„Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem.” (báró Eötvös József)

Az immár 15 éve Kutató Körként, majd 2001. óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli területek, Európa és a nagyvilág magyar emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös örökségét kutatja és mutatja be. A tagság hatalmas adattára segítségével, immár 15 éve tartó előadásaival „bejárta” a már megjelölt – és felkutatott, de még jelöletlen- európai magyar emlékhelyek javát: Skóciától – Szicíliáig, de előadásainkkal jócskán „jártunk” tengerentúli területeken is Új Zéland-tól – Argentináig, Japántól – New Jersey-ig. Alapító Okiratunknak megfelelve kiállításainkkal, kiadványainkkal kívánjuk elősegíteni, itthon: múltunk emlékeinek megbecsülését, külhonban: a külföld jobb magyarságismeretét. Neves kutatók, követek köszöntötték rendezvényeinket.  A 2013. év I. félévi program-tervében továbbra is az aktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak a tematikai és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozataink is. Célunk, hogy az egyesületi kutató-kör munkájával, a szélesebb közönség előtt minél magasabb színtű előadások, kiállítások keretében mutassuk be: hazai és külhoni értékeinket, jelölt és jelöletlen emlékeinket. Az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával – neves személyek nevét viselő középiskolák részvételével- rendezzük valamennyi művelődéstörténeti előadásunkat. Rendezvényeinket 18.00 órai kezdettel – általában- kéthetenként, szerdai napokontartjuk.  Esedékes előadásainkról részletesebb meghívókat – az előadók, művészek nevével- legkésőbb a megelőző programra készítünk.

 

A nagyközönség számára rendezett előadások, könyvbemutatók helyszíne:

a Budavári Nagy-boldogasszony (Mátyás) templom plébánia-épületének dísztermében

1014. Budapest, Országház utca 14.

(a Szentháromság-téri épület belső átalakításai miatt – átmenetileg-  előadások a székhelyünk szomszédságában)

Egy-egy est alkalmával általában két – vetített- előadás hallható, közben rövid szünettel, 18.00 – 19. 45 óra között!

 

Az Egyesületi Kutató Kör találkozóinak helyszíne:

Magyarság Háza, 1014. Budapest, Szentháromság tér 6. III. 46. szám alatt,

a „Budai Parmenius István” kisteremben, a tagok és pártoló tagok és a meghívottak részvételével

(Az 1 órás előadást és a kérdéseket kötetlen megbeszélés és a további feladatok tervezése követi)

JANUÁR

2013. január 16. (szerda)

18.00 -18.50 – Magyar emlékek nyomában – Törökországban (III.) /Plébániai díszterem/ „Árpád-házi Szent Piroska emlékeitől – a Héttoronyig” c. vetített előadás a tagság
(Gondos Béla, Deák Piroska, Gáspár János,Kiss Ottó és Messik Miklós…) képeivel

19. 00 -19. 45 – Beder Tibor, tanár (Csíkszereda) „Gyalogosan Törökországban” c. könyvének bemutatása

 

2013. január 30.(szerda)

18.00-19.00 – Egyesületi Kutató Kör: „Itt ringatták bölcsöm,…” Híres magyarok szülőházai.

Magyarság Háza:

Kapocsy György könyvének ismertetését követően „utazás” az egyesület tagságának vetített képeivel

Budai Parmenius-terem a 2013. évben „évfordulós” nagyjaink szülőhelyeinél

 

FEBRUÁR

2013 február 13.(szerda)

18.00- 18.50 – 300 éves a Budai Vár Szentháromság-szobra. A mai szoborcsoport és „olasz” elődje.

Plébániai díszterem

Herczeg Renáta művészettörténész és Messik Miklós műemlékvédő, egyesületi tagok előadása

19.00-19.45 – A Budai Vár itáliai emlékei (az Egyesület kisfilmjének bemutatása) Meghívott vendégünk: Az Olasz Köztársaság budapesti nagykövet asszonya

 

2013 február 27.(szerda)

18.00-19.00 – Jeles magyarok Európában (V.)

Plébániai díszterem

Eötvös József és Trefort Ágoston életpályája, 1836-37 évi közös európai utazása
(200 éve született Eötvös József, 125 éve hunyt el Trefort Ágoston)

Meghívott vendégünk: Császtvay Tünde, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese

Írország magyar emlékeinél…  „Szegénység Irlandban” (Eötvös József Írországról)
A nevezetes utazás és az utazók emlékhelyeinek bemutatása: a tagok felvételeivel, naplórészletekkel, az Eötvös József  és a Trefort Ágoston Gimnázium meghívott diákjainak közreműködésével

MÁRCIUS

 

2013. március 13.(szerda)

18.00-19.45 – A Kossuth-emigráció emlékeinél Európában (IV.) 200 éve született jeles Kossuth-tisztek:

Plébániai díszterem

Guyon Richard, Kmety György és Ihász Dániel hazai és külhoni emlékezete. Előadás a tagság vetített képeivel.

Vendégünk: dr. Frank Tibor az Angol-Amerikai Intézet igazgatója, és dr. Hermann Róbert történész „Egy magyar szabadsághős bath-i szülőházának felfedezése” címmel

Messik Miklós 1999. évi kutatásainak bemutatása. Gáspár János a törökországi Kmety-emlékekről.

 

2013. március 27. (szerda)

18.00-19.45 – Egyesületi Kutató Kör: London környéke magyar emlékei (II.)A déli part c. kisfilm bemutatása

Budai Parmenius terem

A 430 éve elhunyt Budai Parmenius István emlékei nyomában (Oxfordtól a Sable szigetig…)

 

ÁPRILIS

 

2013. április 17. (szerda)

18.00- 18.50 – Magyar irodalmi emlékhelyek (V.) Gárdonyi Géza, az „egri remete”  nyomában

Plébániai díszterem

Rövid irodalomtörténeti utazás térben és időben, emlékhely-képekkel (Agárdtól- Egerig) közreműködő diákokkal, naplórészletekkel! Vendégünk: dr. Ajkay Alinka irodalomtörténész

18.55- 19.45Földre néző szem Gárdonyi Géza füveskönyvének legszebb gondolataiból…

Keller Péter a leszármazó és a Gárdonyi Géza Iskola meghívott diákjainak közreműködésével

2013. április 24.(szerda)

18.00-19.00 – A 250 éve született Batsányi János emlékei nyomában /Tapolcától – Párizsig /

Budai Parmenius terem

Párizs és környéke magyar emlékei (II.) címmel, az Egyesület kisfilmjének bemutatása

MÁJUS

 

2013. május 15.(szerda)

18.00-18.50 – Az „Érmellék 100 híressége” Sóki Béla könyvének, s az Egyesület felvételeinek bemutatása

18.50- 19.45 – „Emlékművek, emléktáblák Bihar-megyében”

Plébániai díszterem

Meghívott vendégeink: az író, kutató Dukrét Géza és Csorba Sándor levéltáros Nagyváradról

 

2013. május 29.(szerda)

18.00-19.00 – Az erőt adó hit példája: magyarok a Gulágon
Vendégünk:Gulácsy Lajos ny.ref. püspök Munkácsról.

Plébániai díszterem

Olofsson Placid atya – hasonlóan- emlékezetes évei és derűlátása. Részletek Rózsás János kutatásaiból(vetített előadás) 

JÚNIUS

 

2013. június 12. (szerda)

18.00-19.45 – Szent István király tisztelete és emlékezete Európában (I.) /halálának 975. évfordulójára /

Plébániai díszterem

Emlékművek: Esztergomtól- Rómáig, Bambergtől- Aachen-ig. (a tagság vetített előadása) Vendégünk dr. Prokopp Mária professzor asszony szól a legszebb ábrázolásokról

 

2013. június 26. (szerda)

18.00-19.30 – Erdélyország nagy alakjai (II.) Bethlen Gábor emlékei Erdélyben és külhonban (I.) /Budai Parmenius terem/  (a tagság előadása.)

19.00-19.45 Erdély szoborsorsai.  Szoborsorsok a Kárpát-medencében (II.)

Csallóközi Zoltán kisfilmjének bemutatása, a szerző köszöntőjével.

 

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK:

Országjáró kiállítások és előadások meghívásai 2013. január – június között, valamint az Egyesület már megjelent 22 kiállításának rövid leírásai, aktuális meghívásai – januártól- a megújuló honlapon megtekinthetők!

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

„Széchenyi-emlékek nyomában Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi- gyűjtését összefoglaló könyv),

„Párizs és környéke magyar emlékei (II.) – London és környéke (délparti) emlékei (II.)” c. kisfilmünk (2012-2013.)

Az Egyesület már korábban megjelent könyvei, kisfilmjeinek rövid leírásai a honlapon megtekinthetők!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

(2009 évben Aranyosgyéresen Paget János és Isztambulban a „Magyar Rabok” emlékére állított tábláinkat követően,

2010. szeptemberében a felújított Jendrassik síron történt – többnyelvű, vésett- emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben)

Az Egyesület kitartóan szervezi egy Jókai-emlék végleges elhelyezését Bécsben, egy Liszt-tábla állítását Edinburghban.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az elmúlt félévi munkánkhoz is helyszínt biztosító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

a Budavári Főplébániának, valamint az  SZJA 1% -a felajánlóinak, támogatóinknak és pártoló tagjainknak!

Külön köszönet az elmúlt félév valamennyi meghívott előadójának, a tagságnak, valamint az NCA- nak,

az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának, kiállításaink, kiadványaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet az adakozók hozzájárulásáért, s kiemelten Benyik Béla, dr. Chikány Gábor, dr. Deák Piroska, Kiss Ottó,

dr. Lovag Lea, Lőrincz Katalin, Szilvási László egyesületi tagok munkájáért és Messik György pártoló tag eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását

– így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III. 345- 346.

t.: (+36-1)201-1982 m.: 06-20-476-9718  www.magyaremlekekert.hu  [email protected]