlata szerint – diákok bevonásával kerül sor. Estjeinkre szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának BETHLEN GÁBOR TERME

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám, földszint

SZEPTEMBER

13.(kedd) 18.00 óra Jeles magyar utazók Európában (7.) Közép-és Dél-Franciaország magyar emlékeinél (1.) A tagság vetített előadása Messik Miklós és Deák Piroska felvételeivel. Szabó Zoltán Összeomlás Francia útinapló c. kötetének rövid bemutatója után (és térképe alapján) évszázados magyar-emlékhelyek nyomába eredünk. Meghívott vendégeink: Szabó Zoltánné, a szerző felesége és Ablonczyné Szabó Magda a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatóhelyettese. ”Sümegtől a provence-i Draguignan-ig” címmel rövid emlékezés az éppen 250 éve született Kisfaludy Sándorra és a szabadságharcos leszármazókra. Köszöntjük Tóth Krisztina pártolónkat Provence-ból. Közreműködnek: az ELTE francia-szakos hallgatói.

27.(kedd) 18.00 óra: Az Aranybulla 800 éve a magyar történelem-tanításban. „II. Andrásról, kereszteshadjáratáról – és az Aranybulláról”. Dr. Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, egyetemi tanár előadása a tagság vetített képeivel. Emlékek nyomában a kereszteshadjárattól – Székesfehérvárig, Ciprustól a Tábor-hegyig és Canterburytól az Aranybulla- dombig. Vendégeink és közreműködők: a Polgármester asszony és a II. András Közösségi Ház előadói Endrefalváról.

OKTÓBER

4.(kedd) 18.00 óra: Jeles magyar mérnökök és feltalálók emlékezete (8.) 100 éve hunyt el Bánki Donát, a feltaláló, akinek apja a szabadságharc orvostisztje volt. A Bánki-Csonka találmány hazai és nemzetközi jelentősége. Előadó:

Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár, MEVE elnökségi tag. Köszöntőt mond: Prof. Dr. Rajnai Zoltán az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának dékánja. Meghívott vendégeink a Bánki és a Csonka család leszármazói. Közreműködnek a Bánki Donát Kar hallgatói Röviden emlékezünk néhány mérnök szerepére az 1848-49-es szabadságharcban, Gáspár János gondolataival. A Szózat eléneklésével tisztelgünk – a nemzeti gyásznap közelében – Arad vértanúinak emléke előtt.

18.(kedd) 18.00 óra Nem vagyunk egyedül (4.) 1956 emlékezete a világban. Külhoni sportolók, híres stadionok és lelátók a világban – mint a magyar teljesítmények tanúi. Melbourne magyar sikerei a forradalom évében. Dr. Szabó Lajos történész, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Igazgatója vetített előadása. Meghívott vendégünk: Kű Lajos az Aranycsapat Alapítvány elnöke. Közreműködnek a budai Grosics Gyula sportiskola diákjai, valamint az egyesületi tagság (felvételeivel)

NOVEMBER

8..(kedd) 18.00 óra Magyar-lengyel emlékek nyomában (8.) Őslakos népek és kultúrák Európában (12.)

Utazás a gurálok, a lachok és a kasubok földjén. Magyar vonatkozások nyomában a tagság felvételeivel.

Nedec várától a „kuruce” nevet is viselő családok földjéig Bukovina Tatranskáig. Meghívott vendégünk: Joanna Urbanska a

budapesti Lengyel Intézet igazgató Asszonya. Közreműködnek a budapesti Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola diákjai.

22.(kedd)18.00 óra Magyarok a Távol-Keleten (V.) Magyarok Indonéziában. „Szumátrától az orosz frontig”. Indonézia első magyar utazóitól – egy I. világháborús katona naplójáig. Meghívott előadónk: Dr. Pusztai Gábor történész, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Nederlandisztika tanszékvezetője. Közreműködnek a Jelky András szakiskola diákjai. Meghívott vendégünk: Abduracchmann Hudiono Dimas Wahab az Indonéz Köztársaság budapesti nagykövete.

29.(kedd) 18.00 óra Nem vagyunk egyedül (5.) A magyarság barátai. „Angolok a magyarság mellett.” Messik Miklós felvezetésével a „Három lord kiállása Trianon diktátumával szemben a brit parlamentben és diszdoktorrá avatásuk hazánkban” címmel vetített előadás. Előadó: Dinyési János emlékhelykutató, egyesületi tag, Meghívott vendégeink: a várpalotai Trianon Múzeum munkatársai. Közreműködnek a jászberényi Apponyi Albert iskola diákjai.

DECEMBER

13.(kedd) „Messzire szakadt magyarok karácsonya” (11.) Petőfi kevésbé ismert élettörténeti részletei, emlékei itthon és a világban. Járt-e a költő Tirolban? Egy katona karácsonya Zágrábban. A költő és felesége – Andersen fordítója -Szendrey Júlia emlékezete külhonban. Előadó: Dr. Ajkay Alinka irodalomtörténész. Petőfi és Bolyai. Bolyai János emléke, levele Petőfihez. Előadó: Dr. Körösi Mária egyetemi docens. Közreműködnek a Petőfi Sándor iskola diákjai és a tagság.

KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2020-ban ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyvünk, amint az „Az elindultam szép hazámból” és a „Mit adott a magyar reneszánsz a világnak” c. kötetünk

2019. évi újra nyomtatása is). A Rákóczi-emlékév keretében elnyert támogatásból megjelent a megújult

Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában” c. tárlatunk katalógusa (2020 év elején kiegészített kiadásban).

Több korábbi kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány Napút kiadó, Bécsi Napló (2016), a bécsi magyarok Európa klubjának évkönyvében (2020), Magyar Turista magazinban cikkeink (2017-2021)

Dinyési János tagtársunk Báthory-emlékek nyomában c. kötete online és nyomtatott változatának bemutatása (2020-21)

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: Aranyosgyéresen John Paget emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a „Magyar Rabok” emlékére. 2010.év szeptemberében: a Jendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: Jobbágyiban Gubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építője emlékére közös táblaállítás az

MKKA-val, 2015. év októberében Jókai Mór emléktáblánk elhelyezése Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában,

valamint 2017-ben Bécsben Juhász László emléktábla, 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi Iskolában

majd 2018-ban Csömörön Szűcs Sándor emléktáblát állítottunk az 1956-os bátor záhonyi MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az SZJA 1% -a felajánlóinak, és dr. Béres Józsefnek az eszköz- támogatásáért.

Köszönet az elmúlt évben:

Borbély Endre, dr. Deák Piroska, Deák Nóra, Dinyési János, Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor, dr. Körösi Mária,

Kubesch Mária, dr. Lovag Lea, Molnár Ágnes, Tari Tamás tagok munkájáért, dr. Béres József (Budapest);

Káldy Benedek, dr. Rajnai Zoltán és Tóth Krisztina (Nizza) valamint más Pártoló tagok, anyagi és eszköz támogatásáért!

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását,

távoli emlékeinkről készült felvételeit – a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a program felelős szerkesztője: dr.Messik Miklós egyesületi elnök)