KIÁLLÍTÁSAINK

A MAGYAR EMLÉKEKÉRT A VILÁGBAN EGYESÜLET TAGJAINAK KÖZÖS ÉS EGYÉNI KIÁLLÍTÁSAI /1998-tól /

1./ „MAGYAR MÚLT EMLÉKEI FRANCIA FÖLDÖN”

Az első foto-dokumentációs tárlat 1998. július 18-án Ópusztaszeren került közönség elé, a „Magyarok Világhajlékában.” A 48 tablónyi kiállítás az első ilyen jellegű tárlat (két évtizednyi -1973 óta folytatott- egyéni gyűjtés) Tematikája: Szent István és Odiló apát korától napjainkig, diplomaták, diákok, utazók, emigránsok, írók, művészek, tudósok emlékhelyei és tárgyi emlékeink bemutatása francia földön. Példaként: Szent István és az Anjou-k korának emlékezetén túl – Luxemburgi Zsigmond, II. Rákóczi Ferenc, Liszt Ferenc, Széchenyi István, a 1848-as,  az 1956 -os emigráció, valamint a XVIII. századtól – a XX. századig neves alkotóink, tudósaink franciaországi emlékhelyeinek bemutatása, Messik Miklós korábbi kutatásai, felvételei alapján. Meghívások: Ópusztaszer /1998/, Budapest (Magyarok Háza), Pázmány Péter Katolikus Egyetem (ÁJTK) /2000/, Szada /2000/ Vác /2001/ Franciaország, testvérvárosok: Dijon, Marignane, Lille, Wattrelos, Aumale, Cambrai /2001/; majd Vác, Szekszárd, Dombóvár /2003/, valamint –részleteiben- egy-egy előadáshoz kapcsolódva Buda, a Magyar Kultúra Alapítvány Székháza /2004, 2006, 2008, 2009. /A kiállító ezen gyűjtése előtt jelent meg (1997-ben) szerzőtárssal készített könyve, „Párizs és környéke magyar emlékei” címmel. 2009-ben a „Párizs és környéke magyar emlékei (I.) című kisfilm a kiállítás alapján készült, hasonlóképpen a Hun és magyar emlékhelyek Franciaország és Svájc területén (I.) amint a „Radnóti Miklósra emlékezünk” c. rövidfilmünk is (2009) a szerző szövegkönyve alapján Kiss Ottó, Szöllősi Annamária közreműködésével. (Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára rendezett estünkön mutattuk be, a bemutatót Radnóti Miklósné is köszöntötte)

2./ „KOSSUTH EMLÉKHELYEK ITTHON ÉS A VILÁGBAN”

Elsőként megjelent: 1999. március 15-én Ópusztaszeren, az MVSZ kiállítótermében. Tematikája: Kossuth-emlékhelyek, épületek, szobrok felvételei, leírásokkal, hazai földön, Európában, Ázsiában és Amerikában. Meghívások: Ópusztaszeren, majd az emigrációval kiegészített tablók Vácott, (1999-ben) majd ismét Vácott, tovább bővített formában- a Földváry Károly Általános Iskolában, a Földváry-emléknapon. (2009. év tavaszán) A témához kapcsolódóan jelent meg „1848 lengyel hősei nyomában Budapesten” c. kisfilmünk 2009. év tavaszán, március 3-án, dr. Kovács István előadása és Joanna Stempinska nagykövet asszony köszöntője alkalmával.   (a 38 tabló, Messik M. gyűjtése). A tárlat a Budapesten a Kazinczy Ferenc Általános iskolában 2012. év szeptember-október hónapokban kiállításra került.

3./„A KOSSUTH – EMIGRÁCIÓ EMLÉKEI EURÓPÁBAN”

Bemutatás: 1999. júliusában Vácott, a Váci Világi Vigasságok keretében, (a kiállításról a helyi rádió, s a Reformátusok Lapja is beszámolt) Tematika: A fotódokumentációs tárlat válogatás a szabadságharc emigrációjának európai emlékeiből: egykori szálláshelyek Párizsban, Montmorency-ban, Londonban, Torinóban; emléktáblák Bulgáriától – az itáliai városokig; 48-as vonatkozású fejfák, sírok európai temetőkben. Meghívások: A 45 tablónyi kiállítás (kiemelt részei) megfordult: Ópusztaszeren, majd a teljes tárlat Vácott, a Madách Művelődési Központban, Budapesten- a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kisgalériáján, Debrecenben a Nagytemplomban /2002/, Lille-ben és Zürich-ben /2002. okt. 27 -én /, valamint válogatással 2008-2009-ben a (John) Paget János évfordulóra emlékezve Erdélyben: Aranyosgyéresen és Nagyenyeden. (Messik M. gyűjtése)

4./„REFORMKORI UTAZÓINK, 48-AS EMIGRÁCIÓNK ANGLIÁBAN”

Első bemutatás: 1999. október 7-én, Londonban, a Mindszenty-Házban, dr. Striker Sándornak a londoni Magyar Kulturális Intézet tudományos igazgatójának a köszöntőjével.

Tematika: A kiállítás Széchenyi István és kortársai (Bölöni Farkas, Liszt Ferenc, Eötvös József, Szemere Bertalan és mások) utazásai nyomában reformkori utazóink lakhelyeit, a legérdekesebb angliai emlékhelyek felvételeit mutatja, (a 35 tabló Messik M. egyéni gyűjtése, felvételei.)

Meghívások: London (1999), Budapest – MVSZ (2000), néhány tabló bemutatása előadások alkalmával. (Külön tablókon: „Széchenyi és az angol ipar”, „Széchenyi és a hidak”, „Széchenyi és az angliai lóversenypályák”, „Széchenyi és a színházi élet ” – alapul szolgáltak a 2010. évi Széchenyi-kiállításhoz)

5./„REFORMKORI UTAZÓINK, 48- AS EMIGRÁCIÓNK EMLÉKEI FRANCIAORSZÁGBAN”

c. egyéni gyűjtést, 1999. október 19-én a párizsi Magyar Intézet mutatta be. Tematika: E tárlaton kiemelten szerepelnek Széchenyi István és reform-kori utazó kortársai, valamint a Kossuth-emigráció emlékei francia földön. ( 35 tabló, Messik M.)  Meghívások. Párizs – Magyar Intézet (1999), Budapest, MVSZ székház (2000), Vác (2001), MKA előadások (2008, 2009.) A Párizsban tartózkodó, az első kiállítás megnyitóján is jelen levő Sütő András ekkor írta a kiállítási vendégkönyvbe a magyar emlékek kutatásáról szóló megjegyzését a szerzőnek: „… ajánlom kezdeményezze a globális méretű magyar számbavételt úgy, ahogy ezt mostani kiállításával elkezdte “(1999. X. 19.) (A szerző – e javaslatot kötelező feladatának tekintve- egyesület-szervezésbe kezdett, mivel láthatóvá vált, hogy e munka – az országonkénti gyűjtés- csakis az egyéni és csapatmunka közös összehangolásával végezhető eredményesebben. Így alakult meg az akkori MVSZ keretében, közhasznú szervezetként, a Magyar Emlékhelyek Műhely, majd 2001. január 15-én már független szervezetként 18 alapító taggal a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület, a MEVE.)

A fenti két kiállítás együtt „Reformkori utazóink és 48-as emigrációnk emlékei Angliában és Franciaországban” címmel, megjelent a Magyarok Háza Csontváry- és Bartók-termében, 2000. március 13-án, népes közönség előtt, dr. Frank Tibor, dr. Karafiáth Judit köszöntőjével, Faragó Laura közreműködésével. (E tárlatokról az MTV „Aranyfüst” c. műsora – riporttal- számolt be) Több előadás témája volt 2001-2011 között a Kossuth-emigráció.

6./ „MAGYAR EMLÉKEK BRITANNIÁBAN”

Első bemutató: 2000. augusztus 24-én Budán, az MKA Székházban, Nigel Thorpe brit nagykövet köszöntőjével, a szerző (Messik Miklós) ismertetőjével. A tárlatról a Duna Televízió is beszámolt. Tematika: A gyűjtés áttekinti az angliai, a skóciai magyar emlékhelyeket, Skóciai Szent Margittól a XX. század végéig, illetve Zsigmond királytól – a magyar reformkori, újkori tudósok, diákok, írók, művészek, sportolók, utazók nyomáig, a reformkori utazóink emlékeitől – a magyar szabadságharcos emigrációk emlékéig. (a szerző azonos című – megjelenés előtt álló- könyve alapján) Meghívások: Még 2000 – ben a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában, majd 2004 ben Skóciában: Edinburgh-ban a Napier Egyetemen, Galashiels-ben, majd a Marlowban az All Saint Church Hall-ban és londoni Mindszenty Házban mutatkozott be e gyűjtemény a MAOSZ és az ARKME meghívására. 2008-ban a budapesti Sylvester János Protestáns Gimnáziumban, majd a Budapesti Skót Misszióban, Greg Dorey nagykövet úr köszöntőjével nyílt meg. Egyes MKA előadások alkalmával (2008, 2009) részletekben volt látható. A 45 tablónyi gyűjtés – bőséges – kiegészítésével hasonló című könyv készül) A szerző London és környéke magyar emlékei c. kisfilmje (Edelényi Gáborral operatőrrel) 2006-ban, míg a „Magyar sikerek Londonban” (világkiállítások sikerei) c. kisfilm 2009-ben készült, Kiss Ottó technikai közreműködésével. A tárlatot 2009-ben Aranyosgyéresen is láthatta a közönség, a Tiver szállóban, amelynek falára az Erdélyben letelepedett (John) Paget János (Széchenyi angol barátja) emlékére 3 nyelvű (magyar, román, angol) felirattal gránit táblát állított a tagság.

7./ „BUDA ÉS A BUDAI VÁRNEGYED OLASZ EMLÉKEI”

Első bemutató: 2002. szeptember 9-én, Budán az MKA. Székházban. Tematika: A tárlat bemutatja a Várnegyed olasz vonatkozásait: az egykori „Olaszok utcáját”, a Mátyás-kor olasz vonatkozásait, az itáliai polgárok emlékeit, a középkori kapcsolatoktól kezdve egészen a menekülteket mentő Angelo Rotta emléktáblájáig, a Várnegyed legszebb épületei között „sétálva”. .Meghívások: A 14 tablónyi kamara-kiállítás először 2002 őszén a Bor Ünnepe rendezvény-sorozat alkalmával jelent meg. /A gyűjtés egy része beépítésre került a 38 tablónyi „Budavár visszavétele” emlékére kihelyezett tárlatba, mely az MKA székházában 2009. , majd kiegészítésekkel 2010. és 2011. években – szeptember 2-án a visszavétel napján – az előadás-sorozat illusztrálásaként került bemutatásra. Azonos című kisfilmünk is készült, 2009 –ben. (Messik Miklós, Kiss Ottó)

8./ „MAGYAR MÚLT NYOMÁBAN ITÁLIÁBAN, OLASZ EMLÉKEK HAZÁNKBAN”

Első bemutatás: 2002. október 13. Budapest, MKA, a tagság közös munkájaként.Tematikája: Szent István korától – napjainkig, az itáliai-magyar kapcsolatok művészeti, tárgyi emlékei, jeles magyarok emlékhelyei Itáliában, neves olaszok nyomai hazánkban. Egyesületünk 61 tablónyi (eredetileg kétnyelvű) közös munkája, kiállítása, az alább felsorolt városokat szép sikerrel megjárta, valamint – azonos címmel- a tagság katalógust jelentetett meg, s közreműködött a Florio Banfi könyv kiegészítéseinek (Magyar emlékek Itáliában – Szeged, 2005) kutatásában. Meghívások: Budapest MKA Székház; (2003) Parma, Ravenna, Faenza, Capestrano /2002/; Róma, Palazzo Barberini (2003) Budapest – Olasz Intézet, Szeged – Olasz Kulturális Központ, Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Központ / 2003/; Érd – Földrajzi Múzeum és Vác – Madách Gimnázium /2006/ ahová a gyűjtést az országos középiskolai olasz-nyelvi versenyre hívták meg.

9./„RÁKÓCZI ÉS KURUC EMLÉKEK EURÓPÁBAN”

Első bemutatásra a kuruc-szabadságharc kezdetének 300. évfordulón 2003. év június 16 -án (Rákóczi határátlépésének a napján) Budán, az MKA székházban került sor. Az egyesületi tagság eddigi legnagyobb, 65 tablónyi munkája, 2003-ban jelent meg, a NKÖM és a Rákóczi Szövetség támogatásával. Tematika: a tárlat 13 európai ország Rákóczi-emlékeit ismertető képekkel, szövegekkel, térképekkel, illusztrálja (a tagság, s néhány támogató felvételeivel) Rákóczi hazai, külhoni, ifjúkori és bujdosás-kori emlékeit. Meghívás: A nagy utaztatás előtt, elsőként a Budai Várban, a Magyar Kultúra Alapítvány Rákóczi-termében került sor (2003. június 13-án) a teljes tárlat bemutatására, míg a Corvin-teremben nagyszerű előadóművészek, Bánffy György és neves ének- és tárogatóművészek léptek fel. (E kiállítást még Mádl Ferenc elnök úr is látta, s dicsérő levelet küldött címünkre) 2009. szeptemberéig 38 kiállításon, számos hazai város mellett több határon túli városban (pl.: Rozsnyó, Komárom, Nagykapos, Ipolybalog, Kassa, Beregszász, Munkács, Csíkszereda, Déva, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Nagyenyed) mutatkozott be. Külföldön is megjelent néhány Rákóczi emlékhelyet illusztráló tabló: Franciaországban (6 városban), Itáliában (5 városban) valamint Nagy Britanniában (3 városban) – az aktuális Magyar Évadokban (2001, 2002, 2004. években) az illető ország magyar emlékhelyeit bemutató kétnyelvű kiállításaink részeként. Bemutatásra került a tablók egy része Schlossfarachban a kastélyban, majd a teljes tárlat Bécsben (a Magyar Otthonban), Szófiában (Magyar Intézetben), s többek között a „kuruce” családneveket őrző, festői Bukowina Tatrzanskában, Dél-Lengyelországban, ahol igaz barátsággal várták.

E tárlat a meghívásoknak megfelelően járta, járja az országot Miskolc,(Lévay József Gimnázium) Galagahéviz, (Kodály Zoltán Művelődési Központ) Gyöngyös (Vak Bottyán János Gimnázium), Szerencs (Református Közösségi Ház) 2009. évi meghívásait követően is folytatta országjáró körutazását. Budapest, Berkesz, Rád, Dunaharaszti (II. Rákóczi Ferenc nevét viselő iskolák) Lábatlan, Karva, (Művelődési Házak).Dunaharasztin a II. a Rákóczi Ferenc nevét viselő Általános Iskolában példaadó vetélkedő keretében állították ki, s vállaltak gondnokságot a tárlat felett (2011.), a további meghívások között.

„Balassi emlékek nyomában: Zólyomtól Esztergomig” címmel rövidfilmet készítettünk a Régi Magyar Vers Ünnepére a költő születésének 455. évfordulójára (2009. év október 20.), MKA székházban rendezett ünnepi estre. (Szövegkönyv: Messik M., Kép: Kiss Ottó, narrátor: Benyik Béla) 2009 óta minden szeptemberben a Balassa Társasággal közös estet rendezünk.

10./ „ERZSÉBET MAGYAR KIRÁLYNÉ EURÓPAI EMLÉKEINÉL”

A tárlat első bemutatójára – a magyarságot igen kedvelő királynéra emlékezve-  2003. november 17-én Budán, (az MKA –ban) került sor. A különböző helyszínekre meghívott Magyar karitatív hercegnők, királynék…c. kiállításokon e tárlat több tablója is szerepelt 2004 -2012 között (hiszen Erzsébet királyné adakozásairól is ismert volt)  A 30 tablónyi (Münchentől Genf-ig és Budapesttől Írországig) emlékhelyeket bemutató gyűjtemény, néhány egyesületi tag felvételeivel készült. (Tiner Tibor, Messik Miklós, Molnár Ágnes, Beck Mária, Sármány Ágnes, Chikány Gábor, Gondos Béla) A Pestszenterzsébeti Erzsébet királyné Szakközépiskola 2012 novemberében az Erzsébet-napokra meghívta, s a gyűjtemény őrzését, állandó gondnokságát vállalta.

11./ „JÓKAI MÓR EMLÉKEZETE A KÁRPÁT MEDENCÉBEN, EURÓPÁBAN”

Eső bemutatás: 2004 május 5., Buda, MKA. Székház (a tárlatról az MTV Aranyfüst műsora beszámolt) Tematikája: Jókai és kortársai hazai és külhoni emlékei, Rév-Komáromtól Erdélyig, Balatonfüredtől- a Svábhegyig, Bécstől – Nizzáig, épületek, emléktáblák, tárgyi emlékek képeivel – az írófejedelem nyomában. A 33 tablónyi tárlat az Egyesület tagságának közös munkájaként született (Molnár Á., Sármány Á., Tiner T., Chikány G., Deák P., Messik M., Gondos B., felvételeivel). Meghívások: A közönség láthatta a nagy regényíró halálának 100. évfordulóján Budapesten az MKA Székházában; majd meghívta Békéscsaba (Lencsési Művelődési Központ) Mosonmagyaróvár (Piarista Gimnázium), Pápa Református Kollégium /2004/; Budaörs (Jókai Művelődési Központ) /2006/, Öreg-Komárom (Komarno) a Jókai Múzeum, Vác (Apor Vilmos Főiskola) Győr (Péterfí Evangélikus Líceum) Tata Református Gimnázium /2008/, Bécsben, (Magyar Otthon), Miskolc (Jókai Mór Református Általános Iskola és a Lévay József Református Gimnázium) Kazincbarcika, (Jókai Mór Gimnázium ) /2009/, Csepel Kazinczy iskola; Táborfalva: Jókai Művelődési Ház /Rákoscsaba: Jókai Mór általános iskola /2011. 2012/

12./ „MAGYAR KARITATÍV SZENTEK, HERCEGNŐK, KIRÁLYNÉK EMLÉKEINÉL EURÓPÁBAN”

Első bemutató: 2005 április 26., MKA. Székház (a KESZ támogatásával) Tematika: Az Árpád-házi szent és boldog karitatív hercegnők, királynék s Erzsébet magyar királyné emlékhelyeit, legszebb hazai és külhoni ábrázolásait mutatja be a tárlat, életrajzi szövegekkel, illusztrációkkal. Az kiállítás az egyesületi tagság 2005. év elején készített 40 tablónyi gyűjtése. Meghívások: Budapest MKA Székház, Vác, Apor Vilmos Főiskola, Köbánya: Lengyel templom /2005/ Balatonlelle, Szentháromság templom (2012 augusztus, szeptember), Budapest:Törökőri Szent Teréz templom (2012, szeptember-november)

13./   „EMLÉKEK NÉLKÜL NEMZETNEK HÍRE CSAK ÁRNYÉK…”VÖRÖSMARTY MIHÁLY NYOMÁBAN

című 16 tablós kamara-kiállításunk a költő halálának 150. évfordulóján 2005 decemberében, az MKA székházban került először bemutatásra, néhány tag (Deák Piroska, Molnár Ágnes, Messik Miklós, Sármány Ágnes, Chikány Gábor, Beckné D. Mária felvételeivel). Érdre, a Vörösmarty Gimnázium meghívására 2006-ban érkezett. Azóta bemutatásra került a budapesti Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, és a költő nevét viselő Szentgotthárdon is (2008). A Vörösmarty Általános Iskola gondozását vállalta (2012 novemberétől)

14./ „GLORIA VICTIS – 1956-OS EMLÉKHELYEK NYOMÁBAN ITTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN”

Első bemutatás: 2006. októberében Budán (MKA), a Glória Victis előadás­sorozatunkhoz kapcsolódva. Tematikája: A tagság 56 tablónyi felvételével és egy sikeres előadás-sorozattal kívánt méltó módon emlékezni az 50. évfordulóra, a hősökre, a világban fellelhető emlékeikre, fejfákra, sírokra, művészi ábrázolásaikra, Európában és a tengerentúlon. (a Corvin-köztől Chiléig, közel 500 felvétel mutatja a művészi emlékeket!) A tagság felvételei – tengerentúli barátaink képi kiegészítésével. Meghívások: A tárlat bemutatásra került: Budapesten – az MKA Székházban, Mohácson, Tabajdon, Nagykaposon (ma Szlovákia), Debrecenben, Verőcén, Vácott, Salgótarjánban, Kerepestarcsán, Pápán (Református Kollégium), Mosonmagyaróváron (Piarista Gimnázium), Sopronban (Berzsenyi D. Gimnázium, Nyugat-Magyarországi Egyetem), Kópházán, majd Csornán a Premontei Múzeumban. (2009), Csepel-Kazinczy F. iskola, Budai Vár: Magyarság Háza (2011) Budapest, Kosztolányi Dezső Gimnázium (2012) A gyűjtés még több hazai és határon- túli meghívás előtt áll.

15./ „ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBÓL – BARTÓK BÉLA EMLÉKEI  ITTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN ”

Első bemutatás: 2006 december 2-án, Budán, az MKA székházban. Tematikája: Bartók emlékek, emlékhelyek, ábrázolások, itthon, Európában és a tengerentúli területeken. (Hasonló címmel jelent meg Messik Miklós könyve a zeneszerző és kutató születésének 125. évfordulója emlékére, saját és közös felvételekkel)A 18 tablóra épített kamara- kiállításunkat közösen állítottuk ki a neves képeslap-gyűjtő Steiner Józsefné (Nagyatád) kitűnően illusztrált anyagával, az első bemutatáskor. A tablókon az egyesület lelkesebb tagjainak (Deák P., Molnár Á., Sármány Á, Messik M.,) felvételei láthatók.

Meghívások: Budapest, MKA (2006), Szombathelyen 2007 novemberében, Pápán ( a Bartókról elnevezett iskolákban) 2008 januárjában, Pápán 2008. februárban, ezt követően Mosonmagyaróváron a Piarista Általános-és Középiskolában, Győrben a Péterfy Sándor Evangélikus Líceumban, majd Tatán, 2009-ben pedig Kőszegen, Csornán, Galgahévizen, Turán, eztb követően a budapesti Pesti úti Bartók-iskolában, Miskolcon a Lévay József Líceumban, majd Sárospatakon szerepelt (a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában) a gyűjtemény. (2009), Budapesten a Balassi Intézet Márton Áron kollégiumában, Iregszemcsén a Bartók-Házban (2011) Budapesten: Bartók Zeneiskola, ahol vetélkedőt is rendeztek a tárlat és a könyv anyagából (2012 októberében) A zeneiskola a tárlat gondnokságát vállalta.

16./ „MAGYARORSZÁG VIRÁGA, ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET EMLÉKHELYEI EURÓPÁBAN”

Első bemutatás: 2007. május 11-én, Cambrai-ban a katedrálisban. Tematikája: A legszebb hazai és európai Szent Erzsébet templomokat, ábrázolásokat, az ismertebb és kevésbé ismert műalkotásokat bemutató gyűjtésnek, a 35 tabló felvételeinek többségét (370 felvételt) néhány tag és külhoni tiszteletbeli tag készítette.

A hazai és az elszakított területek emlékei mellett lengyelországi, ausztriai, szlovéniai, itáliai, németországi, franciaországi, angliai templomok és szépséges műalkotások szerepelnek a tárlaton Szent Erzsébet tiszteletére. Az utolsó tablón érdekes ízelítőt adunk a tengeren túli ábrázolásokból, részben a külső segítők megküldött képeivel, Ciprustól – Jeruzsálemig, Chilétől – Calgary- ig, Honolulu-tól – Saigon-ig.

Meghívások: A kiállítás első bemutatója Cambrai városában volt (2007 májusában), majd a második meghívó Aachen városában az Elisabeth- Mutterhaus volt. Mindkét helyszínen népes közönséggel és szép sikerrel szerepelt a tárlat. Cambrai-ban, a zsúfolásig megtelt Katedrálisban, francia kórus (egyetlen magyar tag nélkül!) a magyar himnuszt magyar nyelven énekelte el a jeles évfordulón, Erzsébet tiszteletére, szép adományként a magyar vendégek, a követség és a kiállítók számára is. Magyarországon elsőként Budán a Várban, a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában mutatta be az Egyesület 2007 június 15-én, ünnepi megnyitóval a gyűjteményt. A kiállítás 2007. év II. félévében meghívást kapott az alábbi hazai és külhoni helyszínekre: Pilisszentkereszt, Szada, Párizs, Segesd, Budafok – Nagytétény, Kassa, Budapest, Budaörs, Székesfehérvár. 2008 évben Törökbálint, Piliscsév, Budapest (Bánki Donát M. Főiskola, Belvárosi Templom, Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia, Budai Ciszterci Szent Imre templom, Alsó-vízivárosi Szent Erzsébet Plébánia-templom, Lengyel- Ház), Sopron, Sárospatak, Balatonkenese helyszíneken, 2009-ben pedig Győrben, Esztergomban az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában, Csornán a Premontei Múzeumban, Ipolytölgyesen a Gyermekotthonban, Vácott (a Ferences templomban) , Kópházán (a Művelődési Házban) jelent meg. A fotó-dokumentációs tárlat több külföldi meghívás helyszínén – így 2008 őszén: a londoni Szent István ház Szent István ünnepén jelent meg az ARKME, a MAOSZ támogatásával, a Volánbusz önzetlen segítségével. Majd Lyonba a lyoni Magyar Katolikus Misszió és a helyi Magyar – Francia Baráti Társaság támogatásával érkezett. 2009. év nyarán a franciaországiLa Salettezarándokhely meghívásával (a váci püspökség támogatásával) került bemutatásra a „Magyarország és szomszédjai c. konferencián”. A tárlat 2009-ben, Erzsébet-napra Böjte Csaba testvér meghívására – nagy tisztelettel- Erdélybe (Dévára, Szászvárosba), majd további országos körutaztatásra indult Tata ( Református Gimnázium, Kálmán Attila igazgató úr köszöntőjével) „Szent Erzsébet kiállítások” címmel, magyar és francia nyelvű összefoglaló készült a tárlat bemutatkozásáról az első 24 meghívó helyszínen, 2009 tavaszán. „A magyar nép barátai -Egy ferences királyfi: Anjou Szent Lajos nyomában” címmel, kisfilm készült a szent rokonról, Szent Ferenc évében, 2009 őszén, aLa Salette-iút nyomán, (Deák Piroska, Kiss Ottó, Messik Miklós, Szöllősi Annamária közreműködésével.) További országjárása: Balatonlelle, rom. Kat. templom, Galgahévíz: Kodály Műv. Ház, Tokaj: Tourinform irodaház kiállító-terme, Mór: Szt. Erzsébet iskola, Várpalota: Thury vár, Budapest: Magyar Szentek temploma, Rózsák tere: Szent Erzsébet templom, Albertfalva: Szent Mihály templom (2011) Balatonlelle: Rk. Templom Pestszenterzsébet: Szent Lajos király templom;Óbuda: Balassa Bálint Int. Márton Áron Kollégiuma, Devecser: Szent Antal templom (2012 okt.), Veszprém: Szalézianum, Székesegyházi altemplom (2012 nov.)

17./ „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS KORTÁRSAI EMLÉKEZETE EURÓPÁBAN…”

Első bemutatás: 2008. november 11. én az Óbudán – az utazó nevét viselő­két tannyelvű gimnáziumban.Tematikája: Körösi Csoma Sándor és neves kutató, utazó hazai kortársai emlékei Európában, emlékhelyek, épületek, emléktáblák Csomaköröstöl – Göttingenig, Párizstól – Londonig. (M. M. gyűjtése) Meghívások: A tárlat bemutatásra került: Budapesten a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban a Körösi – emléknapok keretében (2008) és Győrben a Péterfy Sándor Oktatási Központban (2009) „Kőrösi Csoma Sándorra emlékezünk” címmel kisfilm készült, 2009-ben.

Megjegyzendő: Erdély másik szülöttéről Benedek Elek emlékezete címmel kisfilm készült az író születésének 150. évfordulóján szintén 2009 -ben.

18./ „BUDAVÁR VISSZAFOGLALÁSÁNAK EMLÉKEZETE – ITÁLIAI EMLÉKEK NYOMÁBAN”

(A hősi halált halt D’Aste Michele báró emlékére) A 38 tablónyi tárlat a Budavári Önkormányzat támogatásával került 2009. szeptember 2-án bemutatásra, az 1686 évi ostrom sordöntő napjának évfordulóján, a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában, Ernesto Piacentini (Rómából meghívott kutató), az I. kerületi alpolgármester, a pápai nuncius, az olasz katonai attasé, s népes közönség jelenlétében. (Messik M. szövegével, Kiss Ottó, Deák Piroska, Szőllősi Annamária közreműködésével egy kisfilm is készült: „Budavár itáliai emlékei” címmel, 2009 őszén, Buda felszabadulásának emlék-napjára)  Eredetileg – a már említett- 14 tablónyi kamara-kiállítás először 2002 őszén a Bor Ünnepe rendezvény-sorozat alkalmával jelent meg. /Az „Itáliai emlékek Magyarországon” c. gyűjtés egy része beépítésre került a 38 tablónyi „Budavár visszavétele” emlékére megjelent tárlatba, mely 2009. , majd kiegészítésekkel 2010. és 2011. években  – szeptember 2-án, Budavár visszavétel napján – az előadás-sorozat illusztrálásaként került bemutatásra/

19./ „KAZINCZY EMLÉKEKHELYEK NYOMÁBAN: ÉRSEMLYÉNTŐL – SZÉPHALOMIG”

E gyűjtésünk 2009. november 10-én kerül bemutatásra Budapesten, az MKA Székházában, majd a Budapesti Műszaki Főiskola, Bécsi úti épületében, utána Tatán (december 8-án)a Kristály Szállóban, az egykori – Kazinczy és kortársai által is látogatott- történelmi „Szarka” fogadóban. Több hazai és határon túli város meghívására – vetített előadással- utazott tovább tárlatunk (Tata, Mosonmagyaróvár, Szécsény, Miskolc, Érsemjén…) „Érsemjéntől – Széphalomig, Kazinczy emlékek nyomában” címmel rövidfilm készült 4 tag közreműködésével.  Az Óbudai Egyetemen is bemutatásra került, majd a csepeli Kazinczy iskolában. A győri Kazinczy Gimnázium (2009) gondnokságot vállalt a kiállítások között a tárlat felett.

20./ „SZÉCHENYI EMLÉKEK NYOMÁBAN EURÓPÁBAN”

címmel, „A legnagyobb magyar és reformkori kortársainak emlékei nyomában” alcímmel, 2010. év első félévében (a korábbi és új kutatási anyagok felhasználásával) esztétikus, nagyméretű tablókkal (33 tabló, méret 70X100 cm) került kiállításunk a meghívó városok közönsége elé. A „legnagyobb magyar” halálának 150. évfordulója alkalmából az MKA Corvin ­termében, 2010. április 6-án (18 órakor), ünnepi előadással és kiállítás – bemutatóval, kísérő-filmmel emlékeztünk a legnagyobb magyar életére. A 16 európai ország Széchenyi István (mellette apja és fiai) emlékeit bemutató tárlat olvasmányos formában, izgalmas életrajzi részletekkel 500-nál több színes felvétellel (a tagság felvételeivel), a „nemzet napszámosa” idézeteivel utaztatja a látogatót. A kiállítás leírásai Széchenyi István legszebb – és napjainkban is elgondolkodtató – gondolataival egészülnek ki. Rendezvényeink fejlécére helyezzük Széchenyi István mindenkor aktuális gondolatát: „Nem lehet tisztességes emlékezés nélkül nemzetet építeni”   A Budavári bemutató után Nagycenken a Széchenyi-kastélyban jelent meg sikerrel a tárlat, mielőtt országjáró és külhoni körutazásra indult. Budapest: Fasori Gimnázium, Vas utcai Széchenyi Középiskola, Telepes utcai Széchenyi Ált. Iskola, Gellért Szálló: Széchenyi Bál, Makadám Klub, Balassi Intézet, Miskolc: Lévay Gimnázium, Szabadka: Egyetem, Vác: Credo Ház, Esztergom: Szt. Erzsébet Gimnázium, London: Szent István Ház Mosonmagyóvár: Piarista Gimnázium, Győr: Széchenyi Egyetem, Péterfy Lyceum, Komárom: Széchenyi Gimnázium, Nagykanizsa: Művelődési Ház, Révfülöp: Tóparti Galéria, Balatonarács: Széchényi Ferenc Szakközépiskola; Balatonlelle: Művelődési Ház; Szeged: Széchenyi Gimnázium; Erdély: Marosvásárhely: Sapientia Egyetem; Csíksomlyó: Jakab Antal Tanulmányi Ház (előadás:kegytemplom); Székelyhíd; Felvidék: Nagykapos, Nagytárkány, Kárpátalja-Beregszász; Munkács, Balatonföldvár, Veszprém, Balatonlelle (2012) A 2010. évben került sor a Széchenyi emlékek nyomában Európában c.könyvünk ( Deák Piroska- Messik Miklós- Szöllősi Annamária…) bemutatójára, amely 512 oldalon 700 –nál több képpel, illusztrációkkal, térképekkel mutatta be Széchenyi hazai és európai emlékeit, tanulságos utazásait.

21./ ERKEL EMLÉKEK, EMLÉKHELYEK  /”A gyulai németvárosi tanító házától az operaházi babérkoszorúig” /

A magyar nemzeti opera megteremtőjének élet-pályáját, állomásait mutatja be a tárlat a Kárpát-medence területén, de kitér – a zeneszerző élénk külhoni kapcsolatait se feledve- Erkel nevezetes sakk-tevékenységére is. Már több hazai, budapesti, vidéki iskolában, intézményben kiállításra került (Budapest, Demecser, Mosonmagyaróvár, Vác), az Egyesület által készített hasonló című kisfilm sikeres bemutatásával párhuzamosan.

Az Erkel-emlékhelyekről -8 oldalon- megjelent egy áttekintő képes-cikkünk a Napút 2010/8. számában a „Nemzeti opera megteremtője nyomában” címmel.

22./ „HÍRHEDT ZENÉSZE A VILÁGNAK”- LISZT EMLÉKEKNÉL EURÓPÁBAN…

c. tárlatunk 2011-ben jelent meg a zeneszerző és virtuóz születése 200. évfordulóján. A tablók bemutatják Doborjántól (a mai Raiding-től) Skóciáig,  Párizstól Londonig, Rómától – Weimarig a világhírű – és világot járt- magyar zeneszerző emlékeit, emlékhelyeit, művészi ábrázolásait. Életének tanulságos és érdekes részletei – hazai és európai lakhelyei- mellett képet kapunk a virtuóz előadó fellépési színhelyeiről, de a nagyvonalú és önzetlen ember életpályájáról is. A tárlathoz kapcsolódott (és kapcsolódik) az előadás-sorozatunk is amelyet az évforduló évében a Liszt Társaság közreműködésével valósítottunk meg. Az impozáns tablók (19 db.)  bemutatásra kerültek: Budapest: Magyarság Háza, Óbudai Egyetem,Pilisszentkereszt: Közösségi Ház, Vác:Credo-Ház(2011),Balassi Intézet: Márton Áron kollégiuma,Bp.-Kőbánya: Lengyel Közösség; Esztergom: Zsolt Nándor Zeneiskola (2012 október), Mosonmagyaróvár: Piarista Gimnázium (2012. november)

23./ „Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék” – Magyar emlékek nyomában Európában

Ez a tárlat végigtekinti Európa országainak legizgalmasabb magyar emlékeit, szubjektív válogatás alapján, állandóan bővülő formában…