Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2018. év I. félévében

„Bennünket a világeseményekből legfőképpen az érdekel, mi lesz az úgynevezett kis nemzetekkel, főleg pedig:
hogyan élhetjük a jövőben szabadon a magunk életét, s betölthetjük-e a magunk hivatását itt, Európa szívében.”
(Bajcsy Zsilinszky Endre, elhangzott 1943. december 9-én az Országgyűlésben)
„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol” (Illyés Gyula)

A 20 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületként működő szervezet a határon túli magyarság, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Szervezetünk kutatásaival, segyre bővülő adattára, felvételei segítségével 2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Estjeinkhallgatósága az elmúlt évek előadásain már„bejárta” amegjelölt – és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek jó részét, s bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is. Az Egyesület Alapító Okirata szellemében új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését, akülhonban élők jobb magyarságismeretét. 2018. év I. félévi programjában továbbra is azaktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnak atematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. A következő, II. félévben több magyar természettudós és feltaláló évfordulóit is ünnepelhetjük.Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyreszélesebb körben tegye ismertté emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás ügyét. Azelőadásokra az elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság, a diákság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor. Estjeinkre Családtagjaival –belépődíj nélkül-szeretettel várjuk!

Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Székházának Előadóterme

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám alatt (volt VATI székház)Esetenként az eltérő helyszínt külön jelöljük!

JANUÁR

16. (kedd) 18.00 Hunyadi Mátyás emlékei nyomában (I.) Mi történt 560 éve -1458 januárjában – a Duna jegén?

Mátyás trónra emelése, uralkodásának fényes palotái és néhány európai emléke.Dr. Buzás Gergelytörténész, az MNM Mátyás király Múzeuma igazgatójának vetített előadása,Egyesületünk legújabb hazai és külhoni felvételeivel.Meghívott vendégeink, közreműködők: a budapestiHunyadi Mátyás középiskola diákjai, életrajzi- és levélrészletekkel.

/ Az előadásra –kivételesen- a MORUS TAMÁS teremben (XII. kerület Kékgolyó-u. 16/a.) kerül sor! /

FEBRUÁR

6. (kedd) 18.00 Magyarok Lengyelországban (VII.)A „Magyar emlékek Lengyelországban”címmel megjelent kötetet bemutatják a szerzők:dr. Kovács István író, volt krakkói konzul ésMitrovits Miklós történész vetített előadásával – külön kitérve Mátyás korának lengyelországi vonatkozásaira. Köszöntőt mond:Dr. Erdélyi Rudolf a BGA Zrt. vezérigazgatója ésJerzy Snopek a Lengyel Köztársaság nagykövete. .Közreműködnek:a Lengyel Nemzetiségi iskola diákjai.

20.(kedd) 18.00 Magyar emlékek Itáliában (IV.)Velence magyar emlékei nyomában. Velence és a Magyar Királyság kapcsolata – különös tekintettel Mátyás korára.Dr. Terplán Zoltán történész vetített előadása. Meghívott vendégünk:

Massimo Rustico az Olasz Köztársaság budapesti nagykövete. Közreműködnek a Szent László Gimnáziumolaszos diákjai.

MÁRCIUS

6. (kedd) 18.00 Az Orient expresszel Európában (I.) Egy európai luxusvonat története, a világ hasonlóan

híres vasúti vonalai – magyar vonatkozásokkal.Szendrey András a MÁV Nosztalgia Kft. volt igazgatója előadása.„Utazás Londontól- Isztambulig ”Magyar érdekességek az „utazás” állomásain (A 48-as emigráció néhány európai emlékénél). A kezdődő előadás-sorozathoz felvezetőt mond:dr. Messik Miklós egyesületi elnök ésGáspár János.az MKKA elnöke.Meghívottvendégeink: a Vasúttörténeti park vezetősége, a MÁV Baross Gábor Oktatási Központ hallgatói.

20.(kedd)18.00 Magyarok Törökországban (VI.) „Magyar emlékek Törökországban”c. könyv bemutatása.

(Különös tekintettel a Corvinákra és a 48-as emigráció emlékeire)dr. Hóvári Jánosvolt ankarai nagykövet ésPintér Tamás építész, grafikus előadása. Meghívott vendégeink:Yakup Gül a Yunus Emre Budapesti Török Kulturális Központ igazgatója, az Magyar Török Baráti Társaság elnöksége, a Rodostó Alapítvány és az ELTE török szakos hallgatói.

ÁPRILIS

3. (kedd) 18.00 Magyarok nyomában Föld körül (V.) Egy szinte érintetlen része Földünknek:

egy kis királyság Ázsiában: Bhután, a boldog emberek országa. „Álmomban Bhutánban ébredtem!”

Vendég előadónk:Valcsicsák Zoltán a Magyar Bhutáni Baráti Társaság elnökének könyvbemutatója és vetített előadása.Bhután, Tibet és Nepál néhány magyar emléke, egy magyar erdőmérnök Bhutánban.

17. (kedd)18.00:Magyar nemzeti és történeti emlékhelyek (II.) 777 éve történt: királyi szekértábor a Sajónál, a tatár áradattal szemben.A Muhi-csata és megújuló emlékműve. „Muhi 777” címmelKismarty-Lechner Csaba a NÖRI stratégiai igazgatójának vetített előadása. Közreműködnek aIV. Béla Iskola diákjai.

MÁJUS

8.(kedd):Katalónia és Aragónia története- magyar vonatkozásokkal. Magyar emlékhelyek Katalóniában.

IV. Béla féltestvére – Jolánta- útja Esztergomtól Huesca-ig. Magyarországi Jolánta emlékei, magyar világkiállítási és olimpiai sikerek Barcelonában. Felvezetőt mond:Harmat Árpád történész, azegyesületvetített képeivel.

15.(kedd)A170 éve kezdődött 1848/49-es szabadságharc emlékeinél (I.) A tavaszi hadjárat nagy sikere:

Buda visszafoglalása. 200 éve született a budai hadműveletek irányítója: Görgei Artúr.Dr. Kedves Gyula történész előadása. Az életút emlékei Toporctól – Prágáig. A kémikus Görgei.Dr. Chikány Gábor tag, vegyészmérnök előadása, a tagok felvidéki és prágai felvételeivel, aGörgei Artúr Iskola közreműködésével.

JÚNIUS

5.(kedd) A magyar zeneművészet emlékei itthon és a világban (IV.) 175 éve született meg a Szózat zenéje Egressy Béni alkotása,125 éve hunyt el a Himnusz megzenésítője Erkel Ferenc, nemzeti operánk megteremtője.Dr.Szakál Róbert előadása, azEgyesület képeivel, azErkel Zeneiskola közreműködésével.

.

19.(kedd) Magyarok nyomában a Föld körül (VI.) Magyar utazók Örményországban és a Kaukázusban, örmények Erdélyben. „Utazás” Ani–ig, az ősi fővárosig.Gondos Béla egyesületi. tagésHorváth Zoltántanár előadása. Házigazda:Benyik Béla tiszteletbeli elnökségi tag. Meghívottak:az Örmény szervezetek vezetői, tagjai.

(2018. I. félévben tervezett hazai és külhoni kiállításaink tematikája és meghívásainak listája külön szórólapunkon – és januártól rendszeresen- honlapunkon is látható!)

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyve amint az „Az elindultam szép hazámból…”és a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetünk)

2017. évi újranyomtatása mellett több kiadványban is szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány – Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach – Napút folyóirat, 2016) néhány kötet előkészületben.

A korábban megjelent kiadványaink, kiállításaink és kisfilmjeink rövid leírása honlapunkon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK

2009-ben: AranyosgyéresenJohn Paget János emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a„Magyar Rabok”emlékére, 2010. szeptemberében: aJendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: JobbágyibanGubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberébenJókai Móremléktáblánk elhelyezésre került Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi IskolábanSzűcs Sándor, a bátor 1956-os MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak

Az Egyesület köszönetét fejezi ki azelmúlt félévben meghívott előadóknak és a támogatóBethlen Gábor Zrt.-nek,

az SZJA 1% -a felajánlóinak, a Béres Zrt.-nek, minden egyéni támogatónknak és pártoló tagunknak,

azÓbudai Egyetem Bánki Donát Karának Széchenyi-kiállításunk megjelenéséhez nyújtott támogatásáéért.

Köszönet az elmúlt félévbendr.Egyed Istvánpártolónk önzetlen támogatásáért, Deák Nóra, dr. Deák Piroska, Békássy Csaba, Gyöző Miklós, Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor, Lőrinc Katalin, Tari Tamásegyesületi tagok és

Lukács Miklós (fordítói) közreműködéséért,ifj.dr Béres József és apártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását, így távoli emlékeinkről

készült felvételeita készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

Az előadások helyszínét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, Iroda: H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Bethlen Gábor Alapkezelő Székháza

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu[email protected]