A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2013. év II. félévében

mevehead

Közösségünk – Körként 1997 óta, Közhasznú Egyesületként 2001 januárjától – kutatja, mutatja be a határon túli területek, Európa és a nagyvilág magyar emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös örökségét. A tagság hatalmas adattára segítségével, immár 15 éve tartó előadásaival „bejárta” a már megjelölt – és felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, de előadásaival jócskán „járt” már tengerentúli területeken is. Az Alapító Okiratunknak megfelelve kiállításainkkal, kiadványainkkal – a Julianus-programban közreműködésünkkel – kívánjuk elősegíteni itthon: múltunk emlékeinek megbecsülését, külhonban: a külföld jobb magyarságismeretét. Neves kutatók, követek köszöntötték rendezvényeinket. Rendezvényeinken továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatjuk a tematikai és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatainkat is. Célunk: az egyesületi kutató-kör munkájával, a szélesebb közönség előtt minél magasabb szintű előadások, kiállítások keretében mutassuk be jelölt és jelöletlen emlékeinket. Az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával – neves személyek nevét viselő középiskolák részvételével – rendezzük valamennyi művelődéstörténeti előadásunkat. Rendezvényeinket kéthetenként – ismét keddi napokon – tartjuk.

A nagyközönség számára rendezett előadások két helyszíne :

1./  Magyarság Háza, Deák-termében (1014 Szentháromság tér 6. I. emelet) minden hónap második keddjén

2./ Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom plébánia-épületének dísztermében(1014, Országház utca 14. szám alatt), ahol minden hó negyedik keddjén tartunk előadást (kivétel december: 1. és 3. hét keddjén)

SZEPTEMBER

10. (kedd) 18.00          �Eötvös József és a magyar oktatásügy”                     �/Magyarság Háza,Deák-terem/

különös tekintettel Trefort Ágostonszerepérecímmel vetített előadás dr. Horváth Sándorés Lőrincz Katalin tagok, az Óbudai Egyetem Bánki Donát karának dékánja és előadója összeállításában.  „Eötvös József és Trefort Ágoston hazai és külhoni emlékei nyomában” címmel vetítés a tagság képeivel. Házigazda: dr. Chikány Gábor

24. (kedd) 18.00     Nemzetünk évezredes örökségei: a Hungarikumok(V.)                      /Plébániai díszterem/

 „A népművészettől a halasi csipke világáig” Erdei T. Lilla muzeológus-etnográfus, az Iparművészeti Múzeum főmunkatársának vetített előadása, néhány remekmű bemutatójával. Házigazda: Benyik Béla

OKTÓBER

8.(kedd)  18.00   A 150 éve született Körösfői-Kriesch Aladár pályája és művészete                   /Deák-terem/

Herczeg Renáta egyesületi tag, művészettörténész előadása. A Kalota-vidék szépségei nyomábana tagok vetített képeivel.Vendégünk: Kiss-Cserey Zoltán presbiter és a Bánffyhunyadi Református Közösség előadói

 

22.(kedd) 18.00 -19.00    Magyarok a Távol-Keleten(III.)                                                    /Plébániai díszterem/

Emlékezés az 50 éve elhunyt Baktay Ervinre. Az orientalista geográfus két nagy indiai utazása, találkozása Jawaharlal Nehruval  1956-ban(egy találkozó részletei – mely a „magyar ügyről” is szólt!)

Előadó: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, az MTA köztestületi tagja.

19.00 -19.30:  „100 éve született Baktay Ervin unokahúga, Amrita Sher-Gildr. Cseh Gizellaelőadása

Meghívott vendégünk: Őexellenciája Gauri Shankar Gupta, az Indiai Köztársaság nagykövete

Közreműködnek: a Baktay Ervin Gimnázium diákjainaplójegyzetek és útleírások felolvasásával.

NOVEMBER

5 (kedd) 18.00.    Montenegró és Albánia magyar emlékeinél                                                        �/Deák-terem/

„Montenegró magyar vonatkozásai ” Szirti Lászlórendező és Kiss Gábor operatőr-szerkesztő filmje

„Albán mentős az 56-os forradalomban”címmel egy kalandos életpálya bemutatása.

Meghívott vendégeink: a Montenegrói Köztársaság és az Albán Köztársaság budapesti nagykövetei

19.(kedd)18.00.                                                                                                                         /Plébániai díszterem/

A Brenta folyótól a Dunáig” –  Magyarok Velencénél, olaszok a DunánálAz egyesület vetített előadása. Meghívott vendégünk: Maria Assunta Accili nagykövet asszony és Dr. Gina Giannotti, a Budapesti Olasz Kulturális Intézet igazgató asszonya. Közreműködnek a Kosztolányi Gimnázium „olaszos” diákjai.

DECEMBER

3. (kedd):  18.00 Magyar emlékek Párizsban(III.)                                                                          /Deák terem/

A Francia Akadémia jeles magyar alakjai. Párizsban (is) alkotó magyarok. Egyesületi felvételekkel illusztrálva:

„Emlékezés az 50 éve elhunyt Lajtha Lászlóra”Meghívott vendégünk: Solymosi Tari Emőke zenetörténész

17. (kedd):18.00Magyar irodalmi emlékhelyek(VI.)                                                          /Plébániai díszterem/                               �

Gárdonyi Géza külhoni utazásai és „egri remetesége”/Rövid irodalomtörténeti barangolás a 150 éve született író utazásai és regény-helyszínei nyomában  – az egyesület felvételeivel /

„Fel nagy örömre, ma született…” A karácsony és a szeretet Gárdonyi életében, alkotásaiban. Vendégünk: Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész, tanár úr  �Közreműködik: a Gárdonyi Géza Általános iskola

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK:

Az Egyesület eddig megjelent 22 kiállításának rövid leírásai, valamint a 2013. július-december közötti országjáró tárlat-meghívásai és előadásai rövidesen a honlapunkon is megtekinthetők.

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK (2011-2013):

„Széchenyi-emlékek nyomában Európában” címmel 2011-ben jelent meg összefoglaló könyvünk,

majd 2013-ban London és környéke (délparti) emlékei (II.)” c. kisfilmünk (két rövidfilmünk előkészületben)

Az Egyesület már korábban megjelent könyvei, kisfilmjeinek rövid leírásai a honlapon megtekinthetők

EMLÉKTÁBLA-ÁLLÍTÁSAINK:

2009 évben Aranyosgyéresen Paget János és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően,

2010. szeptemberében a felújított Jendrassik-síron történt – többnyelvű, vésett – emléklap elhelyezése a londoni

Streatham Park temetőben Az Egyesület kitartóan szervezi egy Jókai-emléktábla végleges elhelyezését Bécsben.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz hozzájárulásával helyszínt biztosító

Budavári Főplébániának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, valamint az SZJA 1% -a felajánlóinak, támogatóinknak és pártoló tagjainknak! Köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának ügyünk támogatásáért. Köszönet a pártolók, az adakozók hozzájárulásáért, s kiemelten Benyik Béla, dr. Chikány Gábor, dr. Deák Piroska,Gondos Béla, Hermány Miklós, Kiss Ottó � , Lőrincz Katalin�egyesületi tagok munkájáért, dr Horváth Sándor tag és Messik György pártoló-tag eszköz-támogatásáért.

 

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását

– így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk.

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

 

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III. 345-346.

t.: (+36-1)201-1982    m.: 06-20-476-9718  � www.magyaremlekekert.hu    [email protected]