Bemutatkozik a „MEVE”

Előzmények:

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület az új évezredben 2001. január 15. – én alakult a világban fellelhető magyar emlékhelyek gyűjtése, bemutatása és megjelölése érdekében.

Az alakuló 18 tagú közgyűlés döntését a már l996-ban elindult azonos nevű Kör egyedi, öntevékeny munkája alapozta meg.

Az alapító előtt – elsősorban franciaországi, angliai vonatkozások és Kossuth emigrációs emlékek gyűjtésekor – publikációit, hazai és külföldi kiállításait követően – célszerűnek látszott, hogy az egyéni kutatások mellett „csapatszellemben” területenként is folytatódjék a felderítés. Nagyméretű, izgalmas, úttörő és időszerű, ugyanakkor hosszabb távú feladat kulturális örökségünk leltározásában az emlékhely-kutatás. A már több ezer felvételből és leírásból álló gyűjtés – teljességre törekvésében – nem elégítheti ki a kutatót. Ezért az egyesület az országonkénti feldolgozást tűzte ki célul, az ezzel járó szép de „napszámos” munkát is – szolgálattal – vállalva. A hétköznapi munka mellett önzetlenül tevékenykedő lelkes(tanár, könyvtáros, mérnök, geográfus, jogász, diák) tagság számos előadást tartott 1999-2004 között. A társaság Európa és a világ magyar emlékhelyeit – neves történelmi személyiségeink vagy eseményeink évfordulója ünnepén- mutatta be. (Rákóczi emlékhelyek Európában, „48-as” emlékek a világban…) Havonta esedékes előadásait – külhoni vonatkozásokról- felvételei, közös és egyéni kutatások alapján tartotta – tartja – a tagság. Pártolói között neves írókat, geográfusokat is üdvözölhet a bővülő kutatókör. Az egyesületet a Fővárosi Bíróság végzésének jogerőre emelkedését követően (2001.június 15.) – a társadalmi szervezetek sorában közhasznú szervezetté minősítette.

Hitvallásunk, céljaink:

A MEVE önálló, független szervezet. Politikai, világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül – bármely irányú szélsőséges gondolkodás elhárításával – a magyar emlékek feltárására és megőrzésére őszinte és önzetlen szándékú jelentkezőket szívesen fogad. A közgyűlés nyilatkozata mellett a felvétel egyetlen feltétele: tisztességes és értékmentő szándék, a magyar kulturális örökség e területének leltározása érdekében. Szülőföldünk bárhová elszármazó emléke az egyetemes kultúra számunkra természetszerűen kiemelkedően fontos része !

A tagság kölcsönös megbecsüléssel, egymás iránti tisztelettel, fáradhatatlan akarattal igyekszik „összetörött múltunk” világszerte szétszórt darabjait rendezgetni, összerakni s ily módon a jövőnek megvédeni. Jelképül szolgálhat a „cégpapír” fejlécén : szelíd és segítő Árpádházi Szent Erzsébet marburgi szoboralakja, a kitartó munkában példakép Körösi Csoma Sándor Dardzsiling-i sírja, végül művészetkedvelő Mátyás királyunk Párizsban őrzött pajzsa.

Célunk : külhoni múltunk ismeretének hazaiak és külföldiek előtti erősítése, kultúránk távoli emlékeinek – hazai könyvtári, levéltári, majd helyszíni – felkutatása, bemutatása. E közhasznú szervezet méltó emléktáblák állításával (azok szorgalmazásával) kívánja elérni nevezetesebb magyar vonatkozások külföldön is tartós emlékezetét. A kutatásokat a közönség előtt írások, kiállítások, előadások útján teszi ismertté. Célunk még egy földrajzi alapon folytatódó könyvsorozat elindítása is (az 1997-ben megjelent „Párizs és környéke magyar emlékei” c. könyv, majd már közösen szerkesztett „Magyar múlt nyomában Itáliában, olasz emlékek hazánkban” c. kiadványunk hasonló, terjedelmesebb folytatásaként). Személyi, tárgyi emlékek, helyszínek összeállításával, azok minőségi felvételeivel és kétnyelvű leírásaival előkészületben egy állandó fotóarchívumunk és kiállításunk a Világ Magyar Emlékei Fotógyűjtemény és Adatbázis létrehozása…

A 2001 januárjától működő egyesület 2004 végéig több, mint 30 alkalommal mutatott be kiállítást Magyarország és Európa városaiban, a franciaországi, az itáliai és az angliai Magyar Évadok keretében. Közel száz vetített előadáson ismertette emlékhelyeinket, valamint más népek hazánkban fellelhető emlékeit.

Működésünk, jövőbeni terveink:

A szervezet demokratikus működését részletes alapszabály állapítja meg. Nyilvánvalóan egy fiatal egyesület csak bővülésével – belépő új tagokkal s azok tagdíjával – nem képes adományok, pályázatok nélkül kitűzött céljait megvalósítani. Szabályzatunk szigorú elszámolást követel, amely amúgy is alapelvünk.

Minden adományozónak – aki legszerényebb adománnyal is elősegíti a munkát – havonta meghívókat, őt megjelölve évente elszámolást küldünk. A támogató egy olyan ügy kiadásaihoz járul hozzá amelynél eltökélt szándékkal kíván egy társulat történeti emlékhely-gyűjteményt összeállítani, tárolni és bemutatni. E gyűjtőmunka – nyilván tőle telhető részét kívánja a MEVE letenni a nemzeti örökség asztalára – hangzatos szavak helyett – Széchenyi István máig példát mutató, ügyszerető szellemében. A MEVE alapelvei között szerepel a tagtársak vagy mások szerzői jogának korrekt tiszteletben tartása (a kutatott hely feltárójának a felvétel-készítőjének mindenkori megjelölésével). A tagok egyéni kutatómunkája alapján közösen kialakított – program néhány részlete:

Előadások:

 • a 2001-2005 között általában havonta kétszer kerültek megrendezésre.
 • 2004-2005 években az európai magyar emlékek bemutatása mellett – kitekintéssel – foglalkoztunk a tengerentúli emlékeink vetített ismertetésével is.
 • A 2003-2011 között aktuális 300 éves Rákóczi szabadságharc évforduló keretében előadás és publikáció sorozattal tisztelgünk a fejedelem és kortársai emlékei előtt. „Rákóczi emlékek Európában”(az ifjú utazó és bujdosó fejedelem emlékei 7 országban)
 • 2002 januárjától a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában folytatjuk ismeretterjesztő előadásainkat egyes

európai és tengerentúli országok, városok emlékeiről, így horvát, osztrák, olasz, francia, portugál, török,

lengyel, skót, angol, japán, amerikai, ausztrál stb. városok magyar vonatkozásairól

(ld. a félévi programokban)

Kiállítások 2005. március végéig:

(részben szerepelnek a „Révai Új Lexikon”-ban is az Egyesület neve alatt)

 • „Magyar múlt emlékei francia földön …” (45 tabló a Franciaországi 2001 –Magyar Évad keretében (6 francia városban Dijon, Marignan, Lille,.Wattrelos, Aumale, Cambrai)
 • „Magyar múlt Itáliában – olasz emlékek hazánkban” (61 tabló, 2002 – évi itáliai Magyar Évad – „Ungheria in primo piano” alkalmából: Parma, Faenza, Capestrano, Faenza, Róma, Budapest, Szekszárd
 • „ Kossuth és emigrációja emlékei Európában” (50 tabló, 1999: Párizs, London; 2002: Lille, Wattrelos, Zürich, Vác, Pápa, Debrecen)
 • „Rákóczi és kuruc emlékek Európában” c. kiállítás a Rákóczi szabadságharc zászlóbontásának évfordulóján

(68 tabló, 2003: Budapest, Sclossfarach, Pápa, Tabajd, Vác, Bécs, Szófia; 2004: Szekszárd, Mosonmagyaróvár, Békéscsaba, Szentendre, Erdély, Felvidék )

 • „Erzsébet királyné európai emlékeinél” (34 tabló, 2003: Budapest)
 • „Magyar emlékek Britanniában. Skóciai Margittól a marlow-i hídig. A Dunától a Temzéig: Széchenyi és a Clarkok” (65 tabló, 2004: a „Magyar Magic keretében: Galashiels, Edinburgh, Marlow)
 • „Kossuth nyomában Skóciában” (10 tabló, 2005: Dunfermline)
 • „Jókai Mór emlékezete a Kárpát-medencében, Európában” (35 tabló, 2004: Budapest, Mosonmagyaróvár, Pápa, Békéscsaba, Budaörs)

Kapcsolatok:

– hazai és külföldi – munkánkban partner intézményekkel – kapcsolatok további erősítése (Magyar Földrajzi Múzeum, Ausztrália Magyar Baráti Köre, Sárospataki diákok Köre, ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapesti és Szegedi Olasz Intézet, Benyovszky Társaság…)

– találkozóink alkalmával neves kutatók meghívása ( ld. félévi programjainkat)

– iskolákkal felvett kapcsolatok alapján az emlékhely-kutatás népszerűsítése, vetélkedők rendezése (Vác:Rákóczi..)

– idegenforgalmi irodákkal együttműködés, jelentős emlékhely anyagunk alapján utak tervezése, vezetése, az általunk is szorgalmazott hagyományértékelő kulturális turizmus elősegítése érdekében

A jobb jövőhöz elengedhetetlen emlékeink megbecsülése – jogos öntudattal – európai vagy tengerentúli jeles vonatkozásaink ismerete. Különös tekintettel az egyetemes kultúrát ékesítő számtalan magyar alkotásra és alkotóra, tárjuk fel múltunk szétszórt darabjait. Méltó emlékeink bemutatása jövőnk iránymutatása lehet, Arany János verséből idézve a millenniumi ünneplésben is kifejezően kiragadott sorokat :

„…hogy reménnyé váljon az emlékezet”

Szívélyes baráti körben várjuk az érdeklődőket és pártolókat előadásainkon, találkozóinkon a Budai Várban a Szentháromság tér 6. szám alatt !

A MEVE bankszámlaszáma : 80800080-30028332-11900011